Dokument & lagar (4 733 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-12-11

Departementsserien 2017:61

Innehåll 1 Sammanfattning.......................................................... 3 2 Författningsförslag....................................................... 5 2.1Förslag till lag om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

2017-12-01

Departementsserien 2017:61 (pdf, 200 kB)

Kommittéberättelse U 2017:10 utredningen, se dir. 2017:116

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10) Beteckning : U 2017:10 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-12-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:116 Lokal : Utredningen

2017-11-30

Departementsserien 2017:59

Ds 2017:59 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-11-30

Departementsserien 2017:59 (pdf, 965 kB)

Departementsserien 2017:60

Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-11-28

Departementsserien 2017:60 (pdf, 1563 kB)

Departementsserien 2017:56

Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-11-22

Departementsserien 2017:56 (pdf, 1500 kB)

Departementsserien 2017:58

ds 2017 58 Ds 2017:58 EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-11-20

Departementsserien 2017:58 (pdf, 1778 kB)

Departementsserien 2017:53

Ds 2017:53 Rätten till offentlig försvarare Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-11-20

Departementsserien 2017:53 (pdf, 1080 kB)

Departementsserien 2017:57

Ds 2017:57 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-11-17

Departementsserien 2017:57 (pdf, 878 kB)

Kommittéberättelse Fi 2017:C uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE

Uppdrag att göra en översyn av den kupongskatterättsliga regleringen (Fi 2017:C) Beteckning : Fi 2017:C Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-11-15 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-02 Direktiv för uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE Lokal :

2017-11-02

Departementsserien 2017:52

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning Ds 2017:52 Ds 2017:52 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-11-02

Departementsserien 2017:52 (pdf, 2598 kB)

Kommittéberättelse Ju 2017:13 utredningen, se dir. 2017:105

Utredningen om aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Ju 2017:13) Beteckning : Ju 2017:13 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-11-22 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:105 Lokal :

2017-10-26

Kommittéberättelse Ku 2017:02 utredningen, se dir. 2017:106

Utredningen Översyn av arkivområdet (Ku 2017:02) Beteckning : Ku 2017:02 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-11-22 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:106 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-10-26

Kommittéberättelse M 2017:A

Andelsägd el (M 2017:A) Beteckning : M 2017:A Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-11-06 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-24 Direktiv för Lokal : Uppdraget beräknas vara slutfört 31 december 2017. Sammansättning Sekreterare:

2017-10-24

Departementsserien 2017:51

ds 2017 51 Ds 2017:51 Sweden’s sixth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Sweden’s implementation of the obligations of the Joint Convention Ministry of the Environment Sweden Ds 2017:51 Sweden’s sixth

2017-10-24

Departementsserien 2017:51 (pdf, 6539 kB)

Departementsserien 2017:50

Förord Genom beslut den 10 juli 2017 uppdrog chefen för Försvarsdepar­ tementet åt ämnessakkunniga Anders Eriksson, att se över förord­ ningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga. Under arbetet har flera myndigheter och organisationer som verkar inom det område som uppdraget avser bistått med olika

2017-10-20

Departementsserien 2017:50 (pdf, 471 kB)

Kommittéberättelse U 2017:09 utredningen, se dir. 2017:104

Utredningen effektiva och ändamålsenliga tolktjänster (U 2017:09) Beteckning : U 2017:09 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-11-02 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:104 Lokal : Utredningen

2017-10-19

Kommittéberättelse S 2017:07 utredningen, se dir. 2017:103

Utredningen om reglering av yrket undersköterska (S 2017:07) Beteckning : S 2017:07 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-11-16 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:103 Lokal : Utredningen beräknas avsluta

2017-10-19

Kommittéberättelse UD 2017:A uppdraget, se dnr UD2017/17143/NIS

Uppdrag att utreda förutsättningarna för sammanslagna riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel (UD 2017:A) Beteckning : UD 2017:A Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2017-11-09 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för uppdraget,

2017-10-19

Departementsserien 2017:49

Ds 2017:49 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-16

Departementsserien 2017:49 (pdf, 579 kB)