Störningar på webbplatsen

På måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation  

Dokument & lagar (18 702 träffar)

Protokoll 2017/18:86

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:86 Fredagen den 16 mars Kl. 09.0011.34 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Avsägelser Talmannen meddelade att Lars Eriksson S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 20 mars 2018. Kammaren biföll denna avsägelse. Talmannen meddelade att

2018-03-16

Protokoll 2017/18:86 (pdf, 427 kB)

Protokoll 2017/18:85

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:85 Torsdagen den 15 mars Kl. 14.0015.15 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Frågestund Anf. 1  TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden hjärtligt välkomna. Frågor besvaras i dag av statsrådet Isabella Lövin, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, statsrådet

2018-03-15

Protokoll 2017/18:85 (pdf, 361 kB)

Protokoll 2017/18:84

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:84 Onsdagen den 14 mars Kl. 09.0010.53 16.0016.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:126 till justitieutskottet  2017/18:129 till civilutskottet  2017/18:137

2018-03-14

Protokoll 2017/18:84 (pdf, 457 kB)

Protokoll 2017/18:83

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:83 Tisdagen den 13 mars Kl. 13.0015.55 18.0020.50 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ersättare för statsråd Förste vice talmannen anmälde att Karl Längberg S inträtt som ersättare för statsrådet Lena Hallengren S från och med den 8 mars. 2  Anmälan

2018-03-13

Protokoll 2017/18:83 (pdf, 684 kB)

Protokoll 2017/18:82

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:82 Fredagen den 9 mars Kl. 09.0011.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin Anf. 1  ANDERS W JONSSON CHerr talman I vårt land ett av världens rikaste och mest välmående länder blir det allt fler barn

2018-03-09

Protokoll 2017/18:82 (pdf, 441 kB)

Departementsserien 2018:5

Ds 2018:5 Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-03-09

Departementsserien 2018:5 (pdf, 674 kB)

Protokoll 2017/18:81

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:81 Torsdagen den 8 mars Kl. 12.0017.15 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 15 februari justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Vasiliki Tsouplaki

2018-03-08

Protokoll 2017/18:81 (pdf, 777 kB)

Protokoll 2017/18:80

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:80 Onsdagen den 7 mars Kl. 09.0017.13 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 14 februari justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:388 Till riksdagen

2018-03-07

Protokoll 2017/18:80 (pdf, 856 kB)

Protokoll 2017/18:79

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:79 Tisdagen den 6 mars Kl. 13.0015.29 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 februari justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Emanuel Öz S avsagt sig uppdraget som suppleant i EUnämnden. Kammaren

2018-03-06

Protokoll 2017/18:79 (pdf, 421 kB)

Departementsserien 2018:8

ds 2018 8 Ds 2018:8 Översyn av grundskyddet för pensionärer Inriktning för ett nytt grundskydd Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-03-06

Departementsserien 2018:8 (pdf, 2198 kB)

Departementsserien 2018:3

Till Justitiedepartementet Den 8 november 2017 beslutade statsrådet Johansson att ge ämnesrådet Sofie Lindblom i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att anpassa regleringen av personuppgiftsbehandlingen vid uppbörd av böter till EU:s dataskyddsreform. Med överlämnandet av denna promemoria är uppdraget slutfört.

2018-03-06

Departementsserien 2018:3 (pdf, 1579 kB)

Protokoll 2017/18:78

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:78 Fredagen den 2 mars Kl. 09.0009.30 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 februari justerades. 2  Anmälan om avskrivning av proposition Tredje vice talmannen meddelade att talmannen den 27 februari avskrivit prop.

2018-03-02

Protokoll 2017/18:78 (pdf, 346 kB)

Protokoll 2017/18:77

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:77 Torsdagen den 1 mars Kl. 12.0020.23 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 8 februari justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:19 för tisdagen den 27 februari

2018-03-01

Protokoll 2017/18:77 (pdf, 1051 kB)

Protokoll 2017/18:76

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:76 Onsdagen den 28 februari Kl. 09.0019.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 7 februari justerades. 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Berit Högman S avsagt sig uppdraget suppleant i kulturutskottet. Kammaren

2018-02-28

Protokoll 2017/18:76 (pdf, 1181 kB)

Departementsserien 2018:4

Ds 2018:7 Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-02-28

Departementsserien 2018:4 (pdf, 590 kB)

Protokoll 2017/18:75

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:75 Tisdagen den 27 februari Kl. 13.0014.32 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 30 och 31 januari samt för den 1, 2 och 6 februari justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade

2018-02-27

Protokoll 2017/18:75 (pdf, 470 kB)

Protokoll 2017/18:74

1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 januari justerades. 2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i arbetsmarknadsutskottet skulle utökas från 29 till 30. Kammaren medgav denna utökning. 3  Val av extra suppleant

2018-02-16

Protokoll 2017/18:74 (pdf, 491 kB)

Protokoll 2017/18:73

1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 januari justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:368 Till riksdagen Interpellation 2017/18:368 Leveranssäkerheten för el av Mattias Bäckström Johansson SD Interpellationen kommer att besvaras

2018-02-15

Protokoll 2017/18:73 (pdf, 712 kB)

Protokoll 2017/18:72

Välkomsthälsning Anf. 1  TALMANNEN: Innan vi inleder debatten vill jag välkomna representanterna för den diplomatiska kåren till den utrikespolitiska debatten. 1  Utrikespolitisk debatt Anf. 2  Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM SUtrikespolitisk debatt Herr talman, ärade ledamöter, representanter för den diplomatiska kåren,

2018-02-14

Protokoll 2017/18:72 (pdf, 926 kB)

Protokoll 2017/18:71

1  Justering av protokoll Protokollet för den 23 januari justerades. 2  Meddelande om statsministerns frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 15 februari kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven S3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser

2018-02-13

Protokoll 2017/18:71 (pdf, 758 kB)