Aktuellt

Alla som beviljas personlig assistans ska kunna välja utförare

Torsdag 16 mars 2017

Socialutskottet vill att regeringen lämnar förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans ska få möjlighet att välja utförare av assistansen. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

En kvinna ligger raklång i ett solarium. I förgrunden hennes fötter. Foto: Jochen Zick / TT

Solariesolning för personer under 18 år förbjuds

Onsdag 15 mars 2017

Det blir förbjudet att yrkesmässigt låta en person under 18 år att sola solarium för att få mörkare hud. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En blå vägg med orden "Europeiska kommissionen" överatt på unionens olika språk. Bilden tagen inne i EU-kommissionens byggnad Berlaymont i Bryssel. Foto: Henrik Montgomery / TT

EU-kommissionens arbetsprogram har granskats

Onsdag 15 mars 2017

Riksdagens utrikesutskott har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2017. Det innehåller kommissionens politiska prioriteringar för året. Granskningen är fokuserad på EU som global aktör, migrationspolitik samt handelspolitik.

Slite hamn med två pirar. I bakgrunden öppet hav och kobbar. Längst bort ett fartyg. Foto: Karl Melander / TT

Staten bör få bättre möjligheter att skydda försvarsintressen

Onsdag 15 mars 2017

Staten borde ha större möjligheter att skydda Sveriges totalförsvarsintressen och ett agerande från regeringens sida brådskar. Riksdagen uppmanade regeringen att snarast återkomma med förslag.

Samråd i EU-nämnden om moms

Onsdag 15 mars 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 17 mars. Ett par av de frågor som ska tas upp är moms på elektroniska publikationer och omvänd skattskyldighet för moms.

Foto: Länsstyrelsen / Juha Liakka

Norrbottensbesök om datahallar, energi och stål

Tisdag 14 mars 2017

Den 13 mars besökte riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) Norrbottens läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.

Öppen utfrågning om penningpolitiken

Måndag 13 mars 2017

Den 14 mars höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson.

Förste vice talmannen och ledamöter besöker Norrbotten

Torsdag 9 mars 2017

Den 13 mars besöker riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) Norrbottens läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket sker i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.

Esabelle Dingizian (MP) Foto: Melker Dahlstrand

”Viktigt att riksdagen håller en hög profil på området jämställdhet”

Onsdag 8 mars 2017

Jämställdhet är en naturlig del av ett demokratiskt samhälle. Därför är det viktigt att riksdagen som central demokratisk institution håller en hög profil på området. Det tycker tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) som leder riksdagens jämställdhetsarbete.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Tisdag 7 mars 2017

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 8 mars. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför möten i Europeiska rådet den 9-10 mars.

En receptarie plockar fram läkemedel ur en låda. I fokus kvinnans hand som håller i ett läkemedelspaket. Foto: Pontus Lundahl / TT

Riksdagen vill se ökat samarbete mellan vården och apoteken

Torsdag 2 mars 2017

Det finns flera olika aktörer som driver apotek. För att stimulera ökat samarbete mellan vården och de olika apoteksaktörerna uppmanade riksdagen regeringen att ge lämplig myndighet i uppdrag att utveckla modeller för ett sådant samarbete.

Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning

Torsdag 2 mars 2017

Att hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift. Det anser arbetsmarknadsutskottet. Regeringen borde se till att förslag läggs fram på hur delar av Arbetsförmedlingens uppdrag skulle kunna läggas över på andra aktörer. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen, genom ett tillkännagivande, uppmanar regeringen till detta.

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Torsdag 2 mars 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 3 mars. Några av de frågor som ska diskuteras är genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet och den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.

Två mellanstadiepojkar jobbar koncentrerat med en skoluppgift i ett klassrum. Den ena pojken har blårandig tröja och skriver på ett papper. Foto Jörgen Wiklund / TT

Betyg från årskurs fyra ska kunna införas på försök

Onsdag 1 mars 2017

Betyg införs på försök från årskurs 4. Regeringen får rätt att starta upp en sådan försöksverksamhet och sätta upp lämpliga regler. Som mest ska 100 skolor kunna delta i försöksverksamheten.

Kassaapparat med svenska sedlar och mynt. I fokus en kvinnas händer som håller i en tjugokronorssedel. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Utländska företag ska bli skyldiga att använda kassaregister

Onsdag 1 mars 2017

Företag som säljer varor eller tjänster i Sverige men som inte har ett fast försäljningsställe måste framöver använda kassaregister. Utländska företag ska omfattas av samma krav på kassaregister som svenska företag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En sjuksköterska mäter blodtrycket på en tonårspojke. Foto: Antti Aimo-Koivisto / TT

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet

Onsdag 1 mars 2017

Landsting och regioner ska framöver erbjuda hälsoundersökning för barn och unga personer mellan 18–20 år. Det gäller de barn och ungdomar som vårdas utanför det egna hemmet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Talmannen tillsammans med Aung San Suu Kyi. Foto: Svenska sektionskansliet i Yangon

Talmannen besökte Myanmar

Tisdag 28 februari 2017

Den 22–26 februari besökte talman Urban Ahlin Myanmar tillsammans med en delegation av riksdagsledamöter. Under resan hade delegationen möten med representanter för parlament, regering och det civila samhället.

Flygstrategin bör handla om stärkt konkurrenskraft

Tisdag 28 februari 2017

Trafikutskottet anser att inriktningen på regeringens flygstrategi bör ändras. Utskottet tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare. Om detta handlar två tillkännagivanden som trafikutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Måndag 27 februari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 1 mars. Samrådet gäller bland annat ett första utkast till slutsatser som ska diskuteras vid allmänna rådet inför Europeiska rådets möte senare i mars.

Riksdagens andre vice talman besöker Halland

Fredag 24 februari 2017

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Halland den 27 februari tillsammans med riksdagsledamöter från länet. Besöket görs i samarbete med landshövding Lena Sommestad.