Dokument & lagar (19 528 träffar)

Betänkande 2017/18:SkU13


Beredning: 2018-02-15 Justering: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:NU12


Betänkande 2017/18:NU11


Betänkande 2017/18:UbU20


Beredning: 2018-03-06 Justering: 2018-03-27

Betänkande 2017/18:UbU19


Beredning: 2018-03-06 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:UbU18


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-20

Betänkande 2017/18:UbU17


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:KU5

Utskottet anmäler för riksdagen resultatet av uppföljningen enligt 7 kap. 8 § andra stycket riksdagsordningen.


Justering: 2017-12-14 Debatt: 2018-01-17

Betänkande 2017/18:KU5 (pdf, 11914 kB)

Betänkande 2017/18:TU5

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 22
Justering: 2017-12-14 Debatt: 2018-01-24 Beslut: 2018-01-24

Betänkande 2017/18:TU5 (pdf, 877 kB)

Betänkande 2017/18:MJU18


Betänkande 2017/18:MJU16


Betänkande 2017/18:JuU23


Beredning: 2018-03-08 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:FöU12


Beredning: 2018-03-27 Justering: 2018-04-19

Betänkande 2017/18:FöU5


Beredning: 2018-02-06 Justering: 2018-03-01

Betänkande 2017/18:FiU45


Departementsserien 2018:1

ds 2018 1 Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Justitiedepartementet OU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress:

2018-01-09

Departementsserien 2018:1 (pdf, 2416 kB)

Betänkande 2017/18:UbU16


Beredning: 2018-01-23 Justering: 2018-02-27

Betänkande 2017/18:UbU15


Beredning: 2018-02-01 Justering: 2018-02-27

Betänkande 2017/18:UbU14


Beredning: 2018-01-23 Justering: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:MJU19