Aktuellt

Riksdagen flaggar på halv stång

Fredag 20 oktober 2017

Fredagen den 20 oktober flaggar riksdagen på halv stång för att hedra minnet av riksdagsledamoten Börje Vestlund (S). Börje Vestlund, som valdes in i riksdagen 2002, avled den 22 september. Flaggan kommer att vaja på halv stång från klockan 12.30.

Foto: IPU

Minoritetsbefolkningen Rohingyas i fokus på globalt parlamentarikermöte

Fredag 20 oktober 2017

Myanmars regering måste omedelbart stoppa våldet och tvångsförflyttningen av Rohingyas befolkning. Den uppmaningen riktar nu den Interparlamentariska unionen till Myanmars regering. Uppmaningen är en av tre resolutioner som antogs under församlingens höstsession i Sankt Petersburg.

Talman Ahlin och talman Carter står bredvid varandra på riksdagens trappa. Foto: Anders Löwdin

Nya Zeelands talman på Sverigebesök

Fredag 20 oktober 2017

På inbjudan av riksdagens talman Urban Ahlin besöker David Carter, talman i Nya Zeelands representanthus, Sverige den 19-21 oktober. Urban Ahlin tog emot sin talmanskollega med delegation den 19 oktober.

Foto: Anders Löwdin

Riksdagen uppmärksammar Finland 100 år

Torsdag 19 oktober 2017

Den 18 oktober uppmärksammade riksdagen att Finland firar 100 år som självständig stat. Det skedde bland annat genom ett seminarium om den svensk-finska relationen och det parlamentariska samarbetet.

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Torsdag 19 oktober 2017

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 600 kronor till 65 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2017.

Foto: Susanne Lindholm / TT

Fiskelagen ändras och förtydligas

Onsdag 18 oktober 2017

Det genomförs ändringar i fiskelagen. Det innebär bland annat att regeringen får rätt att besluta om regler för fiskeriprodukter, det vill säga färska eller frusna produkter av i huvudsak fisk, skaldjur och blötdjur. Reglerna gäller bland annat vägning och spårbarhet av fångsten. Riksdagen sade ja till regeringens förslag och lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier

Måndag 16 oktober 2017

Partibidragsnämnden har den 16 oktober beslutat om stöd till politiska partier för stödåret 2017/2018. Nämnden beslutade också om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för stödåret 2018.

Riksdagsstyrelsen föreslår grundlagsändringar efter översyn av Riksrevisionen

Måndag 16 oktober 2017

Riksdagsstyrelsen har beslutat att i en framställning till riksdagen lägga fram ett antal förslag till grundlagsförändringar. Förslagen har sitt ursprung i ett delbetänkande från den parlamentariska utredning som genomför en översyn av Riksrevisionen.

Nya Zeelands talman besöker Sverige

Måndag 16 oktober 2017

På inbjudan av talman Urban Ahlin besöker David Carter, talman i Nya Zeelands representanthus, Sverige den 19–21 oktober. Den 19 oktober tar talman Ahlin emot sin talmanskollega i riksdagen.

Fred och säkerhet i fokus på parlamentarikermöte i Ryssland

Fredag 13 oktober 2017

Den globala församlingen för världens parlament, Interparlamentariska unionen (IPU), håller sin höstsession i Sankt Petersburg den 14–18 oktober. Fokus ligger på fred och säkerhet.

Riksdagen uppmärksammar Finland 100 år

Torsdag 12 oktober 2017

Den 18 oktober uppmärksammar riksdagen att Finland firar 100 år som självständig stat. Det sker bland annat genom ett seminarium om den svensk-finska relationen och det parlamentariska samarbetet. Evenemanget är öppet för inbjudna gäster och media. För fotografering krävs pressackreditering till riksdagen. Seminariet sänds via webb-tv.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Kirgizistan

Torsdag 12 oktober 2017

Den 15 oktober är det presidentval i Kirgizistan. Två svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Samråd om EU:s förhållningssätt till Iran och Nordkorea

Onsdag 11 oktober 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 oktober. Några av de frågor som tas upp är EU:s förhållningssätt till Iran och Nordkorea, migrationsfrågor och läget i Brexit-förhandlingarna.

Foto: Johnér Bildbyrå

EU-förslag om tillsyn av centrala motparter går för långt

Onsdag 11 oktober 2017

Riksdagen tycker att ett förslag från EU-kommissionen strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen beslutade därför att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

Foto: Anders Löwdin

Riksdagsårets första partiledardebatt

Onsdag 11 oktober 2017

Den 11 oktober var det partiledardebatt i riksdagen, den första för riksdagsåret 2017/18. Statsminister Stefan Löfven (S) inledde debatten som går att se i efterhand via webb-tv.

Öppen utfrågning om barns skuldsättning

Tisdag 10 oktober 2017

Den 12 oktober höll civilutskottet en öppen utfrågning om barns skuldsättning. Syftet med utfrågningen var att få information om situationen i dag och vad som görs för att motverka att barn blir skuldsatta. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

Mänskliga rättigheter i fokus på internationellt möte

Fredag 6 oktober 2017

Åtta riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller höstsession i Strasbourg den 9-13 oktober. Under tisdagen valdes en ny ordförande, Stella Kyriakides från Cypern.

3 852 riksdagsmotioner inlämnade

Torsdag 5 oktober 2017

Riksdagens ledamöter har i år lämnat in 3 852 motioner under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden gick ut den 5 oktober 2017 klockan 16.30. Siffran är preliminär.

Tredje vice talman besöker Göteborg

Torsdag 5 oktober 2017

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) besöker Göteborgs kommuns valkrets måndagen den 9 oktober tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Anders Danielsson.

Samråd inför möten i ministerrådet

Onsdag 4 oktober 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 6 oktober. Några frågor som kommer tas upp är internationellt klimatarbete, strategiska riktlinjer och fiskemöjligheterna i Östersjön.