Dokument & lagar (1 382 träffar)

Departementsserien 2016:39

Ds 2016:39 En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-11-17

Departementsserien 2016:39 (pdf, 1807 kB)

Departementsserien 2016:40

Ds 2016:40 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1 Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-11-15

Departementsserien 2016:40 (pdf, 1980 kB)

Departementsserien 2016:36

Bokföringsbrott i filialer Ds 2016:36 Innehåll Sammanfattning .................................................................. 3 1 Promemorians lagförslag .............................................. 5 1.1 Förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078) ............................................................................... 5 1.2 Förslag

2016-10-11

Departementsserien 2016:36 (pdf, 318 kB)

Departementsserien 2016:35

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Innehåll 1 Sammanfattning........................................................ 11 2 Lagtext ..................................................................... 13 2.1 Förslag till lag om ansvar för etableringsinsatser

2016-10-10

Departementsserien 2016:35 (pdf, 836 kB)

Departementsserien 2016:33

Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-10-05

Departementsserien 2016:33 (pdf, 1838 kB)

Departementsserien 2016:37

Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-09-23

Departementsserien 2016:37 (pdf, 2698 kB)

Departementsserien 2016:34

Ds 2016:34 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-09-23

Departementsserien 2016:34 (pdf, 2055 kB)

Departementsserien 2016:31

Ds 2016:31 Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-09-16

Departementsserien 2016:31 (pdf, 1327 kB)

Departementsserien 2016:8

Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-09-16

Departementsserien 2016:8 (pdf, 907 kB)

Departementsserien 2016:32

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Ds 2016:32 Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-09-09

Departementsserien 2016:32 (pdf, 1911 kB)

Departementsserien 2016:30

ds 2016 30 Ds 2016:30 Sweden’s seventh national report under the Convention on Nuclear Safety Sweden’s implementation of the obligations of the Convention Ds 2016:30 Sweden’s seventh national report under the Convention on Nuclear Safety Sweden’s implementation of the obligations of the Convention Ministry of

2016-09-05

Departementsserien 2016:30 (pdf, 4238 kB)

Departementsserien 2016:23

Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-07-14

Departementsserien 2016:23 (pdf, 399 kB)

Departementsserien 2016:22

Ds 2016:22 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-07-11

Departementsserien 2016:22 (pdf, 701 kB)

Departementsserien 2016:21

Ds 2016:21 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-06-27

Departementsserien 2016:21 (pdf, 342 kB)

Departementsserien 2016:19

ds 2016 19 Ds 2016:19 Jämställda pensioner? Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-06-21

Departementsserien 2016:19 (pdf, 15682 kB)

Departementsserien 2016:18

Ds 2016:18 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-06-16

Departementsserien 2016:18 (pdf, 2519 kB)

Departementsserien 2016:17

Ds 2016:17 Otillåtna bosättningar Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2016-05-26

Departementsserien 2016:17 (pdf, 1040 kB)

Departementsserien 2016:13

ds 2016 13 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll............................. 7 2 Författningsförslag....................................................... 9 2.1 Förslag till lag om internationellt polisiärt samarbete............ 9 2.2 Förslag till lag om ändring i brottsbalken

2016-05-18

Departementsserien 2016:13 (pdf, 1630 kB)

Departementsserien 2016:11

ds 2016 11 qwer Ds 2016:11 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-05-13

Departementsserien 2016:11 (pdf, 3376 kB)

Departementsserien 2016:12

ds 2016 12 Ds 2016:12 Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning Utbildningsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-05-12

Departementsserien 2016:12 (pdf, 2586 kB)