Dokument & lagar (61 träffar)

Departementsserien 2007:53

Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m. 1 2 Innehåll Innehåll..................... 3 Promemorians huvudsakliga innehåll .......... 5 1 Lagtext.................. 6 Förslag

2008-01-01

Departementsserien 2007:53 (pdf, 248 kB)

Departementsserien 2007:52

Ds 2007:52 Vårdnadsbidrag Familjepolitisk reform Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2008-01-01

Departementsserien 2007:52 (pdf, 1165 kB)

Departementsserien 2007:51

Ds 2007:51 Ersättningssystem i samverkan – hantering av kommunernas kostnader i samband med naturkatastrofer, m.m. Försvarsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2008-01-01

Departementsserien 2007:51 (pdf, 3248 kB)

Departementsserien 2007:50

Ds 2007:50 Jämställdhetsbonus Familjepolitisk reform Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2008-01-01

Departementsserien 2007:50 (pdf, 968 kB)

Departementsserien 2007:49

Innehåll 1 TU UT Sammanfattning TU UT ................ 5 2 TU UT Lagförslag TU UT ................ 7 3 TU UT Inledning TU UT ................. 9 3 TU .1 UT Stängselnämnden TU UT ................. 9 3 TU .2 UT

2008-01-01

Departementsserien 2007:49 (pdf, 165 kB)

Departementsserien 2007:48

Remiss 2007-12-18 SB2007/8774/EU- KANSLIET Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08-405 31 62 Nina Stubbe Telefon 08-405 31 30 Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2 Remissinstanser: 1. Sveriges riksbank 2. Riksdagens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:48 (pdf, 132 kB)

Departementsserien 2007:48

Ds 2007:48 Statsrådsberedningen Lissabonfördraget Del 2 Bilagor SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:48 (pdf, 29259 kB)

Departementsserien 2007:48

Lissabonfördraget, del 1 Innehåll Termer och förkortningar ............... 9 1 Promemorians innehåll ........... 13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen............. 17 3 Tillkomsten

2008-01-01

Departementsserien 2007:48 (pdf, 1750 kB)

Departementsserien 2007:47

Innehåll 1 TU UT Sammanfattning TU UT ................ 5 2 TU UT Lagförslag TU UT ................ 7 2 TU .1 UT Förslag TU till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor UT

2008-01-01

Departementsserien 2007:47 (pdf, 355 kB)

Departementsserien 2007:46

Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan Försvarsberedningens omvärldsanalys 1 Säkerhet i samverkan Ds 2007:46 Innehåll MISSIV ............................ 4 1 ETT BRETT PERSPEKTIV PÅ HOT OCH EN SAMLAD SYN PÅ SÄKERHET .......................... 7 2 VÄRDEN

2008-01-01

Departementsserien 2007:46 (pdf, 1032 kB)

Departementsserien 2007:45

Till statsrådet Lars Leijonborg Genom beslut den 2 maj 2007 av statsrådet Lars Leijonborg, uppdrog Regeringskansliet åt hovrättsassessorn Therese Larsson att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta en ordning för erkännande av hälso- och sjukvårdsutbildningar från tredje land (U 2007:C). Genom denna promemoria

2008-01-01

Departementsserien 2007:45 (pdf, 706 kB)

Departementsserien 2007:43

Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet Ds 2007:43 Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2008-01-01

Departementsserien 2007:43 (pdf, 1587 kB)

Departementsserien 2007:42

Ds 2007:42 Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting Finansdepartementet Innehåll Sammanfattning TU UT .................. 5 1 TU UT Författningsförslag TU UT ............. 7 1 TU .1 UT

2008-01-01

Departementsserien 2007:42 (pdf, 932 kB)

Departementsserien 2007:41

Ds 2007:41 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2008-01-01

Departementsserien 2007:41 (pdf, 400 kB)

Departementsserien 2007:40

Ds 2007:40 Godkännande av Prümrådsbeslutet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2008-01-01

Departementsserien 2007:40 (pdf, 733 kB)

Departementsserien 2007:39

Utdrag Protokoll § 1 2007-03-29 N2007/3441/FIN Näringsdepartementet Förordnanden i en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan för en fortsatt utveckling av industriforskningsinstituten Regeringen beslutade den 25 januari 2007 att tillsätta en arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppgift


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:39 (pdf, 57 kB)

Departementsserien 2007:39

Bilaga 2 till PROTOKOLL nr I 4 vid regeringssammanträde 2007-01-25 Promemoria 2006-11-15 Näringsdepartementet Inbjudna till hearing 6 december 2006 rörande rapporten "En ny institutssektor - en analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv Intresseorganisationer Svenskt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:39 (pdf, 64 kB)

Departementsserien 2007:39

Bilaga 1 till PROTOKOLL nr I 4 vid regeringssammanträde 2007-01-25 Näringsdepartementet Arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan för en fortsatt utveckling av industriforskningsinstituten Regeringen beslutar att det inom Regeringskansliet skall tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:39 (pdf, 85 kB)

Departementsserien 2007:39

Utdrag Protokoll I 4 vid regeringssammanträde 2007-01-25 N2007/790/ITFoU Näringsdepartementet Arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan för en fortsatt utveckling av industriforskningsinstituten 2 bilagor Regeringen beslutar att det inom Regeringskansliet skall tillsättas en arbetsgrupp med


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:39 (pdf, 60 kB)

Departementsserien 2007:39

Innehåll 1 Inledning ................. 7 1.1 Bakgrund .................... 8 1.2 Sammanfattning av Sverker Sörlins rapport ....... 8 2 Varför behövs en ny institutssektor?

2008-01-01

Departementsserien 2007:39 (pdf, 770 kB)
Paginering