Dokument & lagar (1 411 träffar)

Departementsserien 2015:55

Ds 2015:55 Slopad jämställdhetsbonus Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2015-11-20

Departementsserien 2015:55 (pdf, 260 kB)

Departementsserien 2015:54

Ds 2015:54 En samlad torvprövning Miljö- och energidepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2015-11-17

Departementsserien 2015:54 (pdf, 449 kB)

Departementsserien 2015:49

Ds 2015:49 Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2015-10-21

Departementsserien 2015:49 (pdf, 1254 kB)

Departementsserien 2015:48

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara

2015-10-15

Departementsserien 2015:48 (pdf, 851 kB)

Departementsserien 2015:45

Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-09-29

Departementsserien 2015:45 (pdf, 1759 kB)

Departementsserien 2015:46

Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2015-09-25

Departementsserien 2015:46 (pdf, 471 kB)

Departementsserien 2015:41

Förord Sveriges ställning som kunskapsnation bygger på en välutbildad befolkning. Utbildningspolitiken lägger grunden för den enskildes möjligheter att skaffa sig den kompetens som behövs för att etablera sig i arbetslivet. En värld och ett samhälle som präglas av snabb förändring och utveckling av nya kunskapsområden

2015-09-15

Departementsserien 2015:41 (pdf, 835 kB)

Departementsserien 2015:37

Ds 2015:37 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-09-15

Departementsserien 2015:37 (pdf, 1221 kB)

Departementsserien 2015:36

Ds 2015:36 Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU

2015-09-15

Departementsserien 2015:36 (pdf, 2188 kB)

Departementsserien 2015:35

Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av

2015-09-15

Departementsserien 2015:35 (pdf, 594 kB)

Departementsserien 2015:34

ds 2015 34 Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2015-09-15

Departementsserien 2015:34 (pdf, 1674 kB)

Departementsserien 2015:33

Ds 2015:33 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2015:33 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-09-15

Departementsserien 2015:33 (pdf, 2350 kB)

Departementsserien 2015:31

Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

2015-09-15

Departementsserien 2015:31 (pdf, 2398 kB)

Departementsserien 2015:30

Promemoria Dnr 2015-11-11 Ju2015/08545/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap L4 Förslag till vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Ds 2014:30 Inledning I Ds 2014:30

2015-09-15

Departementsserien 2015:30 (pdf, 255 kB)

Departementsserien 2015:26

Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-09-15

Departementsserien 2015:26 (pdf, 1957 kB)

Departementsserien 2015:24

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 1 Lagtext.7 1.1Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen 2010:18467 1.2Förslag till lag om ändring i lagen 2014:275 om viss verksamhet med konsumentkrediter 9 2 Ärendet 11 3 Förbud att lämna krediter ska gälla omedelbart 13 4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015-09-15

Departementsserien 2015:24 (pdf, 211 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens försvarshistoriska museer

den 31 j ul i 2015 Dnr 177: 2- 1. 5/ 15 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Är ende Yttrande avseende promemorian Statliga utställningsgarantier, Ds 2015:14 För edr agande Fredrik Jones Bes l ut Statens försvarshistoriska museer SFHM är i huvudsak positiv till de förslag som lämnas i rubricerad


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Statens försvarshistoriska museer (pdf, 60 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Riksförbundet Sveriges museer

REMISSVAR Riksförbundet Sveriges museer Verksamhetskoordinator Maria B Olofsson Datum 2015-08-05 08-519 548 67 Vår referens Maria B Olofsson Ert datum 2015-05-05 Er beteckning Ku2015/01381/KL Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier En översyn


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Riksförbundet Sveriges museer (pdf, 83 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ert Dnr: Ku2015/01381/KL Stockholm, 2015-05-13 NMW Dnr: 1.5.4-187/2015 Remissvar Statliga utställningsgarantier En översyn Ds 2015:14 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde NMW lämnar följande synpunkter på betänkandet Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier En översyn


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (pdf, 163 kB)

Departementsserien 2015:14 Yttrande Moderna museet

Moderna Museet Besöksadress/ Box 16382 Visiting adress SE-103 27 Stockholm Skeppsholmen Sweden +46 8 5202 3500 Tel www.modernamuseet.se Stockholm 2015-08-15 MM Dnr 2015/94 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier En översyn Ku2015/01381/KL Moderna museet MM får


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2015:14 Yttrande Moderna museet (pdf, 130 kB)