Aktuellt

Nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag

Fredag 26 april 2019

Det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, det föreslår regeringen. Skatteutskottet anser att riksdagen bör säga ja till regeringens förslag. V och KD har invändningar i varsin reservation.

Skatteutskottet kritiskt till EU:s förslag om ändrat beslutsfattande i skattefrågor

Fredag 26 april 2019

Skatteutskottet är mycket kritiskt till EU-kommissionens förslag om att det inte längre ska krävas enhällighet bland EU:s medlemsländer i beslutsfattande av skattefrågor. Utskottet anser att det även fortsättningsvis ska vara upp till varje medlemsland hur skatter ska tas ut och fördelas.

Fyra uppmaningar till regeringen om kriminalvårdsfrågor

Torsdag 25 april 2019

Riksdagen riktade fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området kriminalvård. Ett av dem handlar om att Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott bör förstärkas.

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket - gemensamt servicekontor i centrala Malmö. Foto: Johan Nilsson / TT

Statens servicecenter får ny roll i att erbjuda statlig service lokalt

Onsdag 24 april 2019

Den statliga service som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket erbjuder lokalt ska samlas i en sammanhållen organisation som Statens servicecenter får ansvar för.

Regeringen bör göra det lättare att ändra andelstal i gemensamhetsanläggningar

Onsdag 24 april 2019

Samfällighetsföreningar, exempelvis vägföreningar, bör själva kunna besluta om att ändra andelstalen för fastigheter som ingår i föreningen. Det tycker civilutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att skyndsamt utreda en lagändring.

Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring

Onsdag 17 april 2019

Den 3 maj håller riksdagen en aktuell debatt med anledning av Arbetsförmedlingens organisationsförändring. Vänsterpartiet har begärt debatten. Från regeringen deltar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

IPU Doha april 2019. Gruppfoto med Qatars utrikesminister Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani . Foto: Riksdagsförvaltningen

Utbildning, jämställdhet och terrorismbekämpning i fokus för globalt parlamentarikermöte

Tisdag 16 april 2019

Den 6-11 april ledde förste vice talman Åsa Lindestam (S) en riksdagsdelegation till Interparlamentariska unionens (IPU) 140:e församling i Doha, Qatar. Utbildning, jämställdhet och terrorismbekämpning var några av frågorna som stod på dagordningen.

Fira demokratin under Öppet hus

Tisdag 16 april 2019

Lördagen den 27 april arrangerar riksdagen Öppet hus. Denna gång slår vi upp portarna under Kulturnatt Stockholm, klockan 18–24.

Riksdagsledamöter observerade presidentvalet i Ukraina

Tisdag 16 april 2019

Den 21 april hölls den andra omgången av presidentvalet i Ukraina. Två svenska riksdagsledamöter ingick i en internationell delegation som observerade valet.

Riksdagsledamöter observerade presidentvalet i Nordmakedonien

Måndag 15 april 2019

Den 21 april hölls presidentval i Nordmakedonien. Tre svenska riksdagsledamöter ingick i en internationell delegation som observerade valet.

Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester

Fredag 12 april 2019

Läkemedel och andra föroreningar hamnar i avloppsvattnet, men idag är det få reningsverk som klarar av att hantera sådana ämnen. Därför vill miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, om det till regeringen.

Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

Torsdag 11 april 2019

Den 10 maj håller riksdagen en aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport. Vänsterpartiet har begärt debatten. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

En häktesvakt öppnar dörren till en cell på häktet i Huddinge. Foto: Claudio Bresciani / TT

Riksdagen riktar uppmaningar till regeringen om straffrättsliga frågor

Torsdag 11 april 2019

Riksdagen beslutade att rikta tolv uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om straffrättsliga frågor. Bland annat anser riksdagen att regeringen bör se över straffskalorna för sexualbrott och höja minimistraffen för våldtäkt av normalgraden och sexuellt övergrepp.

En nyfödd bebis ligger i sina föräldrars famn. Foto: Christine Olsson / TT

Utredningar om faderskap bör förenklas

Torsdag 11 april 2019

Det bör bli enklare för nyblivna ogifta föräldrar att bekräfta vem som är pappa till barnet, bland annat genom en digital bekräftelse inom 14 dagar efter att barnet har fötts. Det anser riksdagen, som riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på med lagändringar om detta.

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Torsdag 11 april 2019

Riksdagen godkände ett nytt avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna och sa därmed ja till regeringens förslag. Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders- efterlevande- och invaliditetspension, arbetsskada samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Vårdansvaret för personer som både lider av psykisk ohälsa och beroendesjukdom bör samlas hos en huvudman

Torsdag 11 april 2019

Regeringen bör se över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman. Det anser socialutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Finansminister Magdalena Andersson (S) skakar hand med talmannen Foto: Anders Löwdin

Debatt om den ekonomiska vårpropositionen

Onsdag 10 april 2019

Den 10 april lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Samtidigt lämnade regeringen även vårändringsbudgeten för 2019. Klockan 13 hölls en debatt där partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner deltog.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Onsdag 10 april 2019

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 10 april. Statsminister Stefan Löfven (S) informerade och samrådde inför det extrainsatta mötet i Europeiska rådet senare under dagen. Vid Europeiska rådets möte diskuterades Storbritanniens utträde ur EU. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer

Fredag 5 april 2019

Den 5 april klockan 9.30 höll riksdagen en aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer. Liberalerna hade begärt debatten. Från regeringen deltog utbildningsminister Anna Ekström (S). Debatten gick att se direkt och i efterhand via webb-tv.

En gråsäl ligger på en sten i havet Foto: Jeppe Gustafsson / TT

Regeringen bör införa licensjakt på säl

Torsdag 4 april 2019

Regeringen bör införa licensjakt på säl, bland annat eftersom sälstammen ökar och hotar fiskbestånden och det kustnära fisket i Östersjön. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta. Riksdagen uppmanade också regeringen att modernisera lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer, GMO.