Dokument & lagar (133 träffar)

Riksdagens protokoll 1995/96:115

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:115 Fredagen den 12 juli Kl. 9.00 22.51 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------- 1 § En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. Föredrogs Finansutskottets

1996-07-12

Riksdagens protokoll 1995/96:114

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:114 Torsdagen den 11 juli Kl. 10.00 10.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 § Meddelande om debatten fredagen den 12 juli Anf. 1 TALMANNEN Jag får meddela att ett meddelande om debatten fredagen den 12 juli kl. 9.00 har delats ut

1996-07-11

Riksdagens protokoll 1995/96:113

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:113 Onsdagen den 10 juli Kl. 15.00 15.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen, m.m. Talmannen meddelade att Kristina Svensson (s) den 1 juli återtagit sin plats i riksdagen varigenom uppdraget

1996-07-10

Riksdagens protokoll 1995/96:112

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:112 Onsdagen den 19 juni Kl. 19.30 19.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ---------------------------------------------------------- 1 § Minskning respektive utökning av antalet suppleanter i vissa utskott Valberedningen hade, enligt ett

1996-06-19

Riksdagens protokoll 1995/96:111

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:111 Torsdagen den 13 juni Kl. 15.00 15.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------ 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 7 juni. 2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen

1996-06-13

Riksdagens protokoll 1995/96:110

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:110 Onsdagen den 12 juni Kl. 09.00 12.45 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------- 1 § Partiledardebatt Anf. 1 LARS TOBISSON (m) Herr talman! I dag skulle talmannen ha blåst till halvtid

1996-06-12

Riksdagens protokoll 1995/96:109

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:109 Tisdagen den 11 juni Kl. 09.00 00.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------ 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 § Beslut rörande utskottsbetänkanden

1996-06-11

Riksdagens protokoll 1995/96:108

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:108 Måndagen den 10 juni Kl. 9.00 15.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------ 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 3 och 4 juni. 2 § Ledighet Förste vice talmannen

1996-06-10

Riksdagens protokoll 1995/96:107

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:107 Fredagen den 7 juni Kl. 13.00 13.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------ 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj. 2 § Avsägelse Förste vice talmannen

1996-06-07

Riksdagens protokoll 1995/96:106

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:106 Onsdagen den 5 juni Kl. 9.00 13.46 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor -------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 maj. Meddelande om samlad votering Talmannen

1996-06-05

Riksdagens protokoll 1995/96:105

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:105 Tisdagen den 4 juni Kl. 10.00 16.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 maj. 2 § Beslut om att inleda 1996/97 års riksmöte Tredje

1996-06-04

Riksdagens protokoll 1995/96:104

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:104 Måndagen den 3 juni Kl. 10.00 18.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------- 1 § Anmälan om återtagande av plats i riksda- gen Talmannen meddelade att Helena Nilsson (c) den 1 juni

1996-06-03

Riksdagens protokoll 1995/96:103

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:103 Fredagen den 31 maj Kl. 9.00 15.13 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------ 1 § Ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Stig Bertils- son (m) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den

1996-05-31

Riksdagens protokoll 1995/96:102

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:102 Torsdagen den 30 maj Kl. 12.00 16.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 maj. 2 § Anmälan om kompletteringsval till

1996-05-30

Riksdagens protokoll 1995/96:101

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:101 Onsdagen den 29 maj Kl. 9.00 18.01 19.00 - 21.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------ 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 maj. 2 § Hänvisning av ärenden

1996-05-29

Riksdagens protokoll 1995/96:100

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:100 Tisdagen den 28 maj Kl. 14.00 15.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------ 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 20, 21 och 22 maj. 2 § Svar på interpellation 1995/96:189

1996-05-28

Riksdagens protokoll 1995/96:99

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:99 Fredagen den 24 maj Kl. 9.00 13.07 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------ 1 § Meddelande om frågestunden Förste vice talmannen meddelade att vid fråge- stunden torsdagen den 30 maj kl.

1996-05-24

Riksdagens protokoll 1995/96:98

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:98 Torsdagen den 23 maj Kl. 12.00 17.51 19.00 - 19.51 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor -------------------------------------------------------- 1 § Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1995/96:195

1996-05-23

Riksdagens protokoll 1995/96:97

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:97 Onsdagen den 22 maj Kl. 9.00 17.58 19.00 - 21.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor -------------------------------------------------------- 1 § Ledighet Andre vice talmannen meddelade att Bo Finnkvist (s) ansökt om fortsatt sjukledighet

1996-05-22

Riksdagens protokoll 1995/96:96

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:96 Tisdagen den 21 maj Kl. 14.00 15.35 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor -------------------------------------------------------- 1 § Avsägelse Talmannen meddelade att Ingegerd Sahlström (s) avsagt sig uppdraget att vara ledamot i Utrikesnämn- den. Kammaren

1996-05-21