Aktuellt

Pressträff med talmannen onsdag 14 november

Tisdag 13 november 2018

Talman Andreas Norlén håller en pressträff efter riksdagens prövning av förslaget till statsminister. Pressträffen hålls oavsett resultat av omröstningen.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 13 november 2018

Den 16 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i råden för utrikes frågor, utrikes frågor – försvar, samt jordbruk och fiske. Från regeringen deltar utrikesminister Margot Wallström (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Övergångsregeringen lämnar budgetförslag

Tisdag 13 november 2018

Den 15 november lämnar finansminister Magdalena Andersson (S) övergångsregeringens budgetproposition till riksdagen. Om en ny regering inte utsetts hålls också en budgetdebatt i riksdagen.

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige

Tisdag 13 november 2018

Regeringen föreslår att reglerna kring utländska barnäktenskap ska skärpas. Lagändringarna innebär att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Syftet med de skärpta reglerna är att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Talman Andreas Norlén med sin gäst inne i mötessalen. Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen tog emot Nya Zeelands vice premiärminister

Måndag 12 november 2018

Den 9 november tog talman Andreas Norlén emot Nya Zeelands vice premiärminister, tillika utrikesminister, Rt Hon Winston Peters.  

Talmannens kommentar till 100 årsminnet av första världskrigets slut

Måndag 12 november 2018

I går för 100 år sedan, den 11 november 1918, tystnade vapnen på västfronten och Första världskriget var slut. Det var ett skeende med bäring in i vår tid, också i Sverige.

Talman Andreas Norlén och Ulf Kristersson (M) Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen ska pröva förslaget till ny statsminister

Måndag 12 november 2018

Måndag den 12 november lade talman Andreas Norlén fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Talmannens förslag är att riksdagen till ny statsminister utser Ulf Kristersson (M) som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna. På onsdag den 14 november ska förslaget till statsminister prövas i riksdagen.

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag

Fredag 9 november 2018

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen.

Ändrade mediegrundlagar

Fredag 9 november 2018

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra grundlagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Radio- och tv-avgiften ersätts av ny avgift

Torsdag 8 november 2018

Regeringen föreslår att den nuvarande radio- och tv-avgiften ska ersättas av en ny avgift, public service-avgiften. Den ska betalas av alla över 18 som har en beskattningsbar inkomst. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men med en ändring. Utskottet vill att sändningstillstånden närmast efter att de nya reglerna börjat gälla ska vara i sex år istället för i tio. De nya åttaåriga sändningstillstånden ska därmed gälla från den 1 januari 2026.

Pensionärer spelar Fia med knuff på äldreboende Foto: Maskot / TT

Kommuners möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre förtydligas

Onsdag 7 november 2018

Regeringen föreslår ett antal lagändringar som bland annat förtydligar kommuners möjlighet att skapa biståndsbedömt trygghetsboende. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En kvinna matar sina kor med salladshuvuden Foto: Moa Dahlin / TT

Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbades av sommarens torka

Onsdag 7 november 2018

Djurägare inom lantbruket som har nötdjur eller får och som drabbades av torkan under sommaren 2018 får ett särskilt stöd. Vidare satsas extra pengar på att tillfälligt sänka avgifterna för den offentliga kontroll som görs vid slakterier i Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tidplan för kammarens prövning av förslag till statsminister

Onsdag 7 november 2018

Talmannen kommer den 12 november att lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Talmannen kommer då föreslå Ulf Kristersson (M). I samband med att förslaget läggs fram kommer det också att meddelas med vilka partier Ulf Kristersson avser att bilda regering.

Öppen utfrågning om den svenska penningpolitiken

Onsdag 7 november 2018

Torsdagen den 8 november höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén medverkade.

Nya regler för planering av byggande bör gälla i fler delar av Sverige

Tisdag 6 november 2018

Nya bestämmelser om regional fysisk planering ska föras in i plan- och bygglagen. Bestämmelserna gäller Stockholms och Skånes län. Civilutskottet vill att riksdagen säger ja till förslaget. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta nödvändiga initiativ så att sådan planering kan omfatta fler län.

Riksdagsledamöter observerar mellanårsvalet i USA

Tisdag 6 november 2018

Den 6 november var det mellanårsval i USA. Två svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerade valet.

Fortbildningsdag hösten 2018

Tisdag 6 november 2018

Valets konsekvenser och mandatperiodens utmaningar. Det var temat för höstens fortbildningsdag för lärare hölls onsdagen den 31 oktober. Fortbildningsdagen kan ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 6 november 2018

Den 9 november kl 9.00 sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i råden för Allmänna frågor, Allmänna frågor (artikel 50) och Ekonomiska och finansiella frågor - budget. Från regeringen medverkar statssekreterarna  Hans Dahlgen och Max Elger.

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier och riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Måndag 5 november 2018

Partibidragsnämnden har beslutat om stöd till politiska partier och till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för stödåret 2018/2019.

Talmannens förslag till statsminister

Måndag 5 november 2018

Talman Andreas Norlén avser att den 12 november lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Talmannens förslag till statsminister kommer att vara Ulf Kristersson (M).