Dokument & lagar (17 997 träffar)

Betänkande 2017/18:SfU9

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:SfU9 (pdf, 680 kB)

Betänkande 2017/18:SfU8

Skrivelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:SfU8 (pdf, 306 kB)

Utlåtande 2017/18:NU8

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 6
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Utlåtande 2017/18:NU8 (pdf, 1152 kB)

Betänkande 2017/18:NU5

Förslagspunkter: 2
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:NU5 (pdf, 1455 kB)

Betänkande 2017/18:FöU9

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:FöU9 (pdf, 434 kB)

Betänkande 2017/18:FöU2

Med en lagteknisk justering bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:FöU2 (pdf, 1834 kB)

Betänkande 2017/18:FiU30


Betänkande 2017/18:FiU6

Förslagspunkter: 4
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-26 Beslut: 2017-10-26

Betänkande 2017/18:FiU6 (pdf, 676 kB)

Betänkande 2017/18:SoU13


Beredning: 2018-01-30 Justering: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:NU7

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-10-17 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:NU7 (pdf, 427 kB)

Betänkande 2017/18:NU6

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:NU6 (pdf, 997 kB)

Betänkande 2017/18:MJU5

Utskottet föreslår att riksdagen, med vissa ändringar i övergångsbestämmelserna och med några redaktionella ändringar, antar regeringens förslag till ändringar i miljöbalken och i ett antal s.k. sektorslagar. Utskottet föreslår med bifall till motion 2016/17:3758 yrkandena 1 och 2 tillkännagivanden om kraven på innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för den specifika miljö-bedömningen samt om vilka verksamheter och åtgärder som ska omfattas av kravet på en specifik miljöbedömning. Utskottet föreslår med bifall till motion 2016/17:3758 yrkande 4 ett tillkännagivande om att det bör göras en utvärdering av den nya lagstiftningen. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2017-10-17 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:MJU5 (pdf, 7860 kB)

Betänkande 2017/18:CU3

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-10-17 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:CU3 (pdf, 412 kB)

Betänkande 2017/18:TU3

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-10-10 Debatt: 2017-10-26 Beslut: 2017-10-26

Betänkande 2017/18:TU3 (pdf, 1411 kB)

Betänkande 2017/18:JuU8


Beredning: 2017-11-09 Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-22 Beslut: 2017-11-22

Betänkande 2017/18:FiU26


Betänkande 2017/18:FiU25


Betänkande 2017/18:FiU23


Betänkande 2017/18:FiU21