Aktuellt

Regeringen bör återuppta nedlagd utredning om Arbetsförmedlingen (uppdaterad)

Publicerad: 5 februari 2015 klockan 14.47

Regeringen ska på nytt ta upp arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen. Det anser en majoritet i arbetsmarknadsutskottet bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Utskottet föreslår att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig.

(Texten uppdaterad med uppgift om vilka partier som väckt förslaget om utskottsinitiativ.)

2014 gav alliansregeringen en utredare i uppdrag att göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Den 15 januari 2015 beslutade den nuvarande regeringen att avsluta utredningen. Den var då inte klar.

Arbetsmarknadsutskottet anser att utredningen är för viktig för att inte slutföras. Utskottet menar att det inte alltid är så att svaren på hur en arbetsförmedling möter dagens arbetsmarknad och dagens arbetssökande finns hos politikerna. Därför krävs en omfattande genomlysning i form av en utredning.

Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att återuppta utredningen senast den 15 april 2015. Bakom förslaget ligger ett utskottsinitiativ av M, C, FP och KD.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget. Partierna betonar att ett nödvändigt och kraftfullt förändringsarbete redan har påbörjats i samarbete mellan regeringen och Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson för media

Martin Brandorf, föredragande i arbetsmarknadsutskottet. Telefon: 08-786 49 87. E-post: martin.brandorf@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 12 februari. Debatten går att se via webb-tv.

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU6 Översynen av Arbetsförmedlingen