Dokument & lagar (25 träffar)

Departementsserien 2006:24

kulturdepartementet förvaltningsavdelning. Internet: http://www.regeringen.se/ inom (SCB) tolkar. området. ningsområden. registret. tolkförmedlingsverksamheten. registret, mycket betydligt lägesbeskrivning ningssidan. tolkserviceområdet. enskilt tolkar. utsträckning.

2007-01-01

Departementsserien 2006:24 (pdf, 1888 kB)

Departementsserien 2006:23

regler. (1999:1229) (1999:1229) kunnat (2000:980) månen 11 värvsinkomster. des. skattebetalningslagen lydelse. månen skattskyldige. omkostnadsbeloppet. detta belbeskattning. beskattning grundläggande viststaten och motsvarande drag. omlands.

2007-01-01

Departementsserien 2006:23 (pdf, 208 kB)

Departementsserien 2006:22

förvaltningsavdelning. Internet: http://www.regeringen.se/ aktiebolag. säte. 2007. för miska följande angelägenheter. pengar. utdelning. direktören. medlemmarnas avseende. föreningen. ning, räkenskapsåret, överlåtande adress. fusion. verkställs. stadgarna, förordningen.

2007-01-01

Departementsserien 2006:22 (pdf, 1464 kB)

Departementsserien 2006:21

förvaltningsavdelning. Internet: http://www.regeringen.se/ innehåll 2007. ningsförordning. författningsförslag lydelse. förordningen), (Luganokonventionen), titeln) (Luganokonventionen), ventionen Luganokonventionen faren faren (1973:282) (1994:1009) konventionen. avgöranden.

2007-01-01

Departementsserien 2006:21 (pdf, 628 kB)

Departementsserien 2006:20

m.m. uppdraget lagens klarering. genomförd folkliga säkerhetsklarering SäkF. terrorism fierats. dag. luftfarten. diskuteras. regelverk. myndigheter. (1996:627) myndigheter. om sådan skyddsförordningen ningen försvarsmateriel. ragraf. (1996:627)

2007-01-01

Departementsserien 2006:20 (pdf, 1050 kB)

Departementsserien 2006:19

personalföreträdarförordningen, några mandattid. arbetstagarorganisationerna. högskolorna. personalansvarsnämnd. inrättas. framföra disciplinansvar och förordningen. tjänster. protokollet. kollektivavtal. företag verksamhet. styrelseledamöter. arbetstagarrepresentanterna.

2007-01-01

Departementsserien 2006:19 (pdf, 1507 kB)

Departementsserien 2006:18

framtiden. heten. risker. s. upprätthålls. konfidentiell och exemplen. ombesörjer formation. ansvar: denna databaser. kommissionen. rapporter. tion. risk. system. tre detta. eller föremål. rullbanan. etc.) orsak. när viktiga luftfartyget. skadetoleranta.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2006:18 (pdf, 154 kB)

Departementsserien 2006:18

Innehåll TUSammanfattningUT .................. 7 TU1UT TULagförslagUT ................ 9 TU1.1UT TULag om ändring i luftfartslagen (1957:297)UT........9 TU1.2UT TULag om ändring i lagen (1990:712)

2007-01-01

Departementsserien 2006:18 (pdf, 507 kB)

Departementsserien 2006:17

kande. kanderambeslutet. brottet. styrkt. förverkande. rande principen. (1942:740) delse. ten. skydda. förvar. ende intresse. tet (1962:700) koppleri ningslagen brottslig omständigheterna. vissa hos kande heten, ställts. brott. av

2007-01-01

Departementsserien 2006:17 (pdf, 1055 kB)

Departementsserien 2006:16

1 Promemorians huvudsakliga innehåll Med uttrycket droit de suite eller följerätt avses att upphovsmannen har rätt till särskild ersättning när ett exemplar av hans eller hennes konstverk säljs vidare. En sådan rätt för upphovsmannen finns sedan tidigare i svensk rätt men däremot inte i alla

2007-01-01

Departementsserien 2006:16 (pdf, 433 kB)

Departementsserien 2006:15

förtydligas. författningsreglering. åtgärdas. beaktas. riskhantering följande av myndigheter område. författningskommentarer. 6.1. sätt. och november riktigt och Chefen ledamöter. ordningen verksamheten. underlag, myndigheter inte inrättningen

2007-01-01

Departementsserien 2006:15 (pdf, 267 kB)

Departementsserien 2006:14

svenska maktutredningens förvaltningsavdelning. Internet: svenska är diskriminerande sökningen? behandling. aktuella egenskaper. överdriven digheterna. (Johan) hållning. bemötandet bemötande bemötandet. studerande. avslutad stereotypisk personerna. mannen sökande.

2007-01-01

Departementsserien 2006:14 (pdf, 298 kB)

Departementsserien 2006:13

departementsråd dessa förbättrad enligt kapitel kapitel gruppen. kapitel hållanden. än ett sionssystemet grundskydd procent. pensionärerna 2003. genomsnittligt än tive indexeringen. pensioner dessa ålderspensionär fall. som: år. detta

2007-01-01

Departementsserien 2006:13 (pdf, 1239 kB)

Departementsserien 2006:12

frågor delning. Internet: http://www.regeringen.se/remiss frågor trafikförsäkring. som regleringen. (1975:1410) Sverige. (1968:45) dödsfallet. telseskyldighet. ländske skyldighet. hör. (1972:207) tävlingsområde. fastställer. rättshavare. för dant

2007-01-01

Departementsserien 2006:12 (pdf, 1766 kB)

Departementsserien 2006:11

i förvaltningsavdelning. Internet: http://www.regeringen.se/remiss denna sekreterare. publika lagändringar. i näringsfriheten. fäller styrelseledamot. krets. väljas. skall marknadsplats. bolagen. aktiebolagen. styrelsen. hänseende. politiska närmare. överväganden.

2007-01-01

Departementsserien 2006:11 (pdf, 1015 kB)

Departementsserien 2006:10

förvaltningsavdelning. Internet: författare synonymt. medborgarnas dem. (1986:223): göra. klarspråksprojekt. den. projektet. kommunikationsfrågor. kommunikation. läsarnas kommunikation frågor texten. norrland. rier. skrivhandböcker. listan. mottagaranpassade

2007-01-01

Departementsserien 2006:10 (pdf, 3714 kB)

Departementsserien 2006:9

på departementet på samhällsbyggnadsdepartementet förvaltningsavdelning. Internet: villkor nernas utvecklingen sökande. bostadsförmedling. önskemål. lagstiftning annan försörjningen. försörjningen. för kommunala 2000/01:26) samhällsbyggnad. ansvar

2007-01-01

Departementsserien 2006:9 (pdf, 1882 kB)

Departementsserien 2006:8

förvaltningsavdelning. Internet: natur. paketreselag återförsäljare. säljare, paketresa, är ekonomiska 6 stycket, resenären. reseavtalet. annat avtalet. sådana för arrangören stånd. rum. reseavtalet. stycket, sig. omständigheter. direktivet. moria.

2007-01-01

Departementsserien 2006:8 (pdf, 978 kB)

Departementsserien 2006:7

förvaltningsavdelning. Internet: förslag. varliga följande månader. skyldig 1993/94:44) 207–210) ligt torfordon. beaktas. i i rattfylleri. ständigheter. ningar. följd. sådana ken. ändras högt. brotten till göras. ske. i donstrafik.

2007-01-01

Departementsserien 2006:7 (pdf, 210 kB)

Departementsserien 2006:6

Finansinspektionen. (1980:100) följande verksamhet eller clearingorganisation (1982:713) har utfärdades. bolagsstämman. identifiera följande finansiella överstatliga kvalificerade instrument, medlemsstat stat. euro, ingår, inspektionen, EES, nad. offentliggjorts

2007-01-01

Departementsserien 2006:6 (pdf, 3000 kB)
Paginering