Riksdagen - Start

Den 9 september är det val till riksdagen.

Allt om valet

Förslag

Beslut

Lagar

349 ledamöter fördelade på 8 partier

Åtta ledamöter har lämnat sitt parti sedan valet 2014. Ledamöterna sitter fortfarande i riksdagen, men utan partibeteckning.

Riksdagsåret kallas riksmöte

Ett arbetsår i riksdagen kallas för riksmöte. Det inleds på hösten och pågår från september till september.

  • Det här är talman Urban Ahlin. Han är riksdagens främsta företrädare och leder riksdagens arbete.

  • Talmannen leder och planerar arbetet i riksdagen. Talmannen och de vice talmännen avhandlar regelbundet frågor kring riksdagsarbetet.

  • Talmannen och de vice talmännen turas om att vara ordförande. Det är ordföranden som ger ordet till talarna och håller reda på hur länge de pratar.

  • Talmannen kan företräda riksdagen nationellt och internationellt. Här besöker Indiens president Shri Pranab Mukherjee med delegation riksdagen.

  • Talmannen har en central roll när en ny regering bildas. Det är talmannens uppgift att föreslå en ny statsminister för riksdagen.

Hitta alla ledamöter i din valkrets

Ingen valkrets vald