Dokument & lagar (1 437 träffar)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2016-11-30 KOM(2016) 744 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Av slutsatserna framgår att TILL EUROPAPARLAMENTET OCH även om direktivet är ett RÅDET om tillämpningen av direktiv effektivt verktyg för att (EU) 2015/413 om underlättande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 149 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-02-07 KOM(2017) 55 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN De insatser som genomförts TILL RÅDET OCH har varit relevanta för EUROPAPARLAMENTET Rapport om programmets mål och efterhandsutvärderingen av Daphne- prioriteringar.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 63 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2016-12-08 KOM(2016) 790 MEDDELANDE FRÅN Handlingsplan för att öka KOMMISSIONEN TILL dokumentsäkerheten för EUROPAPARLAMENTET OCH resehandlingar. I dokumentet RÅDET Handlingsplan för att stärka beskrivs kommissionens EU:s


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 141 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-01-18 KOM(2017) 20 Förslag till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterades i 2016 års utvärdering av Greklands tillämpning av Schengenregelverket i fråga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 85 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-01-27 KOM(2017) 43 REPORT FROM THE COMMISSION Bulgarien har gjort framsteg TO THE EUROPEAN PARLIAMENT de senaste tio åren vad gäller AND THE COUNCIL On Progress in bekämpning av organiserad Bulgaria under the


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 170 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-02-17 KOM(2017) 15 Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterades i 2016 års utvärdering av Luxemburgs tillämpning av Schengenregelverket


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 190 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2016-11-17 KOM(2016) 732 MEDDELANDE FRÅN Detta är kommissionens KOMMISSIONEN TILL andra lägesrapport om vägen EUROPAPARLAMENTET, mot en säkerhetsunion. EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET Kommissionen lyfter särskilt Andra


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 197 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2016-11-09 MID-TERM EVALUATION OF THE Färdplan 'PERICLES 2020' PROGRAMME Halvtidsöversynen av Periklesprogrammet 2020. Syftet med Periklesprogrammet är att skydda euron mot förfalskningar. Halvtidsutvärderingen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 128 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 14 september 2016. Innehållsförteckning 1. – Transparency - Public access to documents – 4 2. – Draft Council Decision appointing two members and two alternate members, proposed by the Kingdom of Spain, of the Committee of the


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 50 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 12 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. – Case before the Court of Justice of the European Union Case C-423/16 P (HX against Council of the European Union) – 4 2. – Case before the EU General Court Case T-408/16, HX


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 58 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 12 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. – Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament – 4 2. – Governing Board of the European Agency for Safety and Health at work Draft Council


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 50 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 12 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. – Draft Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Group of Experts on the European agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 37 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 12 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. – Case before the Court of Justice of the European Union Case C-423/16 P (HX against Council of the European Union) – 4 2. – Case before the EU General Court Case T-408/16, HX


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 58 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 12 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. – Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament – 4 2. – Governing Board of the European Agency for Safety and Health at work Draft Council


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 50 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 12 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. – Draft Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Group of Experts on the European agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 37 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 5 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. – Judgment in Case C-330/15, rejecting the appeal by the applicants of the Judgment in Case T-190/12, Tomana and 120 others v. Council and Commission – 4 2. – Case before the Court of Justice


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 62 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 5 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. – Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament Adoption by silence procedure (+) – 3 2. – Case before the Court of Justice of the European Union Case


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 46 kB)

Bilaga

Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som godkändes vid SJK den 7 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. – COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union with regard to certain resolutions to be voted in the framework of the International Organisation for Vine and Wine


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 37 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 5 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. – Judgment in Case C-330/15, rejecting the appeal by the applicants of the Judgment in Case T-190/12, Tomana and 120 others v. Council and Commission – 4 2. – Case before the Court of Justice


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 62 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 5 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. – Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament Adoption by silence procedure (+) – 3 2. – Case before the Court of Justice of the European Union Case


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 46 kB)