Aktuellt

Nya regeringen står uppställd i Sammanbindningsbanan. Foto: Anders Löwdin

Höstens regeringsbildning klar

Tisdag 22 januari 2019

Stefan Löfven (S) är ny statsminister i en regering som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Arbetet med regeringsbildningen har pågått under hösten och blev klar genom en särskild konselj på slottet den 21 januari.

Statsminister Stefan Löfven (S) läser upp regeringsförklaringen i kammaren. Vid sidan om honom sitter talmannen och de vice talmännen Foto: Anders Löwdin

Stefan Löfven (S) har presenterat regeringsförklaringen

Måndag 21 januari 2019

Statsminister Stefan Löfven (S) har i dag den 21 januari presenterat regeringsförklaringen i riksdagen. Den anger vilka mål regeringen har för sin politik under det närmaste året. Regeringsförklaringen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Statsminister Stefan Löfven (S) skakar hand med talman Andreas Norlén Foto: Anders Löwdin

Stefan Löfven (S) har valts till ny statsminister

Fredag 18 januari 2019

Stefan Löfven (S) har valts till ny statsminister. Den 18 januari röstade riksdagen ja till talmannens förslag i kammaren.

Hålltider för regeringsskiftet

Fredag 18 januari 2019

Fredagen den 18 januari röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Stefan Löfven (S) till statsminister. Regeringsskiftet sker måndagen den 21 januari.

Pressträff med talmannen den 18 januari

Torsdag 17 januari 2019

Fredagen den 18 januari höll talman Andreas Norlén en pressträff efter att förslaget till statsminister har prövats i kammaren. Pressträffen sänds via webb-tv.

Avtackning i kammaren. Björn von Sydow (S). Foto: Anders Löwdin

Talmannen tackade av riksdagsledamöter

Onsdag 16 januari 2019

Onsdagen den 16 januari avtackade talman Andreas Norlén de ledamöter av Sveriges riksdag som slutat efter valet.

Foto: Kungl. Hovstaterna

Kungen gav företräde för talmannen

Onsdag 16 januari 2019

Onsdagen den 16 januari gav kung Carl XVI Gustaf företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Talmannens förslag till statsminister

Onsdag 16 januari 2019

Talman Andreas Norlén har den 16 januari föreslagit riksdagen att till ny statsminister utse Stefan Löfven (S), som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Veckans steg i regeringsbildningen

Tisdag 15 januari 2019

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under onsdagen den 16 januari. Därefter avser talmannen lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen och förslaget kommer att prövas fredagen den 18 januari.

Öppen utfrågning om en fossiloberoende transportsektor

Tisdag 15 januari 2019

Den 17 januari höll trafikutskottet en öppen utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls. Bland annat deltog representanter från Energimyndigheten, Trafikverket och branschaktörer.

Justerad tidsplan för förslag till statsminister

Måndag 14 januari 2019

Talman Andreas Norlén har beslutat att lägga fram sitt förslag till statsminister inför riksdagen onsdagen den 16 januari klockan 14.00.

Nästa steg i regeringsbildningen

Fredag 11 januari 2019

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under måndagen den 14 januari. Kl. 16.00 samma dag avser talmannen att nominera en statsministerkandidat i kammaren.

Kungen gav företräde för talmannen Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen gav företräde för talmannen

Fredag 11 januari 2019

Torsdagen den 10 januari gav kung Carl XVI Gustaf företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Talmannen tog emot rapport från Valmyndigheten om extra val

Torsdag 10 januari 2019

Torsdagen den 10 januari tog talman Andreas Norlén emot Valmyndigheten för att få en samlad rapport om praktiska förutsättningar för ett eventuellt extra val.

Talmannen tog emot återrapportering om regeringsbildningen

Torsdag 10 januari 2019

Torsdagen den 10 januari tog talman Andreas Norlén emot Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) för att få återrapporteringar om partiernas samtal i regeringsfrågan.

Talmannen tar emot återrapportering om regeringsbildningen

Tisdag 8 januari 2019

På torsdag den 10 januari tar talman Andreas Norlén emot Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) för att få återrapporteringar om partiernas samtal i regeringsfrågan.

Talmannen tar emot informell återrapportering om regeringsbildningen

Fredag 4 januari 2019

Talman Andreas Norlén tar i dag den 4 januari emot informella återrapporteringar från Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M).

Alla dokument från tvåkammarriksdagen nu sökbara på riksdagen.se

Fredag 4 januari 2019

Nu är alla dokument från tiden med tvåkammarriksdag sökbara på riksdagen.se. Totalt rör det sig om närmare 200 000 dokument mellan 1867 och 1970.

Nya lagar 2019

Onsdag 2 januari 2019

Vid årsskiftet började en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Talmannen kommenterar informell återrapportering om regeringsbildningen

Fredag 28 december 2018

Talman Andreas Norlén har i dag fredagen den 28 december tagit emot återrapportering från Stefan Löfven (S) respektive Ulf Kristersson (M).