Aktuellt

Statsminister Stefan Löfven (S) skakar hand med talman Andreas Norlén Foto: Anders Löwdin

Stefan Löfven (S) har valts till ny statsminister

Fredag 18 januari 2019

Stefan Löfven (S) har valts till ny statsminister. Den 18 januari röstade riksdagen ja till talmannens förslag i kammaren.

Hålltider för regeringsskiftet

Fredag 18 januari 2019

Fredagen den 18 januari röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Stefan Löfven (S) till statsminister. Regeringsskiftet sker måndagen den 21 januari.

Pressträff med talmannen den 18 januari

Torsdag 17 januari 2019

Fredagen den 18 januari höll talman Andreas Norlén en pressträff efter att förslaget till statsminister har prövats i kammaren. Pressträffen sänds via webb-tv.

Talmannens förslag till statsminister

Onsdag 16 januari 2019

Talman Andreas Norlén har den 16 januari föreslagit riksdagen att till ny statsminister utse Stefan Löfven (S), som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Veckans steg i regeringsbildningen

Tisdag 15 januari 2019

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under onsdagen den 16 januari. Därefter avser talmannen lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen och förslaget kommer att prövas fredagen den 18 januari.

Öppen utfrågning om en fossiloberoende transportsektor

Tisdag 15 januari 2019

Den 17 januari höll trafikutskottet en öppen utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls. Bland annat deltog representanter från Energimyndigheten, Trafikverket och branschaktörer.

Justerad tidsplan för förslag till statsminister

Måndag 14 januari 2019

Talman Andreas Norlén har beslutat att lägga fram sitt förslag till statsminister inför riksdagen onsdagen den 16 januari klockan 14.00.

Talmannen tog emot rapport från Valmyndigheten om extra val

Torsdag 10 januari 2019

Torsdagen den 10 januari tog talman Andreas Norlén emot Valmyndigheten för att få en samlad rapport om praktiska förutsättningar för ett eventuellt extra val.

Talmannen tar emot återrapportering om regeringsbildningen

Tisdag 8 januari 2019

På torsdag den 10 januari tar talman Andreas Norlén emot Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) för att få återrapporteringar om partiernas samtal i regeringsfrågan.

Alla dokument från tvåkammarriksdagen nu sökbara på riksdagen.se

Fredag 4 januari 2019

Nu är alla dokument från tiden med tvåkammarriksdag sökbara på riksdagen.se. Totalt rör det sig om närmare 200 000 dokument mellan 1867 och 1970.

Nya lagar 2019

Onsdag 2 januari 2019

Vid årsskiftet började en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

En lagbok och talmannens ordförandeklubba ligger på bordet vid talmannens plats i kammaren foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen klar med statens budget för 2019

Fredag 21 december 2018

Riksdagen har avslutat arbetet med statens budget för 2019. Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna i budgeten. Under veckan innan jul beslutade riksdagen om fördelningen av pengar inom alla de 27 utgiftsområdena i budgeten.  

Kollage med bilder av beslutade utgiftsområden i budgeten. Bild på eu-flaggor, bild på kommunhus och bild på stapel med mynt.

Pengar har fördelats inom fem utgiftsområden

Fredag 21 december 2018

Riksdagen fattade den 21 december beslut om fem av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till landsbygd och livsmedel, samhällsekonomi, bidrag till kommuner, statsskuldsräntor samt avgiften till EU.

Kollage av bilder om budgeten. Bild på man i permobil, bild på stapel med mynd, bild på en lastbil i snö och bild på sjukvårdspersonal.

Pengar har fördelats inom fem utgiftsområden i statens budget

Torsdag 20 december 2018

Riksdagen fattade den 20 december beslut om fem av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, till hälsovård, sjukvård och social omsorg och till kommunikationer.

Kollage med en bild på studenter som lyssnar på föreläsning, en myntstapel med tiokronor, en äldre mans händer och en liten pojke som ritat två huvuden på gatan Foto: Johnér bildbyrå, Mostphotos

Pengar har fördelats inom sex utgiftsområden i statens budget

Onsdag 19 december 2018

Riksdagen fattade den 19 december beslut om sex av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till ekonomisk trygghet vid ålderdom, ekonomisk trygghet för familjer och barn samt till utbildning och universitetsforskning.

Talmannens besked om regeringsbildningen

Onsdag 19 december 2018

Talman Andreas Norlén gav den 19 december besked om sina kommande åtgärder i samband med regeringsbildningsprocessen. Talmannen har också gett besked om en tidplan för dessa åtgärder.

Nya löner för justitieombudsmännen

Onsdag 19 december 2018

Justitieombudsmännens löner höjs den 1 januari 2019 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden i statens budget

Tisdag 18 december 2018

Riksdagen har den 18 december fattat beslut om 3 av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till försvar, kultur och miljö.

Pengarna är fördelade inom åtta utgiftsområden i statens budget

Måndag 17 december 2018

Riksdagen har nu fattat beslut om 8 av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till Polismyndigheten, till internationellt bistånd och till migrationsområdet. Dessutom har riksdagen bestämt hur mycket pengar länsstyrelserna, Skatteverket och Tullverket med flera ska få för nästa år.

Stefan Lövfen (S) står vid mikrofoner Foto: Melker Dahlstrand

Nej till Stefan Löfven (S) som statsminister

Fredag 14 december 2018

Den 14 december prövades talmannens förslag till ny statsminister i kammaren. Talmannens förslag var Stefan Löfven (S). Riksdagen röstade nej till förslaget då fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade emot det.