Dokument & lagar (1 527 träffar)

Bilaga

SD har i flera år föreslagit att en ny Brå-rapport om brott och ursprung ska tas fram. Vi anser att det är nödvändigt för att få en saklig debatt om invandringens olika effekter. Även för att förstå kulturella eller rasistiska samband till olika brottstrender. Nu har moderaterna delvis ställt sig bakom SD:s krav om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 144 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument den 24 okt – 7 nov Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD) Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FEMTE RAPPORTEN FRÅN Rapporten var tidigare KOMMISSIONEN TILL överlämnad till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 45 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar Förslag till Överläggning i JuU den 26 okt. EUROPAPARLAMENTETS OCH Se även bifogat PM från 2017-10-24 RÅDETS FÖRORDNING om ändring Justitiedepartementet i utskicket (svensk KOM(2017) 571 av förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 78 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar MEDDELANDE FRÅN 2017-09-07 KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, 2017-10-17 KOM(2017) 466 EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET Tionde rapporten om framsteg i riktning (uppdaterad) mot en effektiv och verklig säkerhetsunion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 58 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-09-28 KOM(2017) 555 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Tackling Illegal Content Online


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 89 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-09-25 KOM(2017) 489 Förslag till Förslaget hänvisas till JuU EUROPAPARLAMENTETS OCH för subsidiaritetskontroll. RÅDETS DIREKTIV om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör Åttaveckorsfristen löper


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 65 kB)

Bilaga

Motioner allmänna motionstiden - för omedelbar hänvisning till utskott. 1 av Caroline Szyber (KD) Trängselskatten på Lidingöbron SkU 2 av Caroline Szyber (KD) Ändra rösträttsåldern KU 3 av Caroline Szyber (KD) Investeringsavtal mellan EU och Taiwan NU 4 av Caroline Szyber (KD) Möjliggör ett Ivy


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 1365 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-09-13 KOM(2017) 474 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa direktiv 2013/40/EU


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 197 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-06-14 KOM(2017) 325 REPORT FROM THE COMMISSION I rapporten redogörs för de FOURTH REPORT FROM THE framsteg som gjorts sedan COMMISSION TO THE EUROPEAN början av maj 2017 samt de PARLIAMENT, THE EUROPEAN


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 392 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2016-11-30 KOM(2016) 744 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Av slutsatserna framgår att TILL EUROPAPARLAMENTET OCH även om direktivet är ett RÅDET om tillämpningen av direktiv effektivt verktyg för att (EU) 2015/413 om underlättande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 149 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-02-17 KOM(2017) 15 Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterades i 2016 års utvärdering av Luxemburgs tillämpning av Schengenregelverket


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 190 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 4 november 2016. Innehållsförteckning 1. Transparency - Public access to documents a) Confirmatory application No 03/c/01/16 4 2. Transparency - Public access to documents b) Confirmatory application No 21/c/07/16 4 3. Commission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 56 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 26 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. Case before the Court of Justice of the European Union Case C-505/16 P (Olga Stanislavivna Yanukovych v. Council of the European Union and European Commission) 5 2. Case before the Court


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 59 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 26 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament 3 2. Case before the Court of Justice Case C-626/15 (European Commission v. Council): Action for


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 49 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 4 november 2016. Innehållsförteckning 1. Proposal for a Council Implementing Decision setting out a recommendation for prolonging temporary internal border control in exceptional circumstances putting the overall functioning of the


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 46 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-01-18 KOM(2017) 20 Förslag till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterades i 2016 års utvärdering av Greklands tillämpning av Schengenregelverket i fråga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 85 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 9 november 2016. Innehållsförteckning 1. Case before the General Court of the European Union Case T-379/16 (Basicmed Enterprises Ltd and Others v. Council of the European Union, European Commission, European Central Bank (ECB),


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 9 november 2016. Innehållsförteckning 1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament 3 2. Advisory Committee on Freedom of Movement for Workers Draft Council Decision appointing


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 9 november 2016. Innehållsförteckning 1. Draft Council Decision on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2018, the annual amount for 2017,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 42 kB)