Aktuellt

Riksdagsledamot Annicka Englbom (M) talar med en besökare i riksdagens monter på bokmässan. Foto: Anders Löwdin

Sveriges riksdag deltar i Bokmässan

Torsdag 27 september 2018

Sveriges riksdag deltar vid Bokmässan i Göteborg den 27 september–30 september. I montern kan du träffa riksdagsledamöter, pröva dina kunskaper om demokrati och uppleva en digital resa i riksdagen. Demokratin firar 100 år vilket uppmärksammas med en föreläsning och en utställning.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdag 26 september 2018

Den 28 september klockan 9 sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen medverkar finansminister Magdalena Andersson (S).

Statsminister Stefan Löfven sitter i kammaren. Foto: Melker Dahlstrand

Nej till Stefan Löfven i statsministeromröstningen

Tisdag 25 september 2018

Statsministeromröstningen i kammaren har avslutats. Fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade emot Stefan Löfven och han måste därför avgå som statsminister.

Kung Carl XVI Gustav står upp i talarstolen vid riksmötets öppnande 2018 Foto: Anders Löwdin

Riksmötets öppnande 2018

Tisdag 25 september 2018

Kung Carl XVI Gustaf har öppnat riksmötet 2018/19 och därmed har riksdagens nya arbetsår startat. Det regionala temat i år var mellersta Sverige.

Riksdagens gruppledare klara

Måndag 24 september 2018

Riksdagspartiernas nya gruppledare presenterades vid den nya riksdagens första sammanträde. Riksdagen utsåg även en valberedning för utskotten och övriga riksdagsorgan.

Ingvar Mattson vald till ny riksdagsdirektör

Måndag 24 september 2018

Riksdagen har valt Ingvar Mattson till riksdagsdirektör. Ingvar Mattson har tidigare varit bland annat riksrevisor och generaldirektör för Statskontoret.

Andreas Norlén, ny talman, Urban Ahlin, avgående talman, och konstnären Bosse Larsson framför det avtäckta porträttet av Urban Ahlin. Foto: Melker Dahlstrand

Urban Ahlins porträtt i riksdagen

Måndag 24 september 2018

Riksdagens nyvalde talman Andreas Norlén avtäckte den 24 september porträttet av den avgående talmannen Urban Ahlin. Porträttet av Urban Ahlin, talman 2014-2018, kommer att hänga i Sammanbindningsbanan där porträtt av riksdagens tidigare talmän finns. Porträttet är målat av Bo Larsson.

Statsministeromröstning i kammaren

Måndag 24 september 2018

Den 25 september klockan 9.30 hålls statsministeromröstning i kammaren. Då röstar riksdagens ledamöter om Stefan Löfven (S) ska sitta kvar som statsminister. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej måste statsministern avgå. I annat fall kan statsministern sitta kvar. Statsministeromröstningen kommer att sändas via webb-tv.

Andreas Norlén (M) under konstitutionsutskottets utfrågning i mars 2018 Foto: Anders Löwdin

Andreas Norlén vald till riksdagens talman

Måndag 24 september 2018

Riksdagen har valt Andreas Norlén till ny talman.Till förste vice talman valdes Åsa Lindestam (S). Lotta Johnsson Fornarve (V) valdes till andre vice talman och Kerstin Lundgren (C) valdes till tredje vice talman.

Den nya riksdagen har tillträtt

Måndag 24 september 2018

Måndag den 24 september klockan 11 samlades den nya riksdagen för ett upprop av riksdagsledamöterna i riksdagens kammare. Efter uppropet anmälde riksdagspartierna vem som blir partiets gruppledare.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdag 19 september 2018

Den 21 september klockan 10 sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för konkurrenskraft. Från regeringen medverkar närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) och statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg. Efter denna del återrapporterar statsminister Stefan Löfven från ett informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer. Återrapporteringen är öppen och sänds via webb-tv med start cirka 10.45.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Tisdag 18 september 2018

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 19 september. Vid mötet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför det informella mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 19-20 september. Sammanträdet går att se i efterhand via webb-tv.

Rösträkningen är avslutad

Söndag 16 september 2018

Den 9 september var det val i Sverige. Rösträkningen är avslutad och du kan se valresultatet på Valmyndighetens webbplats.

Mandatfördelning riksdagsval 2018 Illustration: Riksdagsförvaltningen

Den nya riksdagen efter valet

Söndag 16 september 2018

Den 9 september var det val i Sverige. Nu är det klart hur riksdagens 349 platser, mandat, ska fördelas mellan de åtta partierna efter valet 2018. Av de ledamöter som har valts in i riksdagen är 188 män och 161 kvinnor. Den yngsta ledamoten är född 1996 och den äldsta 1933.

Riksdagsledamöter deltar i konferens om den arktiska regionen

Söndag 16 september 2018

Den 16-19 september deltar tre riksdagsledamöter i den arktiska parlamentarikerkonferensen i Enare, Finland. Vid årets konferens ligger fokus på regionens utvecklingsmöjligheter.

Inför upprop, talmansval riksmötets öppnande: Pressackreditering och fotoplatser

Fredag 14 september 2018

Journalister och fotografer som ska arbeta i Riksdagshuset under till exempel upprop och talmansval den 24 september och riksmötets öppnande den 25 september måste ha riksdagens pressackreditering. Fotografer som önskar en plats på en särskild fotoposition vid riksmötets öppnande måste ansöka om det.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Torsdag 13 september 2018

Den 14 september klockan 10 sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i råden för allmänna frågor och allmänna frågor - artikel 50. Från regeringen medverkar EU- och handelsminister Ann Linde (S).

Två bilder från gamla riksdagen och ungdomar i riksdagen med en textplatta ovanpå. Foto: Riksdagsförvaltningen

Nytt studiematerial om demokratins genombrott

Onsdag 5 september 2018

Nu finns ett nytt fördjupande studiematerial om demokratins genombrott, utveckling och framtid att beställa och ladda ned. Materialet riktar sig till gymnasieelever. Studiematerialet har tagits fram med anledning av att riksdagen nu firar den allmänna och lika rösträttens 100-årsjubileum.

Kvinna med hatt bakifrån står framför andrakammarsalen i riksdagen. Foto: Riksdagsförvaltningen

Följ med på en digital resa i riksdagen!

Måndag 3 september 2018

Upplev riksdagen inifrån – direkt från klassrummet. Nu finns ett nytt digitalt stöd för dig som undervisar om riksdagens arbete. Följ med på en spännande resa genom Riksdagshuset och se filmer om allt ifrån rösträttens införande till hur arbetet i kammaren går till.

Kvinna med hatt bakifrån står framför andrakammarsalen i riksdagen. Foto: Riksdagsförvaltningen

Följ med på en digital resa i riksdagen!

Måndag 3 september 2018

Nu kommer riksdagen hem till dig. I riksdagens nya digitala upplevelse kan du följa med bakom kulisserna och lära dig om hur riksdagen och den demokratiska processen fungerar. Upplev riksdagen tar dig med på en spännande resa; från rösträttens genombrott och fram till i dag.