Dokument & lagar (63 träffar)

Departementsserien 2012:60

Ds 2012:60 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2013-01-01

Departementsserien 2012:60 (pdf, 717 kB)

Departementsserien 2012:59

ds 2012 59 Ds 2012:59 Statligt stöd vid korttidsarbete – en ny åtgärd vid djupa kriser Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2013-01-01

Departementsserien 2012:59 (pdf, 2259 kB)

Departementsserien 2012:58

Ds 2012:58 EU-miljömärket Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191

2013-01-01

Departementsserien 2012:58 (pdf, 1326 kB)

Departementsserien 2012:54

Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag Förord Genom beslut den 24 april 2012 gav Regeringskansliet hovrätts- presidenten Fredrik Wersäll i uppdrag att från och med den 1 juni 2012 biträda Justitiedepartementet med att utreda vilka processrättsliga konsekvenser Påföljdsutredningens (Ju 2009:11)

2013-01-01

Departementsserien 2012:54 (pdf, 1630 kB)

Departementsserien 2012:53

Ds 2012:53 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2013-01-01

Departementsserien 2012:53 (pdf, 934 kB)

Departementsserien 2012:19

Innehåll Bilaga 1 Fördrag....................... 5 Bilaga 2 Akt... ..... 15 Del ett ....................... 16 Principer....................... 16 Del


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2012:19 (pdf, 377 kB)

Departementsserien 2012:19

Innehåll Termer och förkortningar ............... 9 1 Promemorians innehåll ........... 13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen............. 15 3 EU:s

2013-01-01

Departementsserien 2012:19 (pdf, 595 kB)

Departementsserien 2012:11

Ds 2012:11 Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-01-01

Departementsserien 2012:11 (pdf, 689 kB)

Departementsserien 2012:10

Ds 2012:10 Blankning Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel:

2013-01-01

Departementsserien 2012:10 (pdf, 1492 kB)

Departementsserien 2012:9

Ds 2012:9 Karenstid för egenföretagare, m.m. Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2013-01-01

Departementsserien 2012:9 (pdf, 431 kB)

Departementsserien 2012:8

Ds 2012:8 Nationell samordning av hemslöjden – en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-01-01

Departementsserien 2012:8 (pdf, 542 kB)

Departementsserien 2012:55

Ds 2012:55 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-12-11

Departementsserien 2012:55 (pdf, 265 kB)

Departementsserien 2012:56

Ds 2012:56 Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-12-03

Departementsserien 2012:56 (pdf, 462 kB)

Departementsserien 2012:51

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll .......... 3 1 Promemorians lagförslag........... 5 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen ........ 5 2 Bakgrund

2012-11-29

Departementsserien 2012:51 (pdf, 603 kB)

Departementsserien 2012:46

Ds 2012:46 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2012-11-16

Departementsserien 2012:46 (pdf, 470 kB)

Departementsserien 2012:40

Innehåll 1 Sammanfattning ................ 5 2 Promemorians lagförslag ........... 7 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykter- hetskontrollanter i hamnar............. 7 3 Bakgrund

2012-11-16

Departementsserien 2012:40 (pdf, 190 kB)

Departementsserien 2012:45

Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi Förord Genom beslut den 6 februari 2012 av Regeringskansliet upp- drogs åt hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl att biträda Justitiedepartementet med att ta fram ett underlag för bedöm- ningen

2012-11-15

Departementsserien 2012:45 (pdf, 2053 kB)

Departementsserien 2012:48

Ds 2012:48 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget Statsrådsberedningen Ds 2012:48 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget Statsrådsberedningen SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

2012-11-12

Departementsserien 2012:48 (pdf, 962 kB)
Paginering