Dokument & lagar (154 träffar)

Riksdagens protokoll 1998/99:12

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:12 Tisdagen den 3 november Kl. 11.00 - 11.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ---------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 27 oktober. 2 § Hänvisning

1999-11-03

Riksdagens protokoll 1998/99:113

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:113 Onsdagen den 25 augusti Kl. 10.00 - 10.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Talmannen hade beslutat att protokollet för den 17 augusti

1999-08-25

Riksdagens protokoll 1998/99:112

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:112 Tisdagen den 17 augusti Kl. 16.00 - 16.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 10, 11, 14, 15 och 16 juni. 2

1999-08-17

Riksdagens protokoll 1998/99:111

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:111 Onsdagen den 16 juni Kl. 09.00 - 13.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ---------------------------------------------------------------------- 1 § Partiledardebatt Anf. 1 LARS TOBISSON (m): Herr talman! I Mjölby kyrka hölls i går

1999-06-16

Riksdagens protokoll 1998/99:110

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:110 Tisdagen den 15 juni Kl. 09.00 - 16.30 18.00 - 22.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- 1 § Ny riksdagsledamot, m.m. Upplästes och lades till handlingarna följande

1999-06-15

Riksdagens protokoll 1998/99:109

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:109 Måndagen den 14 juni Kl. 10.00 - 17.55 19.00 - 23.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ---------------------------------------------------------------------- 1 § Anmälan om återtagande av plats i riksda- gen Talmannen meddelade att

1999-06-14

Riksdagens protokoll 1998/99:108

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:108 Fredagen den 11 juni Kl. 12.00 - 12.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- 1 § Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1998/99:140

1999-06-11

Riksdagens protokoll 1998/99:107

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:107 Torsdagen den 10 juni Kl. 12.00 - 12.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 31 maj samt för den 1, 2 och

1999-06-10

Riksdagens protokoll 1998/99:106

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:106 Torsdagen den 3 juni Kl. 12.00 - 17.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------------------------ 1 § Omval av ställföreträdande ombudsman vid JO-ämbetet Till riksdagen hade inkommit följande

1999-06-03

Riksdagens protokoll 1998/99:105

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:105 Onsdagen den 2 juni Kl. 9.00 - 17.45 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------- 1 § Partiledardebatt inför EU- parlamentsvalet Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERS- SON (s): Herr talman!

1999-06-02

Riksdagens protokoll 1998/99:104

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:104 Tisdagen den 1 juni Kl. 11.00 - 16.26 18.00 - 20.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 26 maj. 2 § Hänvisning

1999-06-01

Riksdagens protokoll 1998/99:103

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:103 Måndagen den 31 maj Kl. 9.00 - 19.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 25 maj. 2 § Meddelande om frågestund Andre

1999-05-31

Riksdagens protokoll 1998/99:102

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:102 Fredagen den 28 maj Kl. 9.00 - 15.27 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------------------- Meddelande om votering Tredje vice talmannen meddelade att dagens ärenden skulle avgöras tisdagen

1999-05-28

Riksdagens protokoll 1998/99:101

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:101 Torsdagen den 27 maj Kl. 12.00 - 18.00 19.00 - 21.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 21 maj. 2 §

1999-05-27

Riksdagens protokoll 1998/99:100

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:100 Onsdagen den 26 maj Kl. 09.00 - 17.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- Anf. 1-3 kommer att vara översatta till svenska i det justerade protokollet. 1 § Anförande av

1999-05-26

Riksdagens protokoll 1998/99:99

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:99 Tisdagen den 25 maj Kl. 14.00 - 16.31 18.00 - 18.40 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 17, 18 och 19 maj. 2

1999-05-25

Riksdagens protokoll 1998/99:98

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:98 Fredagen den 21 maj Kl. 09.00 - 18.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ---------------------------------------------------------------------- 1 § Meddelande om partiledardebatt inför EU- parlamentsvalet Tredje vice talmannen meddelade

1999-05-21

Riksdagens protokoll 1998/99:97

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:97 Torsdagen den 20 maj Kl. 12.00 - 17.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- Meddelande om votering Tredje vice talmannen meddelade att justitieut- skottets betänkanden JuU23,

1999-05-20

Riksdagens protokoll 1998/99:96

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:96 Onsdagen den 19 maj Kl. 09.00 - 17.56 19.00 - 21.29 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------------------- 1 § Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Redogörelse

1999-05-19

Riksdagens protokoll 1998/99:95

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:95 Tisdagen den 18 maj Kl. 14.00 - 16.27 18.00 - 19.05 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ---------------------------------------------------------------------- 1 § Ledighet, m.m. Talmannen meddelade att Erik Åsbrink (s) ansökt om fortsatt

1999-05-18