Dokument & lagar (141 träffar)

Riksdagens protokoll 1994/95:123

Riksdagens protokoll 1994/95:123 Fredagen den 30 juni Protokoll Kl. 11.00 11.01 1994/95:123 1 Justering av protokoll Sedan talmannen beslutat att de inför sommaruppehållet återstående ojusterade protokollen skulle justeras denna dag justerades protokollen för den 12, 13, 14 och 15 juni inför följande ledamöter: Christina

1995-06-30

Riksdagens protokoll 1994/95:123 (pdf, 257 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:122

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:122 Torsdagen den 15 juni Kl. 12.40 12.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor Protokoll 1994/95:122 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Berit Oscarsson s av- sagt sig uppdraget att vara suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Meddelande

1995-06-15

Riksdagens protokoll 1994/95:122 (pdf, 402 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:121

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:121 Torsdagen den 15 juni Kl. 9.00 12.27 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt Anf. 1 LARS TOBISSON m Fru talman Så här vid riksmötets slut är det na- turligt att se tillbaka på vad som hänt sedan valet i höstas. I särklass viktigast

1995-06-15

Riksdagens protokoll 1994/95:121 (pdf, 659 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:120

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:120 Onsdagen den 14 juni Kl. 9.00 14.54 15.00 17.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 juni. 2 Den ekonomiska politiken och slutlig bud- getreglering för budgetåret 1995/96 prop. 1994/95:150 Föredrogs

1995-06-14

Riksdagens protokoll 1994/95:120 (pdf, 1120 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:119

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:119 Tisdagen den 13 juni Kl. 9.00 17.31 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 7 juni. 2 Förnyad bordläggning Föredrogs men bordlades åter Finansutskottets betänkande 1994/95:FiU20 Justitieutskottets

1995-06-13

Riksdagens protokoll 1994/95:119 (pdf, 1269 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:118

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:118 Måndagen den 12 juni Kl. 10.00 14.37 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Avsägelse Talmannen meddelade att följande avsägelse in- kommit: Rune Backlund c hade anhållit om att fr.o.m. den 30 september 1995 bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot

1995-06-12

Riksdagens protokoll 1994/95:118 (pdf, 818 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:117

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:117 Fredagen den 9 juni Kl. 9.00 13.35 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Svar på interpellation 1994/95:126 om stadsdelsnämnder i Stockholm Anf. 1 Statsrådet YLVA JOHANSSON s Herr talman Beatrice Ask har i en interpellation ställt vissa frågor som

1995-06-09

Riksdagens protokoll 1994/95:117 (pdf, 824 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:116

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:116 Torsdagen den 8 juni Kl. 12.00 18.01 19.00 21.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 juni. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att följande av- sägelse inkommit: Kristina Persson s

1995-06-08

Riksdagens protokoll 1994/95:116 (pdf, 1257 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:115

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:115 Onsdagen den 7 juni Kl. 9.00 17.57 19.00 23.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 29, 30 och 31 maj. 2 Meddelande om anmälan till debatter Tredje vice talmannen meddelade att anmälan till

1995-06-07

Riksdagens protokoll 1994/95:115 (pdf, 1693 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:114

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:114 Fredagen den 2 juni Kl. 9.00 16.57 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Ledighet Förste vice talmannen meddelade att Kristina Svensson s ansökt om ledighet för utlandsuppdrag under tiden den 3 oktober 1995 den 30 juni 1996. Kammaren biföll denna

1995-06-02

Riksdagens protokoll 1994/95:114 (pdf, 1166 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:113

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:113 Torsdagen den 1 juni Kl. 12.00 17.59 19.00 22.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att följande avsägelser avseende uppdrag i styrelsen för stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond inkommit: utrikesminister

1995-06-01

Riksdagens protokoll 1994/95:113 (pdf, 1470 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:112

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:112 Onsdagen den 31 maj Kl. 9.00 17.53 19.00 19.42 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Meddelande om val Tredje vice talmannen meddelade att torsdagen den 1 juni skulle val företas av sex ledamöter jämte personliga suppleanter för fem av dem i styrelsen

1995-05-31

Riksdagens protokoll 1994/95:112 (pdf, 1268 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:111

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:111 Tisdagen den 30 maj Kl. 14.00 18.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Meddelande om svar på interpellationer Till kammaren hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 1994/95:147 Till riksdagen Beträffande interpellation 1994/95:147 framställd

1995-05-30

Riksdagens protokoll 1994/95:110

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:110 Måndagen den 29 maj Kl. 12.00 19.34 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 15, 16, 17, 18 och 19 maj. 2 Meddelande om information från regeringen Andre vice talmannen meddelade att efter den ti-

1995-05-29

Riksdagens protokoll 1994/95:110 (pdf, 1217 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:109

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:109 Fredagen den 19 maj Kl. 9.00 12.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Meddelande om information från regeringen Andre vice talmannen meddelade att torsdagen den 1 juni kl. 14.30 skulle justitieminister Laila Frei- valds lämna information om regeringens

1995-05-19

Riksdagens protokoll 1994/95:109 (pdf, 827 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:108

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:108 Torsdagen den 18 maj Kl. 12.00 17.55 19.00 22.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 maj. 2 Förnyad bordläggning Föredrogs men bordlades åter Finansutskottets betänkande 1994/95:FiU24 Trafikutskottets

1995-05-18

Riksdagens protokoll 1994/95:108 (pdf, 1361 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:107

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:107 Onsdagen den 17 maj Kl. 9.00 17.53 19.00 20.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 11 maj. 2 Förnyad bordläggning Föredrogs men bordlades åter Konstitutionsutskottets betänkande 1994/95:KU47

1995-05-17

Riksdagens protokoll 1994/95:107 (pdf, 1422 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:106

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:106 Tisdagen den 16 maj Kl. 14.00 15.47 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 maj. 2 Meddelande om frågestunden den 30 maj Talmannen meddelade att frågor som skulle be- svaras vid frågestunden tisdagen

1995-05-16

Riksdagens protokoll 1994/95:106 (pdf, 576 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:105

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:105 Måndagen den 15 maj Kl. 10.00 13.53 15.00 15.53 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 8 och 9 maj. 2 Anmälan om kompletteringsval till vissa ut- skott Talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdags-

1995-05-15

Riksdagens protokoll 1994/95:105 (pdf, 848 kB)

Riksdagens protokoll 1994/95:104

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1994/95:104 Fredagen den 12 maj Kl. 9.00 12.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Ledighet Förste vice talmannen meddelade att Barbro Jo- hansson mp ansökt om sjukledighet under tiden fr.o.m. den 15 maj t.o.m. den 18 juni. Kammaren biföll denna ansökan. Förste

1995-05-12

Riksdagens protokoll 1994/95:104 (pdf, 774 kB)