Dokument & lagar (1 377 träffar)

Departementsserien 2015:40

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, beslutade den 1 april 2015 att uppdra åt överåklagaren Gunnel Lindberg att överväga lagstiftning mot framförande av fordon som kan förväxlas med polisfordon eller andra utryckningsfordon. Härmed överlämnas

2015-07-31

Departementsserien 2015:40 (pdf, 509 kB)

Departementsserien 2015:39

ds 2015 39 Ds 2015:39 Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd Försvarsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och

2015-07-13

Departementsserien 2015:39 (pdf, 3286 kB)

Departementsserien 2015:32

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll ..................................... 5 1 Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548) ................................................................ 7 2 Ärendet ...................................................................... 9 3 Ett

2015-06-10

Departementsserien 2015:32 (pdf, 234 kB)

Departementsserien 2015:27

Ds 2015:27 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Genomförande av det nya CBE-direktivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats:

2015-05-20

Departementsserien 2015:27 (pdf, 2256 kB)

Departementsserien 2015:25

Ds 2015:25 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2015-05-18

Departementsserien 2015:25 (pdf, 838 kB)

Departementsserien 2015:29

Ds 2015:29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-05-11

Departementsserien 2015:29 (pdf, 415 kB)

Departementsserien 2015:28

Ds 2015:28 Bidrag för glasögon till barn och unga Socialdepartementet 1 Innehåll 1 Sammanfattning.......................................................... 5 2 Författningsförslag....................................................... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).................................................................................. 7 2.2 Förordning

2015-05-06

Departementsserien 2015:28 (pdf, 229 kB)

Departementsserien 2015:20

Ds 2015:20 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-05-04

Departementsserien 2015:20 (pdf, 223 kB)

Departementsserien 2015:23

Ds 2015:23 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-04-27

Departementsserien 2015:23 (pdf, 222 kB)

Departementsserien 2015:22

Ds 2015:22 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-04-27

Departementsserien 2015:22 (pdf, 279 kB)

Departementsserien 2015:21

Ds 2015:21 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Näringsepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2015-04-10

Departementsserien 2015:21 (pdf, 189 kB)

Departementsserien 2015:18

Ds 2015:18 Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU

2015-04-01

Departementsserien 2015:18 (pdf, 2105 kB)

Departementsserien 2015:16

Ds 2015:16 Avlägsnande av vrak Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2015-03-31

Departementsserien 2015:16 (pdf, 2958 kB)

Departementsserien 2015:17

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara

2015-03-30

Departementsserien 2015:17 (pdf, 828 kB)

Departementsserien 2015:19

Ds 2015:19 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-03-25

Departementsserien 2015:19 (pdf, 288 kB)

Departementsserien 2015:15

Ds 2015:15 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-03-10

Departementsserien 2015:15 (pdf, 373 kB)

Departementsserien 2015:13

ds 2015 13 Ds 2015:13 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats:

2015-03-10

Departementsserien 2015:13 (pdf, 5632 kB)

Departementsserien 2015:9

Ds 2015:9 Ett reformerat bilstöd Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2015-03-03

Departementsserien 2015:9 (pdf, 784 kB)

Departementsserien 2015:12

Ds 2015:12 Missbruk av svenska pass Omfattning och åtgärdsförslag Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och

2015-03-02

Departementsserien 2015:12 (pdf, 3057 kB)

Departementsserien 2015:10

Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2015-02-20

Departementsserien 2015:10 (pdf, 376 kB)