Dokument & lagar (60 040 träffar)

Betänkande 2018/19:SoU15


Beredning: 2019-03-14 Justering: 2019-05-07

Betänkande 2018/19:SoU14


Beredning: 2019-02-14 Justering: 2019-03-14

Betänkande 2018/19:MJU14


Beredning: 2019-05-07 Justering: 2019-05-28

Betänkande 2018/19:MJU13


Beredning: 2019-05-07 Justering: 2019-05-28

Betänkande 2018/19:KU14


Justering: 2019-01-24 Debatt: 2019-02-14 Beslut: 2019-02-14

Betänkande 2018/19:TU5


Beredning: 2019-02-07 Justering: 2019-03-28

Betänkande 2018/19:MJU12


Beredning: 2019-03-26 Justering: 2019-04-09

Betänkande 2018/19:MJU11


Beredning: 2019-03-26 Justering: 2019-04-09

Betänkande 2018/19:MJU10


Beredning: 2019-03-14 Justering: 2019-03-26

Betänkande 2018/19:MJU9


Beredning: 2019-03-14 Justering: 2019-03-26

Betänkande 2018/19:MJU8


Beredning: 2019-02-14 Justering: 2019-02-26

Betänkande 2018/19:KrU9


Beredning: 2019-02-05 Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-28 Beslut: 2019-02-28

Betänkande 2018/19:KrU8


Beredning: 2019-01-31 Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-28 Beslut: 2019-02-28

Betänkande 2018/19:KrU7


Beredning: 2019-02-14 Justering: 2019-03-07 Debatt: 2019-03-13 Beslut: 2019-03-13

Utlåtande 2018/19:KrU6


Beredning: 2019-01-22 Justering: 2019-01-31 Debatt: 2019-02-14 Beslut: 2019-02-14

Webb-tv debatt om förslag: En ny europeisk agenda för kultur

Betänkande 2018/19:JuU15


Beredning: 2019-02-14 Justering: 2019-03-07

Betänkande 2018/19:FiU24


Beredning: 2019-04-25 Justering: 2019-06-04

Betänkande 2018/19:FiU23


Beredning: 2019-03-28 Justering: 2019-04-23

Betänkande 2018/19:FiU31


Beredning: 2019-01-29 Justering: 2019-02-28

Betänkande 2018/19:FiU30


Beredning: 2019-05-28 Justering: 2019-06-13