Aktuellt

Riksdagen deltar i Almedalsveckan

Onsdag 24 maj 2017

Riksdagsförvaltningen deltar med en monter under Almedalsveckan i Visby. På temat Du och demokrati arrangeras dagliga miniseminarier där talmannen och riksdagsledamöterna berättar om sitt arbete i demokratins tjänst. Som besökare i montern får du också prova på att lägga demokratipussel och testa dina kunskaper om demokratins utveckling i Sverige.

Riksdagens andre vice talman besöker Skåne

Onsdag 24 maj 2017

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Skåne södra måndagen den 29 maj tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Anneli Hulthén.

Samråd om godkännande av bilar

Tisdag 23 maj 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 24 maj. Några av de frågor som tas upp är nya ramar för godkännande av bilar och den europeiska rymdstrategin.

Nej till regeringens förslag om universitetssjukhusen

Torsdag 18 maj 2017

Socialutskottet säger nej till regeringens förslag om att ta bort landstingens möjlighet att kunna överlämna vård som ges vid universitetssjukhus till andra vårdgivare. Utskottet säger också nej till förslaget att regeringen får rätt att bestämma vilka sjukhus som ska anses som universitetssjukhus. S, MP och V reserverar sig och vill i stället att utskottet säger ja till regeringens förslag.

Processerna kring miljötillstånd borde förenklas

Torsdag 18 maj 2017

Tillståndsprocesserna inom miljölagstiftningen borde förenklas och förkortas. Det menar miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Kulturutskottet föreslår sex uppmaningar till regeringen om kulturarvsfrågor

Torsdag 18 maj 2017

Kulturutskottet föreslår att riksdagen riktar sex tillkännagivanden till regeringen om olika kulturarvsfrågor. Uppmaningarna handlar bland annat om att bevara varje museums särart, de statliga museernas donationer av föremål och samarbetet mellan museerna och skolan.

Samråd om lösning av tvister vid dubbelbeskattning

Torsdag 18 maj 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 19 maj. Ett par av de frågor som tas upp är tvistelösning vid dubbelbeskattning och ändringar i reglerna för ljud- och bildmedietjänster.

Foto: Jeppe Gustafsson / TT

Polisen ska samarbeta mer med andra stater kring terrorism

Onsdag 17 maj 2017

Den svenska polisen ska på ett djupare sätt kunna samarbeta med utländska myndigheter när det gäller bekämpande av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Foto: Claudio Bresciani / TT

Snabbare planeringsprocess för att få fart på byggandet

Onsdag 17 maj 2017

Kommuner som planerar att bygga nya bostäder ska kunna sköta planeringsarbetet mer effektivt. Bland annat ska kommunerna tidigt i planeringen kunna få besked från länsstyrelsen om vad staten anser om det planerade byggandet.

Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar

Onsdag 17 maj 2017

Det ska bli enklare för markägare att få tillbaka sin mark när personer har bosatt sig där utan tillstånd. Riksdagens beslut innebär att det införs en ny form av särskild handräckning, avlägsnande.

Reglerna för när kroppsbesiktning får göras förtydligas

Onsdag 17 maj 2017

Det ska bli tydligare när en kroppsbesiktning ska kunna göras för att reda ut hur gammal en person som är misstänkt för brott är. Det kan exempelvis handla om att avgöra om den misstänkte är straffmyndig. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ett isblock i förgrunden och öppet hav i bakgrunden Foto: Milena Boniek

Aktuell debatt om klimatförändringar

Fredag 12 maj 2017

Den 12 maj hölls en aktuell debatt om klimatförändringar. Debatten hade begärts av Miljöpartiet. Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin (MP) deltog. Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Foto: Cedric Hatto / TT

Klagomålssystemet i sjukvården ska bli mer funktionellt

Torsdag 11 maj 2017

Patienter ska få stärkta möjligheter att få sina klagomål inom hälso- och sjukvård besvarade. Förslagen innebär ett förtydligande av att det, i första hand, är vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från patienter och deras anhöriga.

Samråd om EU:s globala strategi för säkerhet och försvar

Torsdag 11 maj 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 12 maj. Några av de frågor som tas upp är EU:s globala strategi för säkerhet och försvar, solidaritet vid fördelning av asylsökande och förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

Justitieutskottet vill se högre straff för inbrottsstölder

Torsdag 11 maj 2017

Inbrottsstöld med ett minimistraff om fängelse i ett år borde införas som en ny brottsrubricering. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen om igen uppmanar regeringen att återkomma med förslag om det. Uppmaningen är ett av två tillkännagivanden som utskottet föreslår.

Patienter vid psykiatrisk tvångs- och rättspsykiatrisk vård ska få större delaktighet

Onsdag 10 maj 2017

Riksdagen har beslutat om lagändringar för att skapa bättre förutsättningar för patienter att vara delaktiga i vård som ges med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård samt lagen om rättspsykiatrisk vård.

Ett rökmoln sprids över land. Foto: Peter Krüger / TT

Fler ska kunna varnas via sms vid allvarliga händelser

Onsdag 10 maj 2017

Varningsmeddelanden ska kunna skickas via sms till mobiltelefoner som använts i ett område som drabbats av en olycka eller någon annan allvarlig händelse. Efter förslag från regeringen har riksdagen beslutat om de lagändringar som krävs för att göra detta möjligt.

Studievägledning Foto: Gaetan Bally / TT

Studie- och yrkesvägledningens roll bör stärkas

Onsdag 10 maj 2017

En väl fungerande studie- och yrkesvägledning minskar risken för att elever väljer fel utbildning och sedan hoppar av. Det ger också bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden. Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att arbeta för detta.

Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar

Tisdag 9 maj 2017

Det ska enklare för markägare att få tillbaka sin mark när personer har bosatt sig där utan tillstånd. Civilutskottet säger i huvudsak ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta fyra tillkännagivanden till regeringen, bland annat om att uppmana regeringen att följa upp de nya reglerna.

Seminarium om statens idrottspolitiska mål

Måndag 8 maj 2017

Det är svårt att få en samlad bild av vilken effekt statens bidrag till idrottsrörelsen har fått. Det slår kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp fast i en ny rapport. Kulturutskottet anordnar den 11 maj ett seminarium om rapportens slutsatser. Seminariet sänds via webb-tv och är öppet för ledamöter, inbjudna gäster och media.