Det här har riksdagen beslutat

Regeringen bör se över reglerna om tystnadsplikt för tolkar (KU38)
Insynen i partiernas finansiering ökar (KU19)
Möjligheten att placera ensamkommande barn i annan kommun begränsas (SfU20)
Föräldrar till barn som bor växelvis får rätt till nytt bidrag (SfU6)
Förskoleklass blir obligatoriskt (UbU7)
Barnombudsmannen ska anmäla om ett barn far illa eller behöver skydd (SoU12)
Straffet för att föreslå träff med barn i sexuellt syfte höjs (JuU2)
Fler företag ska omfattas av kraven på tillgänglighet (AU3)