Aktuellt

Kriminalvården bör prioritera arbetet mot våldsbejakande extremism

Torsdag 30 mars 2017

Regeringen bör se till att Kriminalvården skyndsamt följer upp den kartläggning myndigheten har gjort av metoder och arbetssätt som kan användas för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Torsdag 30 mars 2017

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Bland andra frågas sju ministrar ut, däribland statsminister Stefan Löfven (S).

Mer måste göras för att motverka oseriösa snabblån

Torsdag 30 mars 2017

Civilutskottet vill se fler åtgärder för att motverka oseriös utlåning till konsumenter på snabblånemarknaden. Utskottet anser också att regeringen bör se över reglerna vid köp av levande djur. Dessa två tillkännagivanden om konsumenträtt föreslår utskottet att riksdagen ska rikta till regeringen.

Justitieutskottet föreslår tillkännagivanden om livstidsstraff och sexualbrott

Torsdag 30 mars 2017

Livstidsstraffet för mord borde användas i betydligt större utsträckning och lagen kring kränkande fotografering bör ses över. Det är två av åtta tillkännagivanden, uppmaningar, som justitieutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Åkerinäringens konkurrenskraft bör stärkas

Torsdag 30 mars 2017

Det behövs en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta en sådan utredning. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Brottsutsatta områden bör oftare kameraövervakas

Torsdag 30 mars 2017

Områden som är särskilt utsatta för allvarlig brottslighet bör i större utsträckning kunna kameraövervakas. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta. Det är ett av tre tillkännagivanden som utskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Samråd om situationen i Syrien

Torsdag 30 mars 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 31 mars. Ett par av de frågor som tas upp är situationen i Syrien och lagändringar på jordbruksområdet.

USA i fokus under Nordiska rådets temasession i riksdagen

Torsdag 30 mars 2017

Nordiska rådet håller temasession i Stockholm den 3-4 april med fokus på Nordens relation till USA och dess nya administration. Den 4 april hålls en debatt om "Norden och USA - nya förutsättningar".

Patient med benbrott anländer till akuten vid Mora lasarett Foto: Tobbe Nilsson / TT

Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar

Onsdag 29 mars 2017

Den 30 mars hålls en aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar. Debatten har begärts av Sverigedemokraterna.

En kvinna tar av ett lock i gult och blåt från låda med valkuvert. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen vill se ökat valdeltagande bland utlandssvenskar

Onsdag 29 mars 2017

Valdeltagandet bland utlandssvenskar är lågt. Därför bör regeringen verka för ett ökat valdeltagande i den här gruppen. Det anser riksdagen som uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

En mans händer tar av locket på en handgranat. Foto: Mikael Sjöberg / TT

Olaglig hantering av handgranater får strängare straff

Onsdag 29 mars 2017

Tillgången till explosiva varor, som handgranater, har ökat i kriminella kretsar. Därför skärps straffen för dem som hanterar explosiva varor utan tillstånd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Talman Urban Ahlin med flera tittar på när man kokar musslor Foto: Riksdagsförvaltningen

Maritima frågor på dagordningen vid besök i Västra Götaland

Tisdag 28 mars 2017

Talman Urban Ahlin besökte den 27 mars Västra Götalands läns västra valkrets tillsammans med riksdagsledamöter från länet.

Riksdagen föreslås säga ja till tidigarelagd åldersbedömning

Tisdag 28 mars 2017

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Utskottet delar regeringens uppfattning om att det är inte är lämpligt att vuxna bor tillsammans med barn eller att resurser för barn går till vuxna asylsökande.

Besökare i kammaren under Öppet hus 2017 Foto: Melker Dahlstrand

Öppet hus i riksdagen

Lördag 25 mars 2017

Lördagen den 25 mars arrangerade riksdagen Öppet hus 2017. Under dagen fick besökarna möjlighet att uppleva Riksdagshuset från insidan och träffa talmannen, ledamöter, partier och utskott.

Talmannen kommenterar beskedet att prins Carl Philip och prinsessan Sofia väntar barn

Torsdag 23 mars 2017

Talman Urban Ahlin kommenterar det glädjande beskedet att prins Carl Philip och prinsessan Sofia väntar sitt andra barn. – Med de varmaste gratulationer önskar jag prinsparet och deras familj allt gott, säger talman Urban Ahlin.

Myndigheter bör ha tydligare gränser för handläggningstider

Torsdag 23 mars 2017

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att se till att det sker.

Åtgärder för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar

Torsdag 23 mars 2017

Regeringen bör verka för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Högskoleutbildningar bör matchas bättre med arbetsmarknaden

Torsdag 23 mars 2017

Regeringen bör verka för att universitet och högskolor har ett ökat samarbete med arbetslivet, så att utbildningarna kan få bättre anknytning till arbetsmarknaden. Det anser utbildningsutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Tredje vice talman Esabelle Dingizian och Kuwaits talman Marzouq Ali Al-Ghanim i kammaren Foto: Riksdagsförvaltningen

Kuwaits talman besökte riksdagen

Torsdag 23 mars 2017

Talman Urban Ahlin tog den 22 mars emot Kuwaits talman Marzouq Ali Al-Ghanim i Villa Bonnier. Dagen därpå tog tredje vice talmannen Esabelle Dingizian emot talmannen i riksdagen.

Talmannen besöker Västra Götaland

Torsdag 23 mars 2017

Talman Urban Ahlin besöker Västra Götalands läns västra valkrets den 27 mars tillsammans med riksdagsledamöter från länet. Besöket görs i samarbete med tillförordnad landshövding Lisbeth Schultze.