Aktuellt

Särskoleelever bör få bättre möjligheter till eftergymnasial utbildning

Torsdag 4 maj 2017

Regeringen borde se över tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det anser riksdagen som uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Regeringen bör öka takten med att förenkla skattereglerna för företag

Torsdag 4 maj 2017

Regeringens arbete med att förenkla skattereglerna för företag går för långsamt. Det anser skatteutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att öka takten och återkomma till riksdagen med en redogörelse för arbetet. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Fler ska kunna varnas via sms vid allvarliga händelser

Torsdag 4 maj 2017

Varningsmeddelanden ska kunna skickas via sms till mobiltelefoner som använts i ett område som drabbats av en olycka eller någon annan allvarlig händelse. I dag skickas meddelanden bara till fasta telefoner och till mobilabonnenter som har en adress registrerad i området. Ett enigt försvarsutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Alla ska få tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Onsdag 3 maj 2017

Alla konsumenter som lagligen är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, ska kunna få ett bankkonto med grundläggande funktioner. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En kille sitter lutad över en bok i en lektionssal. Foto: Maskot / TT

Nyanlända i gymnasiet kan få förlängt uppehållstillstånd

Onsdag 3 maj 2017

Nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ja till regeringens förslag om upphandling

Onsdag 3 maj 2017

I upphandlingsprocesser ska myndigheter och enheter i vissa fall ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörens personal. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Samråd om fiskeregler och handelspolitik

Onsdag 3 maj 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 5 maj. Ett par av de frågor som tas upp är fiskeregler och skyddsåtgärder på handelsområdet.

Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten

Veterandagen borde bli allmän flaggdag

Onsdag 3 maj 2017

Veterandagen den 29 maj borde bli allmän flaggdag. Det anser riksdagen som riktade ett tillkännagivande till regeringen om det.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) i talarstolen Foto: Melker Dahlstrand

Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Fredag 28 april 2017

Den 28 april hölls en aktuell debatt om attentatet i Stockholm. Debatten begärdes av Sverigedemokraterna. Inrikesminister Anders Ygeman (S) deltog.

Öppen utfrågning om entreprenörskap och innovation

Fredag 28 april 2017

Den 2 maj höll näringsutskottet en öppen utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat. Bland annat medverkade närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

Migrationsverket bör få direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter

Torsdag 27 april 2017

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att ge Migrationsverket direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter, till exempel Skatteverket. Riksdagen uppmanade regeringen till detta.

Skolundervisning bör inte vara könsuppdelad

Torsdag 27 april 2017

Utbildningsutskottet tycker att skollagen bör skärpas för att motverka könsuppdelad undervisning i skolan. Utskottet anser också att de nationella proven bör bli digitala och rättas centralt. Om detta handlar två tillkännagivanden som utbildningsutskottet föreslår att riksdagen riktar till regeringen. S, MP och V reserverar sig.

Särskoleelever bör få bättre möjligheter till eftergymnasial utbildning

Torsdag 27 april 2017

Möjligheterna till fortsatt utbildning är starkt begränsad för studenter som gått i gymnasiesärskolan. Det konstaterar utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att särskilt se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras.

Ja till regeringens förslag om upphandling

Torsdag 27 april 2017

I upphandlingsprocesser ska myndigheter och enheter i vissa fall ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörens personal. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om upphandling. Utskottet föreslår dock en ändring i förslaget som förtydligar att de nya bestämmelserna ska gälla upphandlingar som påbörjas efter det att bestämmelserna börjat gälla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Foto: Tomas Oneborg / TT

Lex Laval rivs upp

Onsdag 26 april 2017

Svenska fackförbund ska ges rätt att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft som inte tecknat ett svenskt kollektivavtal. Arbetstagare som kommer till Sverige för att arbeta här under en begränsad tid ska genom detta få bättre arbetsvillkor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Vårdpersonal på akutmottagning kör en patient i en sjukhussäng mellan sig. Foto: Bertil Ericson / TT

Konsekvenser av resursbrist bör ses över

Onsdag 26 april 2017

Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Det borde bli enklare att bygga studentbostäder

Onsdag 26 april 2017

För att minska den akuta bostadsbristen på vissa studieorter bör det bli enklare att bygga studentbostäder. Exempelvis skulle kraven på tillgänglighet kunna begränsas för studentbostäder. Det anser civilutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda detta.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Onsdag 26 april 2017

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 28 april. Vid sammanträdet samrådde statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför mötet i Europeiska rådet den 29 april, då Brexit kommer att tas upp.

Öppet seminarium om den framtida europeiska säkerhetsordningen

Onsdag 26 april 2017

Den 27 april hålls ett öppet seminarium om den framtida europeiska säkerhetsordningen. Seminariet hålls på engelska och är öppet för allmänhet och media. Det sänds också via webb-tv.

Veterandagen borde bli allmän flaggdag

Tisdag 25 april 2017

Veterandagen den 29 maj borde bli allmän flaggdag. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det. V reserverar sig mot förslaget.