Förslag

Beslut

Lagar

Riksdagsåret kallas riksmöte

Ett arbetsår i riksdagen kallas för riksmöte. Det inleds på hösten och pågår från september till september.

 • Varje år ställer riksdagen

  över tusen

  frågor till regeringen

 • Det är en del av riksdagens

  kontrollmakt

 • Riksdagen kan ställa

  frågor till regeringen

  på två sätt

 • En interpellation

  är en fråga som en ledamot

  ställer till en minister i regeringen

 • Ministern måste svara både

  skriftligt och muntligt

  inom 14 dagar

 • Varje torsdag har riksdagen

  frågestund

  med fyra ministrar från regeringen

 • Då får ledamöterna ställa

  vilka frågor de vill

  till regeringen

Hitta alla ledamöter i din valkrets

Ingen valkrets vald

 • Det här är talman Urban Ahlin. Han är riksdagens främsta företrädare och leder riksdagens arbete.

 • Talmannen leder och planerar arbetet i riksdagen. Talmannen och de vice talmännen avhandlar regelbundet frågor kring riksdagsarbetet.

 • Talmannen och de vice talmännen turas om att vara ordförande. Det är ordföranden som ger ordet till talarna och håller reda på hur länge de pratar.

 • Talmannen kan företräda riksdagen nationellt och internationellt. Här besöker Indiens president Shri Pranab Mukherjee med delegation riksdagen.

 • Talmannen har en central roll när en ny regering bildas. Det är talmannens uppgift att föreslå en ny statsminister för riksdagen.

Frågor om riksdagen och EU

Riksdagsinformation svarar på frågor via telefon och e-post måndag–fredag.

Telefon: 020-349 000

Vanliga frågor

 • När tar riksdagen beslut om budgeten?

  Den 22 november beslutar riksdagen först hur höga statens utgifter får vara totalt och hur mycket varje område i statsbudgeten får kosta. Det beslutet kallas rambeslutet. I det ingår bland annat alla förslag som handlar om skatter. Det finns 27 områden i statsbudgeten, så kallade utgiftsområden. Beslut om hur pengarna ska fördelas inom varje sådant område tas veckorna efter rambeslutet.

  Planen för höstens budgetarbete är klar

 • Måste riksdagen ta upp alla motioner som kommer in?

  Ja, det kallas behandlingstvång. Riksdagens utskott bestämmer själva när de ska behandla motionerna. De flesta motioner som lämnas under höstens allmänna motionstid behandlas under kommande vår. En del motioner kan flyttas över till nästa riksmöte.

 • Hur väljs talmannen och de vice talmännen?

  Ledamöterna i riksdagen väljer en talman och tre vice talmän. De väljs för en valperiod i taget.

  Sedan 1982 har talmannen valts från det största partiet i regeringen. Posten som vice talman ges till partierna i förhållande till deras storlek. 

  Om en talman eller vice talman lämnar uppdraget under valperioden nominerar partiet som hen tillhör en ny kandidat.

 • Hur många ledamöter finns det i Europaparlamentet?

  Antal ledamöter i Europaparlamentet är 751, varav 20 från Sverige. Just nu pågår en diskussion om fördelningen av platser inför nästa mandatperiod 2019-2024 och efter Storbritanniens utträde ur EU. Enligt ett förslagsutkast från Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor kommer det nya antalet ledamöter bli 678.  

 • Vad är en politisk vilde?

  I riksdagen används begreppet ledamot utan partibeteckning. Det är en ledamot som lämnar sitt parti under valperioden och sitter kvar i riksdagen, men utan partibeteckning. Partiet som ledamoten lämnat får då ett mandat mindre. Det totala antalet mandat i riksdagen påverkas inte, inte heller antalet mandat för något annat parti. I dagsläget finns fyra ledamöter utan partibeteckning i riksdagen.

349 ledamöter fördelade på 8 partier

Fyra ledamöter har lämnat sitt parti sedan valet 2014. Ledamöterna sitter fortfarande i riksdagen, men utan partibeteckning.