Dokument & lagar (5 träffar)

Departementsserien 1993:58

1994-01-01

Departementsserien 1993:58 (pdf, 3957 kB)

Departementsserien 1993:51

1994-01-01

Departementsserien 1993:51 (pdf, 400 kB)

Departementsserien 1993:37

1994-01-01

Departementsserien 1993:37 (pdf, 5360 kB)

Departementsserien 1993:22

7 Sammanfattning:HUR VÄLJA RÅTT INVESTERINGAR I TRANSPORTINFRASTRUKTUREN För att främja den ekonomiskatillväxten i Sverige,gäller det att fInna de mestlönsammainvesteringsprojekteninom både den privata ochoffentliga sektornoch genomföraså mångasommöjligt. av dem.När det gäller skattefmansieradeoffentliga tjänster,som

1994-01-01

Departementsserien 1993:22 (pdf, 467 kB)

Departementsserien 1993:20

1994-01-01

Departementsserien 1993:20 (pdf, 3338 kB)