Dokument & lagar (18 766 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:134

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:134 Måndagen den 18 juni Kl. 10.0019.18 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Val till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner Anf. 1  ANDREAS NORLÉN MHerr talman Riksdagen ska nu för första gången förrätta val av ledamöter

2018-06-18

Riksdagens protokoll 2017/18:134 (pdf, 1215 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:133

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:133 Fredagen den 15 juni Kl. 09.0012.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 maj justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Hannah Bergstedt S återtagit sin plats i riksdagen

2018-06-15

Riksdagens protokoll 2017/18:133 (pdf, 580 kB)

Departementsserien 2018:25

Avgiftsfrihet för screening för livmodershalscancer Ds 2018:25 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av

2018-06-15

Departementsserien 2018:25 (pdf, 721 kB)

Departementsserien 2018:20

Tillstånd till offentlig danstillställning Ds 2018:20 Tillstånd till offentlig danstillställning Ds 2018:20 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-06-15

Departementsserien 2018:20 (pdf, 706 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:132

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:132 Torsdagen den 14 juni Kl. 09.0016.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 maj justerades. 2  Anmälan om uteblivna svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:581 Till

2018-06-14

Riksdagens protokoll 2017/18:132 (pdf, 1150 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:131

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:131 Onsdagen den 13 juni Kl. 09.0019.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SHerr talman När jag presenterade min första regeringsförklaring hade jag ärvt ett budgetunderskott på ca 60 miljarder kronor. Det

2018-06-13

Riksdagens protokoll 2017/18:131 (pdf, 1260 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:130

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:130 Tisdagen den 12 juni Kl. 09.0014.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 maj justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning

2018-06-12

Riksdagens protokoll 2017/18:130 (pdf, 793 kB)

Departementsserien 2018:22

ds 2018 22 Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser Ds 2018:22 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2018-06-12

Departementsserien 2018:22 (pdf, 2651 kB)

Departementsserien 2018:21

Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården Ds 2018:21 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2018-06-12

Departementsserien 2018:21 (pdf, 391 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:129

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:129 Måndagen den 11 juni Kl. 10.0014.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 maj justerades. 2  Meddelande om statsministerns frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 14 juni

2018-06-11

Riksdagens protokoll 2017/18:129 (pdf, 657 kB)

Departementsserien 2018:24

Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning Ds 2018:24 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och

2018-06-11

Departementsserien 2018:24 (pdf, 1111 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:128

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:128 Fredagen den 8 juni Kl. 09.0014.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. 2  Avsägelse Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Jonas Gunnarsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

2018-06-08

Riksdagens protokoll 2017/18:128 (pdf, 784 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:127

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:127 Torsdagen den 7 juni Kl. 12.0015.09 16.0016.21 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 16 och 17 maj justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Emma Wallrup V avsagt sig uppdraget som ledamot av

2018-06-07

Riksdagens protokoll 2017/18:127 (pdf, 841 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:126

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:126 Tisdagen den 5 juni Kl. 13.0016.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 15 maj justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:549 Till riksdagen

2018-06-05

Riksdagens protokoll 2017/18:126 (pdf, 526 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:125

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:125 Måndagen den 4 juni Kl. 10.0018.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 14 maj justerades. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 7 juni kl. 14.00.

2018-06-04

Riksdagens protokoll 2017/18:125 (pdf, 1194 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:124

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:124 Fredagen den 1 juni Kl. 09.0010.42 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Emanuel Öz S återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 juni, varigenom uppdraget som ersättare

2018-06-01

Riksdagens protokoll 2017/18:124 (pdf, 529 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:123

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:123 Torsdagen den 31 maj Kl. 12.0016.45 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om faktapromemorior Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM92

2018-05-31

Riksdagens protokoll 2017/18:123 (pdf, 687 kB)

Departementsserien 2018:19

Resnubrikng vid nya uppgifter omUnderrubrikden tilltalades ålder Ds 2018:19XX Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder Ds 2018:19 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-05-31

Departementsserien 2018:19 (pdf, 972 kB)

Departementsserien 2018:15

ds 2018 15 Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang Förslag till genomförande i svensk rätt Ds 2018:15 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-05-31

Departementsserien 2018:15 (pdf, 3989 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:122

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:122 Onsdagen den 30 maj Kl. 09.0016.31 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:44 för torsdagen den 17 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in

2018-05-30

Riksdagens protokoll 2017/18:122 (pdf, 1071 kB)