Aktuellt

Större möjlighet för poliser att få skadestånd vid kränkning

Torsdag 6 april 2017

Poliser bör få större möjlighet att få skadestånd om de utsätts för allvarliga kränkningar eller våld när de utför sitt arbete. Straffen för vapensmuggling bör också skärpas i smugglingslagstiftningen. Dessa två uppmaningar föreslår justitieutskottet att riksdagen riktar till regeringen i tillkännagivanden. S, MP och V reserverar sig mot förslagen.

Konsekvenser av resursbrist bör ses över

Torsdag 6 april 2017

Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Ett enigt försvarsutskott föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta.

Öppen utfrågning om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården

Torsdag 6 april 2017

Den 6 april höll socialutskottet en öppen utfrågning på temat Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården – hur löser vi kompetensförsörjningen i sluten vård och primärvård?

Modulbostäder står på en grusplan. I bakgrunden ett högt bostadshus. Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Det ska bli enklare att ge tidsbegränsade bygglov för bostäder

Onsdag 5 april 2017

För att möta bostadsbristen i Sverige ska det bli enklare att ge tidsbegränsat bygglov för bostäder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Öppen utfrågning om sjukfrånvaro

Tisdag 4 april 2017

Den 6 april höll socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen.

Talmannen möter Vietnams talman

Tisdag 4 april 2017

Talman Urban Ahlin möter Vietnams talman Nguyen Thi Kim Ngan den 6 april. Vid besöket kommer bland annat stadsplanering, hållbarhet, utbildning och vetenskap att diskuteras.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Armenien

Fredag 31 mars 2017

Den 2 april är det parlamentsval i Armenien. Fem svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Patient med benbrott anländer till akuten vid Mora lasarett Foto: Tobbe Nilsson / TT

Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar

Torsdag 30 mars 2017

Den 30 mars hölls en aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar. Debatten begärdes av Sverigedemokraterna.

Kriminalvården bör prioritera arbetet mot våldsbejakande extremism

Torsdag 30 mars 2017

Regeringen bör se till att Kriminalvården skyndsamt följer upp den kartläggning myndigheten har gjort av metoder och arbetssätt som kan användas för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Mer måste göras för att motverka oseriösa snabblån

Torsdag 30 mars 2017

Civilutskottet vill se fler åtgärder för att motverka oseriös utlåning till konsumenter på snabblånemarknaden. Utskottet anser också att regeringen bör se över reglerna vid köp av levande djur. Dessa två tillkännagivanden om konsumenträtt föreslår utskottet att riksdagen ska rikta till regeringen.

Justitieutskottet föreslår tillkännagivanden om livstidsstraff och sexualbrott

Torsdag 30 mars 2017

Livstidsstraffet för mord borde användas i betydligt större utsträckning och lagen kring kränkande fotografering bör ses över. Det är två av åtta tillkännagivanden, uppmaningar, som justitieutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Åkerinäringens konkurrenskraft bör stärkas

Torsdag 30 mars 2017

Det behövs en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta en sådan utredning. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Brottsutsatta områden bör oftare kameraövervakas

Torsdag 30 mars 2017

Områden som är särskilt utsatta för allvarlig brottslighet bör i större utsträckning kunna kameraövervakas. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta. Det är ett av tre tillkännagivanden som utskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Samråd om situationen i Syrien

Torsdag 30 mars 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 31 mars. Ett par av de frågor som tas upp är situationen i Syrien och lagändringar på jordbruksområdet.

USA i fokus under Nordiska rådets temasession i riksdagen

Torsdag 30 mars 2017

Nordiska rådet håller temasession i Stockholm den 3-4 april med fokus på Nordens relation till USA och dess nya administration. Den 4 april hålls en debatt om "Norden och USA - nya förutsättningar".

En kvinna tar av ett lock i gult och blåt från låda med valkuvert. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen vill se ökat valdeltagande bland utlandssvenskar

Onsdag 29 mars 2017

Valdeltagandet bland utlandssvenskar är lågt. Därför bör regeringen verka för ett ökat valdeltagande i den här gruppen. Det anser riksdagen som uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

En mans händer tar av locket på en handgranat. Foto: Mikael Sjöberg / TT

Olaglig hantering av handgranater får strängare straff

Onsdag 29 mars 2017

Tillgången till explosiva varor, som handgranater, har ökat i kriminella kretsar. Därför skärps straffen för dem som hanterar explosiva varor utan tillstånd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Myndigheter bör ha tydligare gränser för handläggningstider

Torsdag 23 mars 2017

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att se till att det sker.

Åtgärder för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar

Torsdag 23 mars 2017

Regeringen bör verka för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Högskoleutbildningar bör matchas bättre med arbetsmarknaden

Torsdag 23 mars 2017

Regeringen bör verka för att universitet och högskolor har ett ökat samarbete med arbetslivet, så att utbildningarna kan få bättre anknytning till arbetsmarknaden. Det anser utbildningsutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.