Aktuellt

Andre vice talmannen besöker Kronoberg

Torsdag 5 april 2018

Andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Kronobergs läns valkrets måndagen den 9 april tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Ingrid Burman.

Premiär för valingång

Torsdag 5 april 2018

En särskild valingång är lanserad på riksdagens webbplats. Den innehåller samlad information om riksdagsvalet den 9 september 2018.

Havet i fokus när Nordiska rådet möts på Island

Onsdag 4 april 2018

När Nordiska rådet samlas till temasession den 9-10 april i Akureyri på Island är havet det genomgående temat på olika sätt.

En manlig och en kvinnlig bilmekaniker/personal undersöker en teknisk utrustning vid en bil där fronten är öppen. Foto: Maskot / TT

Fler branscher behöver införa personalliggare

Onsdag 28 mars 2018

Fler företag ska omfattas av kravet på att ha en personalliggare på sin arbetsplats. Det gäller fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvårdsverksamhet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål

Onsdag 28 mars 2018

Riksdagen sa ja till att ett nytt sätt för delgivning, tillgänglighetsdelgivning, ska få användas på försök i brottmål. Delgivning är ett sätt för en myndighet att se till att den som berörs av ett mål har fått ta del av viktig information.

KU vill ha tydligare roll för kommunerna i det brottsförebyggande arbetet

Onsdag 28 mars 2018

Riksdagen bör uppmana regeringen att förtydliga kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet. Det anser konstitutionsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen.

Skärpta regler för studiero och mer kunskap om språkundervisning behövs

Tisdag 27 mars 2018

Rektorers rätt och möjlighet att flytta och omplacera elever och friskolors möjlighet att omplacera elever borde ses över. Dessutom bör regeringen klargöra undantaget från att bedriva språkundervisning för lärare som saknar legitimation och har en utländsk lärarutbildning. Det anser utbildningsutskottet som vill att riksdagen, genom två tillkännagivanden, uppmanar regeringen att arbeta med skolfrågorna.

Fler unga borde komma i kontakt med kultur i skolan

Tisdag 27 mars 2018

Regeringen borde vidareutveckla satsningen Skapande skola så att fler barn och unga kommer i kontakt med kultur. Det tycker kulturutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Kompensationen till markägare bör ses över

Tisdag 27 mars 2018

Regeringen bör utreda olika modeller för kompensation till markägare som begränsas i brukandet av sin egen mark. Det är en av två uppmaningar, eller så kallade tillkännagivanden, som miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen riktar till regeringen. S, V och MP reserverar sig mot förslaget.

Regeringen borde göra insatser för hållbart skogsbruk

Tisdag 27 mars 2018

Reglerna för artskyddet, incitamenten för hållbart skogsbruk och ersättningen till markägare som skyddar sin skog behöver ses över. Dessutom behövs en effektiv och rättssäker metod för att kartlägga nyckelbiotoper i skogen. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som vill att riksdagen, genom fyra tillkännagivanden, uppmanar regeringen att arbeta med frågorna.

Migration i fokus för parlamentarikermöte i Genève

Fredag 23 mars 2018

Den 23–28 mars deltar en delegation från den svenska riksdagen vid den Interparlamentariska unionens (IPU) årliga vårförsamling i Genève, Schweiz. Högt på dagordningen står migrations- och flyktingfrågor.

Ja till avtal om ekonomi och handel (CETA)

Torsdag 22 mars 2018

Riksdagen sa ja till att godkänna det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan Europeiska unionen och Kanada. Avtalet är det mest omfattande frihandelsavtal som har förhandlats fram av EU och riksdagen menar att det kommer att skapa möjligheter för både handel och investeringar.

EU-förslag om marknadskontroll av produkter går för långt

Torsdag 22 mars 2018

Riksdagen anser att delar av ett förslag från EU-kommissionen om marknadskontroll av produkter går för långt och strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Därför beslutade riksdagen att lämna synpunkter om detta i ett så kallat motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner.

Handläggningstiderna för arbetstillstånd borde kortas

Torsdag 22 mars 2018

Regeringen borde arbeta för att förkorta Migrationsverkets handläggningstider för arbetstillstånd genom att bland annat utöka möjligheterna till digital hantering. Det tycker Socialförsäkringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Ersättning till vissa personer som har ändrat könstillhörighet

Onsdag 21 mars 2018

Personer som har ansökt om att få ändra sin könstillhörighet, under den tid det fanns krav på att de inte skulle ha någon fortplantningsförmåga, ska få ersättning av staten under vissa förutsättningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tåg väntar på järnvägsperrong Foto: Tomas Oneborg / TT

Ny gemensam lag för inrikes och internationell järnvägstrafik

Onsdag 21 mars 2018

En ny gemensam lag för inrikes och internationell järnvägstrafik införs. Tanken är att modernisera reglerna och att anpassa dem så att internationella bestämmelser för järnvägstrafik även gäller inrikes i Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Vägskylt som visar vägen till "Embassy of Sweden" på arabiska och svenska. Skyltarna står i gatumiljö. Foto: Maja Suslin / TT

Svenska ambassader och konsulat ska ge skydd till medborgare från andra EU-länder

Onsdag 21 mars 2018

Medborgare i andra EU-länder och deras familjemedlemmar ska få rätt till samma hjälp från svenska ambassader och konsulat som svenska medborgare har i länder utanför EU. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Serbiens talman besöker riksdagen

Måndag 19 mars 2018

Serbiens talman Maja Gojkovic besöker Sverige den 20-22 mars på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Regeringen borde rikta främjandet av livsmedelsexport tydligare mot små och medelstora företag

Torsdag 15 mars 2018

Regeringen bör arbeta för att möjliggöra för fler små och medelstora livsmedelsföretag att exportera livsmedel till andra länder. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med det.

Regeringen bör driva på arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum

Torsdag 15 mars 2018

Regeringen bör prioritera arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum eftersom det bidrar till minskade utsläpp och kostnader. Det tycker trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.