Aktuellt

Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans

Måndag 21 maj 2018

Den 21 maj klockan 11 hålls en aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans. Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Från regeringen deltar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S). Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Seminarium om Agenda 2030

Fredag 18 maj 2018

Onsdagen den 23 maj hålls ett seminarium om genomförandet av Agenda 2030 om hållbar utveckling. På programmet står Sveriges genomförande av Agenda 2030, konkreta frågor som rör olika utskott i riksdagen samt regeringens handlingsplan för Agenda 2030. Seminariet är öppet för inbjudna gäster, allmänhet och media. Det kan också ses direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Högre straff för våldtäkt och köp av sexuell handling av barn

Torsdag 17 maj 2018

Minimistraffen för våldtäkt och köp av sexuell handling av barn bör höjas. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden till regeringen om det.

Ny lag förenklar verksamheten för ekonomiska föreningar

Torsdag 17 maj 2018

En ny lag ska förenkla verksamheten för ekonomiska föreningar, bland annat genom minskad administration och nya regler för avveckling. Dessutom ska ekonomisk brottslighet bakom så kallade målvakter motverkas. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs

Onsdag 16 maj 2018

Fackföreningsavgiften ska kunna dras av på skatten när skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Det blir därmed möjligt för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen. Det gäller under förutsättning att medlemsavgiften är minst 400 kr per år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Samarbetsavtal mellan EU-länderna och Afghanistan

Onsdag 16 maj 2018

Riksdagen sa ja till ett avtal om partnerskap och utveckling mellan EU-länderna och Afghanistan. Riksdagen sa samtidigt nej till en följdmotion, alltså en motion som kommit till följd av förslaget om samarbetsavtal.

Skattetillägg kan tas ut även om oriktiga uppgifter rättats

Onsdag 16 maj 2018

Skattetillägg ska i vissa fall kunna tas ut av personer som på eget initiativ rättat oriktiga uppgifter i inkomstdeklarationen. Syftet är att minska skattefusket och skatteundandragandet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Dagbrott med höga gruskanter och vatten i Ranstad i Västergötland där det bröts uran på 1970-talet. Foto: Göran Gustafson / TT

Förbud mot utvinning av uran

Onsdag 16 maj 2018

Det blir inte längre möjligt att ge tillstånd enligt miljöbalken till gruvdrift för att utvinna uran. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bearbetning och fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets egenskaper som kärnbränsle. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ukrainas vice premiärminister Ivanna Klympush-Tsintsadze med förste vice talman Ewa Thalén Finné framför tavla Foto: Riksdagsförvaltningen

Förste vice talmannen tog emot Ukrainas vice premiärminister

Onsdag 16 maj 2018

Förste vice talman Ewa Thalén Finné (M) tog den 16 maj emot Ukrainas vice premiärminister Ivanna Klympush-Tsintsadze för ett möte i riksdagen. Förutom mötet i riksdagen står även möten med utrikesminister Margot Wallström (S) och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) på programmet. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 15 maj 2018

Den 18 maj sammanträder EU-nämnden med regeringen inför rådet utrikes frågor - handel, utrikes frågor - utveckling samt rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott. Regeringen företräds av EU- och handelsminister Ann Linde (S), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin (MP), gymnasie- och kunskapslyfts­minister Anna Ekström (S), socialminister Annika Strandhäll (S) och statssekreterare Per Olsson Fridh.

Finansminister Magdalena Andersson (S) talar under utfrågningen i Förstakammarsalen. Foto: Melker Dahlstrand

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2018

Fredag 11 maj 2018

Den 15 maj höll finansutskottet en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2018. I utfrågningen deltog finansminister Magdalena Andersson (S) och Finanspolitiska rådets ordförande Harry Flam.

Öppet sammanträde i EU-nämnden inför informellt EU-toppmöte

Fredag 11 maj 2018

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 15 maj. Vid mötet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför det informella mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 16 maj.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredag 4 maj 2018

Onsdagen den 9 maj sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för allmänna frågor den 14 maj. EU- och handelsminister Ann Linde (S) företräder regeringen.

Hand greppar efter medicinburkar i skåp. Foto: Tomas Oneborg / TT

Undantag för vissa antroposofiska läkemedel ska avskaffas

Torsdag 3 maj 2018

Vissa antroposofiska läkemedel ska inte längre få undantas från kraven i läkemedelslagen. Det innebär att tillverkaren av ett läkemedel måste ansöka om registrering eller godkännande hos Läkemedelsverket och att läkemedlet ska prövas på samma sätt som andra läkemedel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen blir färre

Torsdag 3 maj 2018

Antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. I dag måste den som ansöker om arbetslöshetsersättning ha varit arbetslös i minst sju dagar innan det är möjligt att få ersättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksbanken 350 år - centralbanker igår, idag och imorgon

Torsdag 3 maj 2018

Med anledning av att Sveriges riksbank fyller 350 år anordnar Sveriges riksdag och Riksbanken en jubileumskonferens på temat "Centralbanker igår, idag och imorgon". Värdar är riksdagens talman Urban Ahlin, riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och riksbankschef Stefan Ingves. Konferensen är öppen för inbjudna gäster och media.

Ersättningssystemet för privatkopiering bör ses över

Torsdag 3 maj 2018

Näringsutskottet anser att regeringen bör se över det nuvarande systemet med ersättning för privatkopiering. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att göra detta.

EU-förslag om europeisk arbetsmyndighet onödigt

Torsdag 3 maj 2018

EU-kommissionen vill inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå. Arbetsmarknadsutskottet anser att frågorna bättre hanteras genom befintliga samarbeten mellan EU-länderna och föreslår att riksdagen skickar sina synpunkter till EU i ett motiverat yttrande.

Tillsynsmyndigheternas befogenheter borde regleras i nya säkerhetsskyddslagen

Torsdag 3 maj 2018

Regeringen borde se över tillsynsmyndigheternas befogenheter och ansvar när den nya säkerhetsskyddslagen börjar gälla. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslaget om en ny säkerhetsskyddslag.

En kvinna sitter med en mobiltelefon framför en datorskärm. Framför henne finns ett kreditkort och en liten väska. Foto: Paulina Westerlind / TT

Räntetak införs för snabblån

Onsdag 2 maj 2018

Det införs räntetak och kostnadstak för snabblån och andra krediter med höga kostnader. Den som överväger att ta sådana lån ska uppmärksammas på riskerna. Lagändringarna ska leda till rimligare villkor för snabblån och andra högkostnadskrediter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.