Aktuellt

Aktuell debatt om personlig assistans

Måndag 20 november 2017

Den 21 november klockan 13 hålls en aktuell debatt om personlig assistans. Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) deltar. Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Ändrade regler för Sveriges sjöterritorium och gränser i havet

Torsdag 16 november 2017

De svenska lagar som gäller Sveriges sjöterritorium och gränser i havet ska moderniseras. Ett antal regler samlas i en lag som anger Sveriges gränser till havs med geografiska koordinater som har beräknats enligt internationella överenskommelser och med den senaste tekniken. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Torsdag 16 november 2017

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken i regeringens budgetproposition för 2018. Utskottet föreslår också att riksdagen ställer sig bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning för 2018 samt förslag till utgiftstak för åren 2018, 2019 och 2020.

Knessets talman Edelstein tar emot talman Urban Ahlin. Foto: Jorge Novominsky

Talmansbesök i Israel och Palestina

Torsdag 16 november 2017

Talman Urban Ahlin och en delegation med riksdagsledamöter gjorde officiella besök i Israel och Palestina den 12–15 november. Delegationens program hade fokus på utbildning, innovationer, forskning och situationen i regionen.

Talmannen leder delegation till Litauen

Torsdag 16 november 2017

Talman Urban Ahlin leder en delegation med riksdagsledamöter till Litauen den 19–20 november.

Justitieutskottet vill se längre straff för mycket grova vapenbrott

Torsdag 16 november 2017

Maxstraffet för mycket grova vapenbrott borde höjas och fler vapenbrott än i dag borde klassas som grova. Det anser justitieutskottet, som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med sådana förslag.

Klädhängare med jackor och ryggsäckar utanför ett klassrum. Ovanför klädhängare finns teckningar på eleverna. Foto: Jan-Åke Eriksson / TT

Förskoleklass blir obligatoriskt

Onsdag 15 november 2017

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Kvinnliga ungdomar lyssnar på föredrag. Foto: Mostphotos

Rektorer får besluta om politiska partier ska bjudas in till skolor

Onsdag 15 november 2017

Det är rektorer som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i skolundervisningen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Man antecknar på ett papper. Han står framför ett öppet elskåp. Foto: Mostphotos

Det bör bli möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd

Onsdag 15 november 2017

Regeringen föreslår ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Resultatet från de nationella proven får en starkare ställning

Onsdag 15 november 2017

Resultaten från de nationella proven ska ha en särskild betydelse i betygssättningen. Ett syfte med ändringen är att bedömningen av resultaten och betygssättningen ska bli mer likvärdig för alla elever. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ung kvinna med tjockt halvlockigt hår fotograferar med mobilen. Foto: Mostphotos

Skyddet för den personliga integriteten ska stärkas

Onsdag 15 november 2017

Olaga integritetsintrång ska bli ett nytt brott i brottsbalken. Det innebär att det ska bli straffbart att sprida vissa typer av bilder eller andra uppgifter om någon annans privatliv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet

Onsdag 15 november 2017

Den 16 november hölls en aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet. Debatten hade begärts av Liberalerna. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) deltog. Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Öppet sammanträde i EU-nämnden inför det sociala toppmötet i Göteborg

Tisdag 14 november 2017

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 15 november. Vid mötet informerade statsminister Stefan Löfven (S) EU-nämnden inför det sociala toppmötet  i Göteborg den 17 november.

Skärmdump på diariet på riksdagens webbplats Foto: Riksdagsförvaltningen

Nu finns riksdagens diarium på webbplatsen

Tisdag 14 november 2017

Den 13 november lanserades riksdagens diarium på riksdagen.se. Nu går det att söka bland ärenden och begära ut handlingar direkt från webbplatsen. Diariet blir samtidigt tillgängligt via riksdagens öppna data.

Talmannen leder delegation till Israel och Palestina

Tisdag 14 november 2017

Talman Urban Ahlin gör officiella besök i Israel och Palestina tillsammans med en delegation riksdagsledamöter den 12-15 november.

Riksdagens tredje vice talman besöker Södermanland

Söndag 12 november 2017

Riksdagens tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) besöker Södermanland måndagen den 13 november tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Liselott Hagberg.

Det bör bli möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd

Torsdag 9 november 2017

Socialförsäkringsutskottet vill att regeringen lägger ett förslag i riksdagen om att arbetskraftsinvandrare inte ska behöva utvisas om en arbetsgivare har gjort små fel i villkoren för arbetstillstånd. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. I övrigt föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

En person bakifrån håller en mobiltelefon. I bakgrunden syns serietidningsbilder. Foto: Mostphotos

Straffet för att föreslå träff med barn i sexuellt syfte höjs

Onsdag 8 november 2017

Skyddet för barn mot sexuella övergrepp ska förstärkas ytterligare. Redan när en person föreslår en träff med barn i sexuellt syfte kommer handlingen vara brottslig. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Bevisinhämtning inom EU ska förbättras

Onsdag 8 november 2017

För att förstärka det brottsbekämpande arbetet bland EU:s medlemsländer ska möjligheten att hämta in bevisning mellan länderna förbättras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Två personer sitter i salong och blir klippta av frisörer. Foto: Johnér / Cultura

Fler företag ska omfattas av kraven på tillgänglighet

Onsdag 8 november 2017

Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag