Dokument & lagar (139 träffar)

Riksdagens protokoll 1997/98:51

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:51 Torsdagen den 18 december Kl. 20.15 - 20.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------------------- 1 § Meddelande om fördröjt svar på interpel- lation Till kammaren hade inkommit följande

1998-12-18

Riksdagens protokoll 1997/98:122

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:122 Onsdagen den 10 juni Kl. 9.00 - 12.36 14.00 - 15.04 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ---------------------------------------------------------- 1 § Partiledardebatt Anf. 1 CARL BILDT (m): Herr talman! Jag skulle bara kontrollera

1998-06-10

Riksdagens protokoll 1997/98:121

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:121 Tisdagen den 9 juni Kl. 9.00 - 21.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 juni. 2 § Anmälan om förlängd ledighet,

1998-06-09

Riksdagens protokoll 1997/98:120

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:120 Måndagen den 8 juni Kl. 10.00 - 21.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 juni.. 2 § Förnyad bordläggning Föredrogs

1998-06-08

Riksdagens protokoll 1997/98:119

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:119 Fredagen den 5 juni Kl. 09.00 - 19.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------------- 1 § Ny riksdagsledamot, m.m. Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden

1998-06-05

Riksdagens protokoll 1997/98:118

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:118 Torsdagen den 4 juni Kl. 09.00 - 17.58 19.00 - 20.38 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 maj. 2 § Meddelande

1998-06-04

Riksdagens protokoll 1997/98:117

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:117 Onsdagen den 3 juni Kl. 09.00 - 17.49 19.00 - 23.09 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 28 maj. 2 § Meddelande

1998-06-03

Riksdagens protokoll 1997/98:116

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:116 Tisdagen den 2 juni Kl. 10.00 - 16.26 18.00 - 22.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 25, 26 och 27 maj. 2

1998-06-02

Riksdagens protokoll 1997/98:115

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:115 Fredagen den 29 maj Kl. 09.00 - 19.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------------ 1 § Meddelande om tisdagen den 2 juni Talmannen meddelade att arbetsplenum tisdagen den 2 juni skulle

1998-05-29

Riksdagens protokoll 1997/98:114

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:114 Torsdagen den 28 maj Kl. 12.00 - 17.56 19.00 - 22.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ---------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 22 maj. 2 § Förnyad

1998-05-28

Riksdagens protokoll 1997/98:113

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:113 Onsdagen den 27 maj Kl. 9.00 - 17.58 19.00 - 23.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ---------------------------------------------------------------------- 1 § Aktuell debatt: Sjukvården Anf. 1 LARS LEIJONBORG (fp): Fru talman!

1998-05-27

Riksdagens protokoll 1997/98:112

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:112 Tisdagen den 26 maj Kl. 11.00 - 16.31 18.00 - 19.21 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------------------ 1 § Särskilt anordnad debatt om kärnkraften Anf. 1 MIKAEL ODENBERG (m): Fru

1998-05-26

Riksdagens protokoll 1997/98:111

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:111 Måndagen den 25 maj Kl. 10.00 - 17.55 19.00 - 22.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------------------ 1 § Avsägelse Talmannen meddelade att Helena Nilsson (c) an- hållit om att bli

1998-05-25

Riksdagens protokoll 1997/98:110

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:110 Fredagen den 22 maj Kl. 13.30 - 13.32 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor -------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11, 12, 13, 14 och 15 maj. 2 §

1998-05-22

Riksdagens protokoll 1997/98:109

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:109 Fredagen den 15 maj Kl. 09.00 - 14.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------------------- 1 § Remissdebatt Föredrogs Proposition 1997/98:145 Svenska Miljömål. Miljö- politik för ett hållbart

1998-05-15

Riksdagens protokoll 1997/98:108

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:108 Torsdagen den 14 maj Kl. 12.00 - 18.00 19.00 - 22.36 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 maj. 2 § Anmälan

1998-05-14

Riksdagens protokoll 1997/98:107

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:107 Onsdagen den 13 maj Kl. 09.00 - 17.57 19.00 - 20.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor --------------------------------------------------------------------- 1 § Val av en riksdagens ombudsman Anf. 1 BO KÖNBERG (fp): Fru talman! Riksdagen

1998-05-13

Riksdagens protokoll 1997/98:106

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:106 Tisdagen den 12 maj Kl. 13.00 - 14.57 18.00 - 18.37 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 6 maj. 2 § Meddelande

1998-05-12

Riksdagens protokoll 1997/98:105

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:105 Måndagen den 11 maj Kl. 10.00 - 13.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------------------------- 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 4 och 5 maj. 2 § Meddelande

1998-05-11

Riksdagens protokoll 1997/98:104

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:104 Fredagen den 8 maj Kl. 09.00 - 14.21 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ------------------------------------------------------------------- 1 § Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation

1998-05-08