Aktuellt

Riksdagen har behandlat skrivelser om statligt företagsägande

Torsdag 23 november 2017

Riksdagen har behandlat två skrivelser från regeringen. I den ena skrivelsen redogör regeringen för utvecklingen i bolagen. Regeringen konstaterar bland annat att det är viktigt att kontinuerligt se över vilka bolag staten äger och varför staten äger dem. Riksdagen la skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Försvarsmakten bör ta över ansvar för utrustning och materiel

Torsdag 23 november 2017

Försvarsmakten bör ta över ansvaret för att underhålla myndighetens utrustning och materiel. Anskaffningen av ett nytt luftvärnssystem bör förankras i riksdagen. Det är två av fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, som försvarsutskottet vill att riksdagen riktar till regeringen.

Alla parters inflytande i ny statlig filmpolitik bör garanteras

Torsdag 23 november 2017

Kulturutskottet föreslår att riksdagen återigen bör rikta uppmaningar till regeringen inom två områden: samverkan och inflytande inom filmområdet och museernas donation av föremål. Regeringspartierna och vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

Makedoniens talman gästar riksdagen

Torsdag 23 november 2017

Makedoniens talman Talat Xhaferi gästar riksdagen den 27–28 november och tas emot av riksdagens talman Urban Ahlin samt möter första vice talman Ewa Thalén Finné.

Beslagtagna vapen i papperskartong Foto: Tomas Oneborg / TT

Längre straff för vapenbrott

Onsdag 22 november 2017

Straffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem år.

Foto: Anders Löwdin

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Onsdag 22 november 2017

Riksdagen godkände riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2018. Riksdagen ställde sig också bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning för 2018 samt förslag till utgiftstak för åren 2018, 2019 och 2020.

Socialutskottet föreslår att alla med funktionsnedsättning får välja utförare

Tisdag 21 november 2017

Socialutskottet vill att regeringen ska ta ett helhetsgrepp om funktionshinderpolitiken. Utskottet vill också att alla med funktionsnedsättning som har fått ja till en insats ska få möjlighet att välja utförare. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Emma Henriksson (KD) under debatten om personlig assistans Foto: Anders Löwdin

Aktuell debatt om personlig assistans

Måndag 20 november 2017

Den 21 november klockan 13 hölls en aktuell debatt om personlig assistans. Debatten begärdes av Kristdemokraterna. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) deltog. Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Ändrade regler för Sveriges sjöterritorium och gränser i havet

Torsdag 16 november 2017

De svenska lagar som gäller Sveriges sjöterritorium och gränser i havet ska moderniseras. Ett antal regler samlas i en lag som anger Sveriges gränser till havs med geografiska koordinater som har beräknats enligt internationella överenskommelser och med den senaste tekniken. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Torsdag 16 november 2017

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken i regeringens budgetproposition för 2018. Utskottet föreslår också att riksdagen ställer sig bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning för 2018 samt förslag till utgiftstak för åren 2018, 2019 och 2020.

Talmannen leder delegation till Litauen

Torsdag 16 november 2017

Talman Urban Ahlin leder en delegation med riksdagsledamöter till Litauen den 19–20 november.

Justitieutskottet vill se längre straff för mycket grova vapenbrott

Torsdag 16 november 2017

Maxstraffet för mycket grova vapenbrott borde höjas och fler vapenbrott än i dag borde klassas som grova. Det anser justitieutskottet, som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med sådana förslag.

Klädhängare med jackor och ryggsäckar utanför ett klassrum. Ovanför klädhängare finns teckningar på eleverna. Foto: Jan-Åke Eriksson / TT

Förskoleklass blir obligatoriskt

Onsdag 15 november 2017

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Kvinnliga ungdomar lyssnar på föredrag. Foto: Mostphotos

Rektorer får besluta om politiska partier ska bjudas in till skolor

Onsdag 15 november 2017

Det är rektorer som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i skolundervisningen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Man antecknar på ett papper. Han står framför ett öppet elskåp. Foto: Mostphotos

Det bör bli möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd

Onsdag 15 november 2017

Regeringen föreslår ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Resultatet från de nationella proven får en starkare ställning

Onsdag 15 november 2017

Resultaten från de nationella proven ska ha en särskild betydelse i betygssättningen. Ett syfte med ändringen är att bedömningen av resultaten och betygssättningen ska bli mer likvärdig för alla elever. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ung kvinna med tjockt halvlockigt hår fotograferar med mobilen. Foto: Mostphotos

Skyddet för den personliga integriteten ska stärkas

Onsdag 15 november 2017

Olaga integritetsintrång ska bli ett nytt brott i brottsbalken. Det innebär att det ska bli straffbart att sprida vissa typer av bilder eller andra uppgifter om någon annans privatliv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet

Onsdag 15 november 2017

Den 16 november hölls en aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet. Debatten hade begärts av Liberalerna. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) deltog. Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

KU-ledamöterna Tuve Skånberg (KD), Jonas Millard (SD), Fredrik Eriksson (SD) under hearingen om nya svenskar och demokrati. Foto: Anders Löwdin

Hearing om nya svenskar och demokratin

Tisdag 14 november 2017

Den 16 november höll konstitutionsutskottet en öppen hearing om nya svenskar och demokrati. Hearingen kan ses i efterhand via webb-tv.

Öppet sammanträde i EU-nämnden inför det sociala toppmötet i Göteborg

Tisdag 14 november 2017

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 15 november. Vid mötet informerade statsminister Stefan Löfven (S) EU-nämnden inför det sociala toppmötet  i Göteborg den 17 november.