Dokument & lagar (18 720 träffar)

Protokoll 2017/18:22

 1  Återrapportering från Europeiska rådets möte Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Återrapportering från Europeiska rådets möte Fru talman! Vid lunchtid i fredags förra veckan avslutade vi Europeiska rådets möte som hade varat i två dagar. På dagordningen den här gången stod migration, digitalisering,

2017-10-24

Protokoll 2017/18:22 (pdf, 704 kB)

Departementsserien 2017:51

ds 2017 51 Ds 2017:51 Sweden’s sixth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Sweden’s implementation of the obligations of the Joint Convention Ministry of the Environment Sweden Ds 2017:51 Sweden’s sixth

2017-10-24

Departementsserien 2017:51 (pdf, 6539 kB)

Protokoll 2017/18:21

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 september justerades. § 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 19–20 oktober Talmannen meddelade att tisdagen den 24 oktober kl. 13.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 19–20 oktober äga rum. § 3  Meddelande om

2017-10-20

Protokoll 2017/18:21 (pdf, 411 kB)

Departementsserien 2017:50

Förord Genom beslut den 10 juli 2017 uppdrog chefen för Försvarsdepar­ tementet åt ämnessakkunniga Anders Eriksson, att se över förord­ ningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga. Under arbetet har flera myndigheter och organisationer som verkar inom det område som uppdraget avser bistått med olika

2017-10-20

Departementsserien 2017:50 (pdf, 471 kB)

Protokoll 2017/18:20

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 september justerades. § 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Johan Andersson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden från och med den 1 januari 2018. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att

2017-10-19

Protokoll 2017/18:20 (pdf, 553 kB)

Protokoll 2017/18:19

§ 1  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Björn Wiechel som ledamot i EU-nämnden. Tredje vice talmannen förklarade vald till ledamot i EU-nämnden Björn Wiechel (S) § 2  Anmälan om granskningsrapport Tredje vice talmannen anmälde att följande

2017-10-18

Protokoll 2017/18:19 (pdf, 409 kB)

Protokoll 2017/18:18

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 26 och 27 september justerades. § 2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Moa-Lisa Fransson avsagt sig uppdraget som suppleant i Valprövningsnämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse

2017-10-17

Protokoll 2017/18:18 (pdf, 629 kB)

Departementsserien 2017:49

Ds 2017:49 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-16

Departementsserien 2017:49 (pdf, 579 kB)

Protokoll 2017/18:17

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 september justerades. § 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Katarina Köhler (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 16 oktober, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Marie-Louise Rönnmark (S). § 3  Anmälan

2017-10-13

Protokoll 2017/18:17 (pdf, 359 kB)

Protokoll 2017/18:16

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 september justerades. § 2  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2017/18:26 till justitieutskottet § 3  Statsministerns frågestund Jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda Anf.  1  TOBIAS BILLSTRÖM (M): Statsministerns

2017-10-12

Protokoll 2017/18:16 (pdf, 349 kB)

Departementsserien 2017:48

Ds 2017:48 Statistik på upphandlingsområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-10-12

Departementsserien 2017:48 (pdf, 492 kB)

Protokoll 2017/18:15

§ 1  Val av förste vice talman Anf.  1  TOBIAS BILLSTRÖM (M): Val av förste vice talman Herr talman! Riksdagsledamöter! Allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslår som riksdagens förste vice talman Ewa Thalén Finné. Överläggningen var härmed avslutad. Kammaren valde

2017-10-11

Protokoll 2017/18:15 (pdf, 564 kB)

Protokoll 2017/18:14

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 12–15 och 19 september justerades. § 2  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Wiwi-Anne Johansson (V) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 november. Kammaren biföll denna avsägelse. Tredje vice talmannen meddelade att Stig

2017-10-10

Protokoll 2017/18:14 (pdf, 302 kB)

Departementsserien 2017:45

ds 2017 45 Ds 2017:45 En omarbetad utlänningsdatalag Anpassning till EU:s dataskyddsförordning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-10

Departementsserien 2017:45 (pdf, 5348 kB)

Departementsserien 2017:46

ds 2017 46 Ds 2017:46 Kriminalvårdens datalag Anpassning till EU:s dataskyddsförordning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-04

Departementsserien 2017:46 (pdf, 2011 kB)

Protokoll 2017/18:13

§ 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:8 Till riksdagen Interpellation 2017/18:8 Det ökade ekonomiska stödet till solceller av Johan Hultberg (M) Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 oktober 2017. Statsrådet har inte möjlighet

2017-09-29

Protokoll 2017/18:13 (pdf, 286 kB)

Protokoll 2017/18:12

§ 1  Val av ledamöter och suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation Val av 20 ledamöter och 20 suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation företogs. Sedan de från valberedningen inkomna gemensamma listorna godkänts av kammaren befanns följande personer valda till ledamöter respektive suppleanter i Nordiska

2017-09-28

Protokoll 2017/18:12 (pdf, 447 kB)

Protokoll 2017/18:11

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 7 september justerades. § 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Teres Lindberg

2017-09-27

Protokoll 2017/18:11 (pdf, 407 kB)

Departementsserien 2017:42

ds 2017 42 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll ........................... 35 2 Författningsförslag..................................................... 37 2.1 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken .......................... 37 2.2 Förslag till lag om ändring i jordabalken

2017-09-27

Departementsserien 2017:42 (pdf, 2477 kB)

Protokoll 2017/18:10

§ 1  Meddelande om parentation Andre vice talmannen meddelade att onsdagen den 27 september kl. 16.00 skulle parentation hållas för att hedra minnet av riksdagsledamoten Börje Vestlund. § 2  Ansökan om ledighet Andre vice talmannen meddelade att Stig Henriksson (V) ansökt om ledighet under tiden den 29 oktober

2017-09-26

Protokoll 2017/18:10 (pdf, 446 kB)