Dokument & lagar (412 träffar)

Riksdagens protokoll 2007/08:141

Riksdagens protokoll 2007/08:141 Torsdagen den 11 september Kl. 13:00 - 16:34 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 2 och 4 september.   2 § Anmälan om uteblivet svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:  Interpellation 2007/08:844 Till riksdagen

2008-09-11

Riksdagens protokoll 2007/08:140

Riksdagens protokoll 2007/08:140 Torsdagen den 4 september Kl. 13:00 - 13:39 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 28 augusti.  2 § Avsägelse Talmannen meddelade att Börje Vestlund (s) avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet.  Kammaren biföll denna avsägelse. 

2008-09-04

Riksdagens protokoll 2007/08:139

Riksdagens protokoll 2007/08:139 Tisdagen den 2 september Kl. 11:00 - 12:34 1 § Information från regeringen om konflikten mellan Georgien och Ryssland Anf. 1 Utrikesminister CARL BILDT (m): Herr talman! Folkrätten är en avgörande utgångspunkt för varje ansträngning att bygga en varaktig fred. I Europa

2008-09-02

Riksdagens protokoll 2007/08:138

Riksdagens protokoll 2007/08:138 Torsdagen den 28 augusti Kl. 13:00 - 21:26 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 21 augusti.   2 § Meddelande om information från regeringen Tredje vice talmannen meddelade att tisdagen den 2 september kl. 11.00 skulle utrikesminister Carl Bildt

2008-08-28

Riksdagens protokoll 2007/08:137

Riksdagens protokoll 2007/08:137 Torsdagen den 21 augusti Kl. 13:00 - 14:29 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 augusti.  2 § Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att f.d. riksdagsledamoten Rose-Marie Frebran avsagt sig uppdraget som ledamot i Riksrevisionens styrelse

2008-08-21

Riksdagens protokoll 2007/08:136

Riksdagens protokoll 2007/08:136 Torsdagen den 14 augusti Kl. 13:00 - 17:02 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 18, 19, 23 och 24 juni.  2 § Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Veronica

2008-08-14

Riksdagens protokoll 2007/08:135

Riksdagens protokoll 2007/08:135 Tisdagen den 24 juni Kl. 09:00 - 16:06 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 17 juni.  2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Johan Linander (c) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 28

2008-06-24

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:147594 Till p. 1

EUROPEISKA Bryssel den 20 juni 2008 UNIONENS RÅD (OR. en) 11018/08 CONCL 2 FÖLJENOT från: Ordförandeskapet till: Delegationerna Ärende: EUROPEISKA RÅDET I BRYSSEL DEN 19–20 JUNI 2008 ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER För delegationerna bifogas ordförandeskapets slutsatser från Europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:147594 Till p. 1 (pdf, 193 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:134

Riksdagens protokoll 2007/08:134 Måndagen den 23 juni Kl. 10:00 - 13:06 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 juni.  2 § Svar på interpellation 2007/08:706 om stöd för introduktion och delaktighet Anf. 1 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp): Herr talman!

2008-06-23

Riksdagens protokoll 2007/08:133

Riksdagens protokoll 2007/08:133 Torsdagen den 19 juni Kl. 09:00 - 14:09 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 juni.  2 § Svar på interpellation 2007/08:728 om Tekniska högskolan i Jönköping Anf. 1 Statsrådet LARS LEIJONBORG (fp): Fru talman! Stefan Attefall har frågat mig

2008-06-19

Riksdagens protokoll 2007/08:132

Riksdagens protokoll 2007/08:132 Onsdagen den 18 juni Kl. 19:25 - 21:39 1 § Beslut om sammanträdets hållande Anf. 1 TALMANNEN: Kallelse till sammanträde ska anslås i riksdagens lokaler senast kl. 18.00 dagen före sammanträdet och minst 14 timmar i förväg. Om det finns synnerliga skäl får kallelsen dock

2008-06-18

Riksdagens protokoll 2007/08:131

Riksdagens protokoll 2007/08:131 Onsdagen den 18 juni Kl. 09:00 - 18:25 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 juni.  2 § Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till

2008-06-18

Riksdagens protokoll 2007/08:130

Riksdagens protokoll 2007/08:130 Tisdagen den 17 juni Kl. 09:00 - 22:51 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 11 juni.  2 § Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Pernilla Zethraeus (v) anhållit om entledigande från uppdraget som riksdagsledamot från och med den 17 juni.

2008-06-17

Riksdagens protokoll 2007/08:129

Riksdagens protokoll 2007/08:129 Måndagen den 16 juni Kl. 10:00 - 19:01 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 9 och 10 juni.  2 § Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades  Motioner  2007/08:MJ17 och MJ18 till miljö- och jordbruksutskottet   2007/08:N22 till

2008-06-16

Riksdagens protokoll 2007/08:128

Riksdagens protokoll 2007/08:128 Fredagen den 13 juni Kl. 09:00 - 12:42 1 § Svar på interpellation 2007/08:682 om information inför försäljning av statliga bolag Anf. 1 Statsrådet MATS ODELL (kd): Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat näringsministern om hon avser att vidta åtgärder för att riksdagen

2008-06-13

Riksdagens protokoll 2007/08:127

Riksdagens protokoll 2007/08:127 Torsdagen den 12 juni Kl. 09:00 - 19:59 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni.  2 § Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Berit Högman (s) avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i utbildningsutskottet. 

2008-06-12

Riksdagens protokoll 2007/08:126

Riksdagens protokoll 2007/08:126 Onsdagen den 11 juni Kl. 09:00 - 18:01 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 juni.  2 § Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m): Herr talman! Ärade riksdagsledamöter! Jag ska snart ge plats för en och annan dysterkvist som

2008-06-11

Riksdagens protokoll 2007/08:125

Riksdagens protokoll 2007/08:125 Tisdagen den 10 juni Kl. 09:00 - 16:01 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 juni.  2 § Meddelande om skriftliga frågor under sommaruppehållet Förste vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som inlämnats under tiden fredagen den 13 juni kl.

2008-06-10

Riksdagens protokoll 2007/08:124

Riksdagens protokoll 2007/08:124 Måndagen den 9 juni Kl. 10:00 - 20:11 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 juni.  2 § Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 12 juni kl. 14.00 skulle följande statsråd delta:  Statsrådet Lars Leijonborg

2008-06-09

Riksdagens protokoll 2007/08:123

Riksdagens protokoll 2007/08:123 Torsdagen den 5 juni Kl. 12:00 - 18:41 1 § Anmälan om personlig ersättare för särskild företrädare för partigrupp Talmannen meddelade att Socialdemokraternas rikssdagsgrupp enligt 1.5.2 riksdagsordningen anmält Leif Jakobsson som personlig ersättare för särskild företrädare

2008-06-05