Förslag

Beslut

Lagar

Riksdagsåret kallas riksmöte

Ett arbetsår i riksdagen kallas för riksmöte. Det inleds på hösten och pågår från september till september.

 • Varje år i februari hålls en

  utrikespolitisk debatt

  i riksdagen

 • Då presenterar

  utrikesministern

  vilken utrikespolitik Sverige ska driva

 • Regeringen styr

  inriktningen

  på utrikespolitiken

 • Regeringen ska informera om

  och förankra

  utrikespolitiken med riksdagen

 • Endast riksdagen

  kan besluta om fredsbevarande trupper
  och bistånd

 • Tillsammans utformar
  riksdagen och regeringen

  Sveriges utrikespolitik

Hitta alla ledamöter i din valkrets

Ingen valkrets vald

 • Det här är talman Urban Ahlin. Han är riksdagens främsta företrädare och leder riksdagens arbete.

 • Talmannen leder och planerar arbetet i riksdagen. Talmannen och de vice talmännen avhandlar regelbundet frågor kring riksdagsarbetet.

 • Talmannen och de vice talmännen turas om att vara ordförande. Det är ordföranden som ger ordet till talarna och håller reda på hur länge de pratar.

 • Talmannen kan företräda riksdagen nationellt och internationellt. Här besöker Indiens president Shri Pranab Mukherjee med delegation riksdagen.

 • Talmannen har en central roll när en ny regering bildas. Det är talmannens uppgift att föreslå en ny statsminister för riksdagen.

Frågor om riksdagen och EU

Riksdagsinformation svarar på frågor via telefon och e-post måndag–fredag.

Telefon: 020-349 000

Vanliga frågor

 • Är de som kallas till KU-utfrågning skyldiga att komma?

  Är de som kallas till KU-utfrågning skyldiga att komma?

  Konstitutionsutskottet (KU) kan i princip ”kalla”, eller bjuda in, vem som helst till utfrågning. Men det finns ingen formell skyldighet att komma.

 • Vem har tillsyn över JO?

  Vem har tillsyn över JO?

  Riksdagen väljer justitieombudsmännen på förslag av konstitutionsutskottet, KU. Riksdagen kan också, på förslag av KU, avsätta en justitieombudsman som inte har riksdagens förtroende.

  JO ska självständigt pröva sina ärenden och det går inte att överklaga JO:s beslut. KU kan alltså inte överpröva JO:s beslut.

 • När är nästa riksdagsval?

  Nästa riksdagsval äger rum söndagen den 9 september 2018. Du har rösträtt till riksdagen om du har fyllt 18 år senast på valdagen, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

 • Hur kan jag påverka ett EU-beslut?

  Hur kan jag påverka ett EU-beslut?

  Det finns flera sätt att påverka lagstiftningen inom EU. När EU-kommissionen lägger fram ett nytt lagförslag presenterar den sina idéer genom så kallade offentliga samråd dit både privatpersoner, företag och organisationer är välkomna att delta. Genom ett så kallat medborgarinitiativ kan personer eller grupper också uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en särskild fråga.

  Du kan också kontakta regeringen eller riksdagens och Europaparlamentets ledamöter och framföra dina synpunkter på ett aktuellt lagförslag.

 • Måste en riksdagsledamot bo i den valkrets hen representerar?

  Det finns inget krav på att en riksdagsledamot ska bo i den valkrets hen företräder. Däremot behöver en person vara folkbokförd i den kommun eller landsting som personen kandiderar i vid kommun- och landstingsval. För att bli vald till riksdagsledamot gäller i övrigt att du är svensk medborgare, att du någon gång har varit folkbokförd i Sverige, att du har fyllt 18 år senast på valdagen och att du har samtyckt i förväg till att kandidera.

349 ledamöter fördelade på 8 partier

Åtta ledamöter har lämnat sitt parti sedan valet 2014. Ledamöterna sitter fortfarande i riksdagen, men utan partibeteckning.