Dokument & lagar (133 träffar)

Riksdagens protokoll 1995/96:115

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:115 Fredagen den 12 juli Kl. 9.00 22.51 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. Föredrogs Finansutskottets betänkande 1995/96:FiU15 En ekonomisk politik för att halvera den

1996-07-12

Riksdagens protokoll 1995/96:115 (pdf, 1708 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:114

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:114 Torsdagen den 11 juli Kl. 10.00 10.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Meddelande om debatten fredagen den 12 juli Anf. 1 TALMANNEN Jag får meddela att ett meddelande om debatten fredagen den 12 juli kl. 9.00 har delats ut till ledamö- terna.

1996-07-11

Riksdagens protokoll 1995/96:114 (pdf, 286 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:113

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:113 Onsdagen den 10 juli Kl. 15.00 15.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen, m.m. Talmannen meddelade att Kristina Svensson s den 1 juli återtagit sin plats i riksdagen varigenom uppdraget som ersättare upphört

1996-07-10

Riksdagens protokoll 1995/96:113 (pdf, 402 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:112

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:112 Onsdagen den 19 juni Kl. 19.30 19.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Minskning respektive utökning av antalet suppleanter i vissa utskott Valberedningen hade, enligt ett till kammaren in- kommet protokollsutdrag, tillstyrkt att en extra supp-

1996-06-19

Riksdagens protokoll 1995/96:112 (pdf, 348 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:111

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:111 Torsdagen den 13 juni Kl. 15.00 15.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 7 juni. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Maggi Mikaelsson v återtagit sin plats

1996-06-13

Riksdagens protokoll 1995/96:111 (pdf, 517 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:110

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:110 Onsdagen den 12 juni Kl. 09.00 12.45 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt Anf. 1 LARS TOBISSON m Herr talman I dag skulle talmannen ha blåst till halvtid för mandatperioden. Riksdagen skulle ha kun- nat summera de två första åren

1996-06-12

Riksdagens protokoll 1995/96:110 (pdf, 680 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:109

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:109 Tisdagen den 11 juni Kl. 09.00 00.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 Beslut rörande utskottsbetänkanden som slutdebatterats den 10 juni KU29 Radio- och TV-frågor Mom. 1 översyn

1996-06-11

Riksdagens protokoll 1995/96:109 (pdf, 1839 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:108

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:108 Måndagen den 10 juni Kl. 9.00 15.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 3 och 4 juni. 2 Ledighet Förste vice talmannen meddelade att Björn Sa- muelson v ansökt om sjukledighet under tiden den

1996-06-10

Riksdagens protokoll 1995/96:108 (pdf, 957 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:107

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:107 Fredagen den 7 juni Kl. 13.00 13.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Mats Hell- ström s anhållit om att fr.o.m. den 1 augusti bli entledigad

1996-06-07

Riksdagens protokoll 1995/96:107 (pdf, 325 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:106

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:106 Onsdagen den 5 juni Kl. 9.00 13.46 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 maj. Meddelande om samlad votering Talmannen meddelade att samtliga ärenden på da- gens föredragningslista skulle avgöras

1996-06-05

Riksdagens protokoll 1995/96:106 (pdf, 864 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:105

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:105 Tisdagen den 4 juni Kl. 10.00 16.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 maj. 2 Beslut om att inleda 1996/97 års riksmöte Tredje vice talmannen föreslog, sedan talmans- konferensen ställt

1996-06-04

Riksdagens protokoll 1995/96:105 (pdf, 972 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:104

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:104 Måndagen den 3 juni Kl. 10.00 18.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Anmälan om återtagande av plats i riksda- gen Talmannen meddelade att Helena Nilsson c den 1 juni återtagit sin plats i riksdagen, varigenom upp- draget som ersättare upphört

1996-06-03

Riksdagens protokoll 1995/96:104 (pdf, 1232 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:103

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:103 Fredagen den 31 maj Kl. 9.00 15.13 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Stig Bertils- son m ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 1 juni 16 september. Kammaren biföll denna ansökan. Tredje vice talmannen

1996-05-31

Riksdagens protokoll 1995/96:103 (pdf, 1017 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:102

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:102 Torsdagen den 30 maj Kl. 12.00 16.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 maj. 2 Anmälan om kompletteringsval till soci- alutskottet Förste vice talmannen meddelade att Centerns riksdagsgrupp

1996-05-30

Riksdagens protokoll 1995/96:102 (pdf, 823 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:101

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:101 Onsdagen den 29 maj Kl. 9.00 18.01 19.00 21.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 maj. 2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1995/96:208 och 209 till

1996-05-29

Riksdagens protokoll 1995/96:101 (pdf, 1390 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:100

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:100 Tisdagen den 28 maj Kl. 14.00 15.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 20, 21 och 22 maj. 2 Svar på interpellation 1995/96:189 om de mindre tingsrätterna Anf. 1 Justitieminister LAILA FREIVALDS

1996-05-28

Riksdagens protokoll 1995/96:100 (pdf, 528 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:99

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:99 Fredagen den 24 maj Kl. 9.00 13.07 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Meddelande om frågestunden Förste vice talmannen meddelade att vid fråge- stunden torsdagen den 30 maj kl. 14.00 skulle följan- de statsråd närvara: Statsminister Göran Persson,

1996-05-24

Riksdagens protokoll 1995/96:99 (pdf, 801 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:98

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:98 Torsdagen den 23 maj Kl. 12.00 17.51 19.00 19.51 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1995/96:195 till utrikesutskottet 1995/96:211 till justitieutskottet 1995/96:212 till

1996-05-23

Riksdagens protokoll 1995/96:98 (pdf, 1053 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:97

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:97 Onsdagen den 22 maj Kl. 9.00 17.58 19.00 21.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Ledighet Andre vice talmannen meddelade att Bo Finnkvist s ansökt om fortsatt sjukledighet under tiden den 1 juni den 31 augusti. Kammaren biföll denna ansökan.

1996-05-22

Riksdagens protokoll 1995/96:97 (pdf, 1491 kB)

Riksdagens protokoll 1995/96:96

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:96 Tisdagen den 21 maj Kl. 14.00 15.35 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Ingegerd Sahlström s avsagt sig uppdraget att vara ledamot i Utrikesnämn- den. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval

1996-05-21

Riksdagens protokoll 1995/96:96 (pdf, 547 kB)