Dokument & lagar (4 751 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2018-02-20

Departementsserien 2018:2

Ds 2018:2 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För

2018-01-18

Departementsserien 2018:2 (pdf, 280 kB)

Departementsserien 2018:1

ds 2018 1 Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Justitiedepartementet OU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress:

2018-01-09

Departementsserien 2018:1 (pdf, 2416 kB)

Departementsserien 2017:68

Ds 2017:68 Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikatione För

2018-01-01

Departementsserien 2017:68 (pdf, 452 kB)

Departementsserien 2017:65

Förord........................................................................ 3 Sammanfattning ........................................................... 5 1 Författningsförslag................................................. 7 1.1Förslag till lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)..........................................................................

2017-12-22

Departementsserien 2017:65 (pdf, 205 kB)

Departementsserien 2017:63

Sammanfattning Promemorian innehåller förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433). Förslaget rör förutsättningarna för att bevilja Sametingets ledamöter förmåner och då särskilt pension. I promemorian föreslås att det i sametingslagen införs en särskild bestämmelse om att Sametinget har rätt att besluta om

2017-12-22

Departementsserien 2017:63 (pdf, 155 kB)

Kommittéberättelse Fi 2017:11 utredningen, se dir. 2017:134

Reseavdragskommittén (Fi 2017:11) Beteckning : Fi 2017:11 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2018-02-14 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:134 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2017-12-21

Kommittéberättelse S 2017:09 utredningen, se dir. 2017:133

Utredningen om en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken (S 2017:09) Beteckning : S 2017:09 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-12-22 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:133 Lokal : Utredningen

2017-12-21

Departementsserien 2017:64

Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-12-19

Departementsserien 2017:64 (pdf, 3232 kB)

Kommittéberättelse S 2017:08 utredningen, se dir. 2017:128

Utredningen om ordning och reda i vården (S 2017:08) Beteckning : S 2017:08 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2018-02-14 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:128 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2018. Sammansättning Rapporter

2017-12-18

Kommittéberättelse UD 2017:01 kommittén, se dir. 2017:130

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01) Beteckning : UD 2017:01 Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2018-01-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:130 Lokal :

2017-12-18

Departementsserien 2017:62

Ds 2017:62 Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-12-15

Departementsserien 2017:62 (pdf, 1168 kB)

Kommittéberättelse Ju 2017:15 utredningen, se dir. 2017:122

Utredningen om skärpta regler för lagöverträdare 18-20 år (Ju 2017:15) Beteckning : Ju 2017:15 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2018-01-30 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122 Lokal : Utredningen

2017-12-13

Kommittéberättelse Ju 2017:14 utredningen, se dir. 2017:124

Utredningen om möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas (Ju 2017:14) Beteckning : Ju 2017:14 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2018-01-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:124 Lokal : Utredningen

2017-12-13

Kommittéberättelse U 2017:11 utredningen, se dir. 2017:127

Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten (U 2017:11) Beteckning : U 2017:11 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2018-01-17 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:127 Lokal : Utredningen

2017-12-13

Kommittéberättelse Fi 2017:10 utredningen, se dir. 2017:123

Utredningen om ett eventuellt deltagande i Europeiska bankunionen (Fi 2017:10) Beteckning : Fi 2017:10 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-12-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:123 Lokal : Utredningen

2017-12-13

Kommittéberättelse N 2017:08 utredningen, se dir. 2017:126

Utredningen om samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande (N 2017:08) Beteckning : N 2017:08 Departement : Näringsdepartementet Senast ändrad : 2018-01-23 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:126 Lokal : Utredningen

2017-12-13

Kommittéberättelse Fi 2017:09 utredningen, se dir. 2017:117

Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn (Fi 2017:09) Beteckning : Fi 2017:09 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-12-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:117 Lokal :

2017-12-07

Departementsserien 2017:61

Innehåll 1 Sammanfattning.......................................................... 3 2 Författningsförslag....................................................... 5 2.1Förslag till lag om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

2017-12-01

Departementsserien 2017:61 (pdf, 200 kB)

Kommittéberättelse U 2017:10 utredningen, se dir. 2017:116

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10) Beteckning : U 2017:10 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-12-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:116 Lokal : Utredningen

2017-11-30