Dokument & lagar (48 träffar)

Departementsserien 2011:45

Ds 2011:45 Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2012-01-01

Departementsserien 2011:45 (pdf, 1772 kB)

Departementsserien 2011:40

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll .......... 5 Författningsförslag ............... 6 Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).. 6 1 Även tv och sökbar text-tv som sänds genom

2012-01-01

Departementsserien 2011:40 (pdf, 243 kB)

Departementsserien 2011:35

Sweden´s fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel mangement and on the safety of radioactive waste management, english Ds 2011:35 Swedens fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Swedish

2012-01-01

Departementsserien 2011:35 (pdf, 4240 kB)

Departementsserien 2011:28

Ds 2011:28 EU:s gränskodex Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91

2012-01-01

Departementsserien 2011:28 (pdf, 1438 kB)

Departementsserien 2011:26

Ds 2011:26 Domarnomineringar till internationella domstolar Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-01-01

Departementsserien 2011:26 (pdf, 496 kB)

Departementsserien 2011:25

Remiss 2011-07-12 SB2011/5155/EU-kansliet Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08 - 405 31 62 Departementspromemorian Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer (Ds 2011:25) Remissinstanser: 1. Sveriges


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:25 (pdf, 88 kB)

Departementsserien 2011:25

6.4.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning L 91/1 II (Icke-lagstiftningsakter) BESLUT EUROPEISKA RÅDETS BESLUT av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta (2011/199/EU) EUROPEISKA


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:25 (pdf, 703 kB)

Departementsserien 2011:25

Innehåll Förkortningar................. 7 Promemorians huvudsakliga innehåll .......... 9 1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen............. 11 2 Ärendet.................. 15 3 Bakgrund

2012-01-01

Departementsserien 2011:25 (pdf, 278 kB)

Departementsserien 2011:23

Ds 2011:23 Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:23 (pdf, 597 kB)

Departementsserien 2011:18

Ds 2011:18 Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47

2012-01-01

Departementsserien 2011:18 (pdf, 1707 kB)

Departementsserien 2011:13

Ds 2011:13 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-01-01

Departementsserien 2011:13 (pdf, 565 kB)

Departementsserien 2011:9

Ds 2011:9 Förbättringar inom familjepolitiken Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-01-01

Departementsserien 2011:9 (pdf, 443 kB)

Departementsserien 2011:43

Innehåll 1 Sammanfattning ................ 9 2 Promemorians lagförslag............ 11 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg ...... 11 2.2 Förslag

2011-12-20

Departementsserien 2011:43 (pdf, 2458 kB)

Departementsserien 2011:42

Ds 2011:42 Efter 65 – inte bara pension En analys av de äldres ekonomiska situation Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2011-12-13

Departementsserien 2011:42 (pdf, 1239 kB)

Departementsserien 2011:44

Innehåll 1 Sammanfattning ................ 3 2 Promemorians lagförslag ........... 5 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet..... 5 3 Bakgrund

2011-12-08

Departementsserien 2011:44 (pdf, 302 kB)

Departementsserien 2011:41

Innehåll Sammanfattning.................. 5 1 Författningsförslag ............. 7 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting ... 7 2 Bakgrund

2011-11-29

Departementsserien 2011:41 (pdf, 185 kB)

Departementsserien 2011:39

Innehåll Till Justitiedepartementet.............. 7 Sammanfattning.................. 9 1 Författningsförslag .............. 15 1.1 Förslag till lag om internationella namnfrågor....... 15 1.2 Förslag

2011-11-24

Departementsserien 2011:39 (pdf, 671 kB)

Departementsserien 2011:38

Ds 2011:38 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2011-11-17

Departementsserien 2011:38 (pdf, 574 kB)

Departementsserien 2011:37

Ds 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen – en kartläggning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-11-10

Departementsserien 2011:37 (pdf, 718 kB)

Departementsserien 2011:36

Ds 2011:36 Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2011-11-08

Departementsserien 2011:36 (pdf, 425 kB)
Paginering