Aktuellt

Migrationsfrågor i fokus vid internationellt möte

Torsdag 22 juni 2017

Tolv riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller sommarsession i Strasbourg den 26-30 juni. I fokus för mötet står frågor om Europa och migration.

Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen tackade av ledamöter som avgått

Onsdag 21 juni 2017

Den 21 juni höll talman Urban Ahlin ett tal i kammaren inför sommaren. Talmannen tackade också av de ledamöter som lämnat sina uppdrag. Avtackningen går att se i efterhand via webb-tv.

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Onsdag 21 juni 2017

Riksdagen godkände riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i regeringens ekonomiska vårproposition. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2017.

Talmannen leder delegation till Washington DC för möte med representanthusets talman Paul Ryan

Onsdag 21 juni 2017

Talman Urban Ahlin och talmännen i de nordisk-baltiska parlamenten reser den 27–28 juni till Washington. På programmet står bland annat ett möte med representanthusets talman Paul Ryan.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Albanien

Onsdag 21 juni 2017

Den 25 juni är det parlamentsval i Albanien. Tre svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Foto: Tomas LePrince / TT

Ja till tidsbegränsad vapenamnesti

Tisdag 20 juni 2017

Den som har skjutvapen eller ammunition utan tillstånd kan nästa år lämna in sina vapen till polisen, utan att dömas för vapeninnehav.

Foto: Pontus Lundahl / TT

Kameraövervakning från drönare ska inte behöva tillstånd

Tisdag 20 juni 2017

Det ska bli möjligt för företag och privatpersoner att använda drönare med övervakningskamera utan tillstånd.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / TT

Ja till ny livsmedelsstrategi

Tisdag 20 juni 2017

Sverige får en ny livsmedelsstrategi. Syftet är att bland annat att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Kommunallagen skrivs om

Tisdag 20 juni 2017

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny kommunallag. Kommunallagen får därmed en ny struktur och ett mer enhetligt språk. En annan förändring är att rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda ska göras tydligare.

Samråd om migration och energifrågor

Tisdag 20 juni 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 21 juni. Samrådet med statsminister Stefan Löfven (S) klockan 10 är öppet för allmänhet och media. Inför ministerrådsmötet om energifrågor behandlas bland annat paketet om ren energi.

Foto: Rolf Höjer / TT

Nej till regeringsförslag om universitetssjukhusen

Torsdag 15 juni 2017

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att ta bort möjligheten för landstingen att överlämna universitetssjukhusens vårduppgifter till andra vårdgivare.  

Vården av de mest sjuka måste bli bättre

Torsdag 15 juni 2017

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om samverkan när patienter med behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård. Men riksdagen anser att det krävs mer för att förbättra vården av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna.

Regeringen har inte varit transparent med sin redovisning i budgetpropositionen för 2017

Torsdag 15 juni 2017

Regeringen bör redovisa sysselsättningseffekter av de reformer man föreslår. Regeringen bör också sätta utgiftstaket på en nivå så att det återfår sin styrande effekt. Det anser finansutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i två tillkännagivanden.

Nya arvoden för statsråden

Torsdag 15 juni 2017

Statsrådens arvoden höjs från och med den 1 juli 2017. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad.

Foto: Maskot / TT

Ja till försöksverksamhet med branschskolor

Onsdag 14 juni 2017

En femårig försöksverksamhet med branschskolor ska starta. Kommuner eller andra aktörer som ger utbildning ska få sluta avtal med en branschskola. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten

Ja till svenskt deltagande i militär EU-insats

Onsdag 14 juni 2017

Riksdagen har sagt ja till att svenska styrkor ska kunna delta i EU:s marina insats Atalanta. Insatsen arbetar med säkerheten utanför Somalias kust.

Samråd om förberedelserna inför brexit

Onsdag 14 juni 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden torsdagen den 15 juni och fredagen den 16 juni. Några av de frågor som tas upp är reducerad moms på e-publikationer och förberedelserna inför brexit.

Jimmie Åkesson (SD) i debatt med statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsårets sista partiledardebatt

Onsdag 14 juni 2017

Den 14 juni var det partiledardebatt i riksdagen, den sista för riksdagsåret 2016/17. Debatten tolkades till teckenspråk och engelska. Den kan ses i efterhand via webb-tv.

Fler människor måste lockas till politiken

Tisdag 13 juni 2017

För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor engagerar sig politiskt. Konstitutionsutskottet, KU, vill att regeringen lämnar förslag på hur de politiska förtroendeuppdragen ska utformas så att fler människor kan lockas att engagera sig. KU föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Öppen utfrågning om internationell handel

Tisdag 13 juni 2017

Näringsutskottet höll den 15 juni en öppen utfrågning på temat internationell handel. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.