Dokument & lagar (18 830 träffar)

Departementsserien 2018:13

Innehåll Sammanfattning 7 1 Inledning.9 1.1 Uppdrag 10 1.2 Tolkning av uppdraget 11 1.2.1 Avgränsningar 12 1.3 Genomförande 13 1.4 Promemorians innehåll 14 2 Tidigare utredningar och ställningstaganden 15 2.1Propositionen En politik för det civila samhället 2009/10:5515 2.2 Redovisning i budgetpropositionen.19

2018-05-07

Departementsserien 2018:13 (pdf, 682 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:109

1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Jenny Petersson M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 7 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Lars Püss M3  Meddelande om aktuell debatt

2018-05-04

Riksdagens protokoll 2017/18:109 (pdf, 809 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:108

1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 april justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:519 Till riksdagen Interpellation 2017/18:519 Omhändertagande av berusade personer av Lotta Finstorp M Interpellationen kommer att besvaras fredagen

2018-05-03

Riksdagens protokoll 2017/18:108 (pdf, 634 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:107

1  Justering av protokoll Protokollen för den 10 och 11 april justerades. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 3 maj kl. 14.00. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:28 för torsdagen den 26 april

2018-05-02

Riksdagens protokoll 2017/18:107 (pdf, 1290 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:106

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Anna Wallén S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 30 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Mikael Peterson S2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:472

2018-04-27

Riksdagens protokoll 2017/18:106 (pdf, 464 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:105

1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:22 för torsdagen den 19 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:447

2018-04-26

Riksdagens protokoll 2017/18:105 (pdf, 1013 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:104

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:494 Till riksdagen Interpellation 2017/18:494 Tjänsteföretagens kompetensförsörjning av Lotta Finstorp M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 25 maj 2018. Skälet till dröjsmålet är inbokade resor och

2018-04-25

Riksdagens protokoll 2017/18:104 (pdf, 1069 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:103

1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26 april kl. 14.00. 2  Anmälan om faktapromemorior Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM73 Meddelande

2018-04-24

Riksdagens protokoll 2017/18:103 (pdf, 432 kB)

Departementsserien 2018:9

Snabbare lagföring Ds 2018:9 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik

2018-04-23

Departementsserien 2018:9 (pdf, 4691 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:102

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:460 Till riksdagen Interpellation 2017/18:460 Kritik av Lidingö stad av Ida Drougge M Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 21 maj 2018. Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

2018-04-20

Riksdagens protokoll 2017/18:102 (pdf, 565 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:101

1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Johan Büser S avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 1 maj. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Sara Karlsson som ledamot i EU-nämnden. Tredje

2018-04-19

Riksdagens protokoll 2017/18:100

1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Linus Sköld S inträtt som ersättare för Hannah Bergstedt S under tiden för hennes ledighet den 16 april3 juni. 3  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas

2018-04-18

Riksdagens protokoll 2017/18:100 (pdf, 1107 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:99

1  Aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen Anf. 1  TOMAS TOBÉ MAktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen Fru talman Sverige behöver en ny kriminalpolitik som stärker polisen, skärper straffen och pressar tillbaka de kriminella gängen. Regeringen har misslyckats. Morgan

2018-04-17

Riksdagens protokoll 2017/18:99 (pdf, 990 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:98

1  Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition anmäldes. Finansministern överlämnade 2018 års ekonomiska vårproposition 2017/18:100. Anf. 1  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON SHerr talman För snart

2018-04-16

Riksdagens protokoll 2017/18:98 (pdf, 592 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:97

1  Val av ställföreträdande justitieombudsmän Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Den tid för vilken Lilian Wiklund är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman löper ut den 1 maj 2018 och den tid för vilken Cecilia Nordenfelt är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman löper ut den 1 juni

2018-04-13

Riksdagens protokoll 2017/18:97 (pdf, 413 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:96

1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 mars justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Hanna Westerén S avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp

2018-04-12

Riksdagens protokoll 2017/18:96 (pdf, 1094 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:95

1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 mars justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att ClasGöran Carlsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp

2018-04-11

Riksdagens protokoll 2017/18:95 (pdf, 1396 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:94

1  Justering av protokoll Protokollen för den 8, 9, 1316 och 20 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Marie-Louise Rönnmark S inträtt som ersättare för Katarina Köhler S under tiden för hennes ledighet den 31 mars24 september. 3  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Jeff Ahl och

2018-04-10

Riksdagens protokoll 2017/18:94 (pdf, 952 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:93

1  Anmälan om ordförande i utskott Andre vice talmannen anmälde att Åsa Westlund S valts till ordförande i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 27 mars. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:175 och 196 till socialutskottet 2017/18:199 till

2018-03-28

Riksdagens protokoll 2017/18:93 (pdf, 1015 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:92

1  Justering av protokoll Protokollen för den 6 och 7 mars justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:178 till försvarsutskottet 2017/18:200 till civilutskottet Redogörelse 2017/18:RR3 till utbildningsutskottet Motioner 2017/18:4010 till försvarsutskottet

2018-03-27

Riksdagens protokoll 2017/18:92 (pdf, 880 kB)