Aktuellt

Lag om sjöfylleri behöver utvärderas

Torsdag 26 oktober 2017

2010 utvidgades straffansvaret för sjöfylleri. Ett enat civilutskott anser att lagen behöver följas upp och föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att utvärdera vad lagen har fått för konsekvenser.

Skepp på havet. Foto: Mostphotos

Regler för sjöfarten blir enklare

Torsdag 26 oktober 2017

Flera regler för sjöfarten ska bli enklare. Bland annat ska registreringen av mindre skepp förenklas, och det ska bli lättare att registrera skepp som har köpts utomlands. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Konsekvenser av nya regler för biodrivmedel bör analyseras

Torsdag 26 oktober 2017

Miljö- och jordbruksutskottet anser att regeringen dels ska göra en analys av konsekvenserna av de nya reglerna för biodrivmedel, dels verka för långsiktiga villkor för biodrivmedel. Om detta handlar två tillkännagivanden som utskottet riktar till regeringen.

En tonåring ligger på en säng med sin telefon och benen upp mot en vägg. Foto: Maskot / TT

Underhållsstödet höjs för barn som fyllt 15 år

Onsdag 25 oktober 2017

Underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per månad för barn som har fyllt 15 år. Underhållsstödet blir då 1723 kronor i månaden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och ändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

En byggarbetsplats med modulhus och en grävskopa. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / TT

Undantag från plan- och bygglagen om antalet asylsökande ökar

Onsdag 25 oktober 2017

Om antalet asylsökande har varit eller förväntas bli stort, måste det vara möjligt att snabbt kunna ordna boenden för de asylsökande. Om det är nödvändigt ska regeringen i dessa fall kunna ta beslut om undantag från vissa krav och bestämmelser i plan- och bygglagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen flaggar på halv stång

Fredag 20 oktober 2017

Fredagen den 20 oktober flaggar riksdagen på halv stång för att hedra minnet av riksdagsledamoten Börje Vestlund (S). Börje Vestlund, som valdes in i riksdagen 2002, avled den 22 september. Flaggan kommer att vaja på halv stång från klockan 12.30.

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Torsdag 19 oktober 2017

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 600 kronor till 65 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2017.

Foto: Susanne Lindholm / TT

Fiskelagen ändras och förtydligas

Onsdag 18 oktober 2017

Det genomförs ändringar i fiskelagen. Det innebär bland annat att regeringen får rätt att besluta om regler för fiskeriprodukter, det vill säga färska eller frusna produkter av i huvudsak fisk, skaldjur och blötdjur. Reglerna gäller bland annat vägning och spårbarhet av fångsten. Riksdagen sade ja till regeringens förslag och lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier

Måndag 16 oktober 2017

Partibidragsnämnden har den 16 oktober beslutat om stöd till politiska partier för stödåret 2017/2018. Nämnden beslutade också om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för stödåret 2018.

Riksdagsstyrelsen föreslår grundlagsändringar efter översyn av Riksrevisionen

Måndag 16 oktober 2017

Riksdagsstyrelsen har beslutat att i en framställning till riksdagen lägga fram ett antal förslag till grundlagsförändringar. Förslagen har sitt ursprung i ett delbetänkande från den parlamentariska utredning som genomför en översyn av Riksrevisionen.

Nya Zeelands talman besöker Sverige

Måndag 16 oktober 2017

På inbjudan av talman Urban Ahlin besöker David Carter, talman i Nya Zeelands representanthus, Sverige den 19–21 oktober. Den 19 oktober tar talman Ahlin emot sin talmanskollega i riksdagen.

Fred och säkerhet i fokus på parlamentarikermöte i Ryssland

Fredag 13 oktober 2017

Den globala församlingen för världens parlament, Interparlamentariska unionen (IPU), håller sin höstsession i Sankt Petersburg den 14–18 oktober. Fokus ligger på fred och säkerhet.

Riksdagen uppmärksammar Finland 100 år

Torsdag 12 oktober 2017

Den 18 oktober uppmärksammar riksdagen att Finland firar 100 år som självständig stat. Det sker bland annat genom ett seminarium om den svensk-finska relationen och det parlamentariska samarbetet. Evenemanget är öppet för inbjudna gäster och media. För fotografering krävs pressackreditering till riksdagen. Seminariet sänds via webb-tv.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Kirgizistan

Torsdag 12 oktober 2017

Den 15 oktober är det presidentval i Kirgizistan. Två svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Samråd om EU:s förhållningssätt till Iran och Nordkorea

Onsdag 11 oktober 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 oktober. Några av de frågor som tas upp är EU:s förhållningssätt till Iran och Nordkorea, migrationsfrågor och läget i Brexit-förhandlingarna.

Foto: Johnér Bildbyrå

EU-förslag om tillsyn av centrala motparter går för långt

Onsdag 11 oktober 2017

Riksdagen tycker att ett förslag från EU-kommissionen strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen beslutade därför att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

Foto: Anders Löwdin

Riksdagsårets första partiledardebatt

Onsdag 11 oktober 2017

Den 11 oktober var det partiledardebatt i riksdagen, den första för riksdagsåret 2017/18. Statsminister Stefan Löfven (S) inledde debatten som går att se i efterhand via webb-tv.

Öppen utfrågning om barns skuldsättning

Tisdag 10 oktober 2017

Den 12 oktober höll civilutskottet en öppen utfrågning om barns skuldsättning. Syftet med utfrågningen var att få information om situationen i dag och vad som görs för att motverka att barn blir skuldsatta. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

Mänskliga rättigheter i fokus på internationellt möte

Fredag 6 oktober 2017

Åtta riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller höstsession i Strasbourg den 9-13 oktober. Under tisdagen valdes en ny ordförande, Stella Kyriakides från Cypern.

3 852 riksdagsmotioner inlämnade

Torsdag 5 oktober 2017

Riksdagens ledamöter har i år lämnat in 3 852 motioner under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden gick ut den 5 oktober 2017 klockan 16.30. Siffran är preliminär.