Aktuellt - Riksdagen

Aktuellt

Riksdagsstyrelsen föreslår ändringar i riksdagens arbete med EU-frågor

Fredag 15 juni 2018

Riksdagsstyrelsen har beslutat att i en framställning till riksdagen lägga fram ett antal förslag om EU-arbetet i riksdagen. Framställningen grundar sig på betänkandet från den parlamentariskt sammansatta kommitté som hade i uppdrag att utreda riksdagens arbete med EU-frågor.

Ränteavdragen i bolagssektorn begränsas och bolagsskatten sänks

Torsdag 14 juni 2018

Ränteavdragen i bolagssektorn begränsas. Förändringarna bygger på tvingande EU-regler och syftar till att minska skatteflykten. Förändringarna i ränteavdragen kombineras med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Nytt övergripande mål för folkhälsopolitiken godkänns

Torsdag 14 juni 2018

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet. Utöver det riktade riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt.

Ja till ny djurskyddslag

Torsdag 14 juni 2018

Djur ska skötas i en god djurmiljö och de ska kunna utföra sådana beteenden som är viktiga för att de ska må bra. Tamdjur får inte överges och det införs ett förbud mot att djur tränas på ett sätt som innebär lidande för dem. Det är en del av innehållet i den nya djurskyddslag som riksdagen sa ja till. Dessutom riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen att regeringen i ett lämpligt sammanhang bör se över beslutsprocessen för djurförbud.

En yngre man kör bil tillsammans med en manlig bilskollärare. Foto: Gaetan Bally / TT

Körkortslån möjliggörs

Onsdag 13 juni 2018

Regeringen vill att det ska finnas en möjlighet för vissa unga och arbetslösa att ta körkort med hjälp av ett statligt lån, för att på så vis öka deras möjligheter att få jobb. Körkortslånet ska skötas av CSN, Centrala studiestödsnämnden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Terrorismlagstiftningen utvidgas

Onsdag 13 juni 2018

Nästan alla straffbestämmelser i de tre lagarna om terrorism utvidgas. Syftet med ändringarna är i huvudsak att genomföra ett direktiv från EU om bekämpande av terrorism. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Foto: Magnus Ström / Johnér

Regler om assisterad befruktning moderniseras

Onsdag 13 juni 2018

Det blir tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det vill säga att ingen av föräldrarna har en genetisk koppling till det blivande barnet, i dag måste minst en av föräldrarna ha det. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Centerledaren Annie Lööf debatterar mot Jimmie Åkesson (SD) under partiledardebatten. Foto: Anders Löwin

Årets andra partiledardebatt

Onsdag 13 juni 2018

Den 13 juni hölls årets andra partiledardebatt i riksdagen. Då hade företrädare för de olika riksdagspartierna möjlighet att argumentera för den politik de vill föra. Debatten sändes direkt via webb-tv och kan också ses i efterhand. Den tolkades till teckenspråk och till engelska.

Nej till förslag om ökade möjligheter till grundläggande behörighet

Tisdag 12 juni 2018

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändringar i gymnasieskolan. Det gäller ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och att ett estetiskt ämne införs i alla nationella program.

Konsumenter ska få information om drivmedels miljöpåverkan

Tisdag 12 juni 2018

De verksamheter som levererar drivmedel ska bli skyldiga att informera konsumenter om drivmedlets miljöpåverkan. Dessutom förbättras kommunernas långsiktiga beredskap när det gäller klimatets förändringar. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i två lagar.

Ringmuren i Visby med en svensk flagga. Foto: Göran Johansson/Frilansfotograferna

Riksdagen deltar i Almedalsveckan 2-5 juli

Tisdag 12 juni 2018

Demokratin firar 100 år och riksdagen uppmärksammar detta med seminarier och en utställning under Almedalsveckan i Visby. I montern kan du följa med på en tidsresa från 1918 fram till idag, lära dig mer om dåtidens rösträttskämpar och samtala med dagens riksdagsledamöter om hur demokratin ska leva vidare i framtiden.

Per Ahlmark på sitt kontor 1976. Foto: Per Kagrell / TT

Talmannens uttalande med anledning av Per Ahlmarks bortgång

Lördag 9 juni 2018

Per Ahlmark, tidigare partiledare för Folkpartiet, har gått bort. – Jag har mottagit det sorgliga beskedet om Per Ahlmarks bortgång. Det var en person med stark känsla för ideologi och demokrati som inspirerat många, säger talman Urban Ahlin. Per Ahlmark var riksdagsledamot 1967–1978, partiledare för Folkpartiet 1975–1978 och vice statsminister 1976–1978. Han blev 79 år.

Två travar med böcker är inslagna i blågula band. Framför böckerna finns en ukulele och på en boktraven står ett kort med prinsessans namn. Fotot: Anders Löwdin

Dopgåva till prinsessan Adrienne från Sveriges riksdag och regering

Fredag 8 juni 2018

Den 8 juni döptes prinsessan Adrienne. Talman Urban Ahlin och statsminister Stefan Löfven (S) närvarade vid dopet. I dopgåva från Sveriges riksdag och regering fick prinsessan Adrienne barnböcker med svenska visor och sånger samt en ukulele.

En reglering av vinsterna i välfärden ska inte införas

Torsdag 7 juni 2018

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att införa en reglering av vinsterna i välfärden. Regeringens förslag handlar om att begränsa vinstuttaget för att på så vis stärka förtroende för privata aktörer och tilltron till välfärdssystemet i stort. 

Skor utanför rum på flyktingboende för ensamkommande barn. Foto: Jessica Gow / TT

Ny möjlighet till uppehållstillstånd ger ändringar i budgeten

Torsdag 7 juni 2018

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Bland annat ska utlänningar som kommit till Sverige som barn senast den 24 november 2015, som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning och som väntat länge på ett beslut, kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå om vissa andra krav är uppfyllda. 

Apotekare tar upp ask med läkemedel ur en låda. Foto: Johnér Bildbyrå

Ändrade krav på apoteken

Torsdag 7 juni 2018

Regeringen föreslår att apotekens grunduppdrag tydliggörs och att det görs ändringar i de krav som ställs på apoteken. Förslaget innebär bland annat att den som expedierar recept måste ha farmaceutkompetens. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Buss kör på landsväg. I bakgrunden syns Formarks kärnkraftverk. Foto: Johnér Bildbyrå

Reaktorinnehavare får ökat ansvar för kärnkraftens risker

Torsdag 7 juni 2018

Innehavare av kärnkraftsreaktorer ska i högre utsträckning än i dag ta ansvar för riskerna med kärnkraft. Det innebär bland annat att de blir ansvariga för skador upp till 11,8 miljarder kronor om en atomolycka skulle inträffa. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Filminspelning runt Riksdagshuset söndag morgon

Torsdag 7 juni 2018

Riksdagsförvaltningen genomför en filminspelning med drönare ovanför och runt Riksdagshuset söndagen den 10 juni klockan 4.00–8.00. Drönaren kommer att flyga runt västra och östra riksdagshusen på Helgeandsholmen i Stockholm.

Ja till fortsatt svenskt deltagande i FN-insats i Mali

Torsdag 7 juni 2018

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet vill att riksdagen säger ja till att Sverige ska fortsätta att delta i den pågående FN-insatsen i Mali. Förutsättningen är att det även i fortsättningen finns ett mandat från FN:s säkerhetsråd.

Kravet på tillstånd för polisens kameraövervakning bör tas bort

Torsdag 7 juni 2018

Regeringen föreslår att en ny kamerabevakningslag införs i stället för den nuvarande kameraövervakningslagen. Justitieutskottet vill att riksdagen säger ja till förslaget. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att ta bort tillståndsplikten för polisens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning.