Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Två personer sorterar valkuvert som ligger på ett bord. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen efter valet

Söndag 14 september 2014

Den 14 september var det riksdagsval. Det preliminära resultatet hittar du hos Valmyndigheten. Där kan du också följa den slutliga rösträkningen. Den nya riksdagen samlas för upprop och val av talman den 29 september. Ceremonin för riksmötets öppnande äger rum den 30 september. En preliminär plan för höstens arbete finns på valingången.