Aktuellt

Pressträff med talmannen onsdag 14 november

Tisdag 13 november 2018

Talman Andreas Norlén håller en pressträff efter riksdagens prövning av förslaget till statsminister. Pressträffen hålls oavsett resultat av omröstningen.

Övergångsregeringen lämnar budgetförslag

Tisdag 13 november 2018

Den 15 november lämnar finansminister Magdalena Andersson (S) övergångsregeringens budgetproposition till riksdagen. Om en ny regering inte utsetts hålls också en budgetdebatt i riksdagen.

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige

Tisdag 13 november 2018

Regeringen föreslår att reglerna kring utländska barnäktenskap ska skärpas. Lagändringarna innebär att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Syftet med de skärpta reglerna är att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Talman Andreas Norlén och Ulf Kristersson (M) Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen ska pröva förslaget till ny statsminister

Måndag 12 november 2018

Måndag den 12 november lade talman Andreas Norlén fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Talmannens förslag är att riksdagen till ny statsminister utser Ulf Kristersson (M) som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna. På onsdag den 14 november ska förslaget till statsminister prövas i riksdagen.

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag

Fredag 9 november 2018

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen.

Ändrade mediegrundlagar

Fredag 9 november 2018

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra grundlagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Radio- och tv-avgiften ersätts av ny avgift

Torsdag 8 november 2018

Regeringen föreslår att den nuvarande radio- och tv-avgiften ska ersättas av en ny avgift, public service-avgiften. Den ska betalas av alla över 18 som har en beskattningsbar inkomst. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men med en ändring. Utskottet vill att sändningstillstånden närmast efter att de nya reglerna börjat gälla ska vara i sex år istället för i tio. De nya åttaåriga sändningstillstånden ska därmed gälla från den 1 januari 2026.

Pensionärer spelar Fia med knuff på äldreboende Foto: Maskot / TT

Kommuners möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre förtydligas

Onsdag 7 november 2018

Regeringen föreslår ett antal lagändringar som bland annat förtydligar kommuners möjlighet att skapa biståndsbedömt trygghetsboende. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En kvinna matar sina kor med salladshuvuden Foto: Moa Dahlin / TT

Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbades av sommarens torka

Onsdag 7 november 2018

Djurägare inom lantbruket som har nötdjur eller får och som drabbades av torkan under sommaren 2018 får ett särskilt stöd. Vidare satsas extra pengar på att tillfälligt sänka avgifterna för den offentliga kontroll som görs vid slakterier i Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tidplan för kammarens prövning av förslag till statsminister

Onsdag 7 november 2018

Talmannen kommer den 12 november att lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Talmannen kommer då föreslå Ulf Kristersson (M). I samband med att förslaget läggs fram kommer det också att meddelas med vilka partier Ulf Kristersson avser att bilda regering.

Öppen utfrågning om den svenska penningpolitiken

Onsdag 7 november 2018

Torsdagen den 8 november höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén medverkade.

Nya regler för planering av byggande bör gälla i fler delar av Sverige

Tisdag 6 november 2018

Nya bestämmelser om regional fysisk planering ska föras in i plan- och bygglagen. Bestämmelserna gäller Stockholms och Skånes län. Civilutskottet vill att riksdagen säger ja till förslaget. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta nödvändiga initiativ så att sådan planering kan omfatta fler län.

Riksdagsledamöter observerar mellanårsvalet i USA

Tisdag 6 november 2018

Den 6 november var det mellanårsval i USA. Två svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerade valet.

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier och riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Måndag 5 november 2018

Partibidragsnämnden har beslutat om stöd till politiska partier och till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för stödåret 2018/2019.

Gunilla Carlsson (S) och Jessica Polfjärd (M) med varsin blombukett. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagsledamöter utsågs till president och vice-president för Nordiska rådet

Torsdag 1 november 2018

Sverige tar över ordförandeskapet för Nordiska rådet 2019. Vid rådets session i Oslo utsågs Jessica Polfjärd (M) till president för det kommande året. Hon är ordförande i den svenska delegationen till Nordiska rådet. Delegationens vice ordförande Gunilla Carlsson (S) utsågs till vice president.

Om regeringsbildningen under tisdag 30 oktober

Måndag 29 oktober 2018

Tisdagen den 30 oktober träffar talman Andreas Norlén partierna gruppvis i de olika möjliga regeringskonstellationer som de själva har nämnt.

Tider för talmannen och regeringsbildningen den 29 oktober

Måndag 29 oktober 2018

Talman Andreas Norlén träffade Stefan Löfven (S) måndagen den 29 oktober för att ta emot slutrapporten om uppdraget att sondera förutsättningarna att bilda regering. Talmannen träffade även övriga partiföreträdare under måndagen. Därefter höll talmannen en pressträff. Den går att se i efterhand via webb-tv.

Hot mot demokratin debatteras i Nordiska rådet

Torsdag 25 oktober 2018

Hoten mot demokratiska samhällen, ett förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar och den fria rörligheten inom Norden, det är några av de ämnen som nästa vecka ska debatteras i Nordiska rådet. Rådets årliga höstsession är den 70:e i ordningen där nordiska parlamentariker, statsministrar och fackministrar möts.

Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbades av sommarens torka

Torsdag 25 oktober 2018

Djurägare inom lantbruket som drabbades av torkan under sommaren 2018 bör få extra stöd. Statens budget för 2018 behöver därmed ändras. Det anser finansutskottet, som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta.

Riksdagsstyrelsen bör se över Riksrevisionens organisation

Torsdag 25 oktober 2018

Riksdagsstyrelsen bör låta utreda Riksrevisionens ledningsstruktur. Det anser konstitutionsutskottet, som i ett så kallat tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att göra detta.