Dokument & lagar (660 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:34 EU-nämndens sammanträde 2016-03-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-17 kl. 7:30: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista (07.30) Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 17-18 mars (ev.)


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:32 EU-nämndens sammanträde 2016-03-11

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-11 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista (ca 09.00) Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 16 februari Information och samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:30 EU-nämndens sammanträde 2016-03-04

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 4 2015/16:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-04 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Lövfen Information och samråd inför informellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:29 EU-nämndens sammanträde 2016-02-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-26 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Miljö Miljö- och klimatminister Åsa Romson Återrapport från möte i rådet den 16 december Information och samråd inför möte i


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:28 EU-nämndens sammanträde 2016-02-19

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-19 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i rådet den 3-4 december 2015 Återrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:27 EU-nämndens sammanträde 2016-02-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-17 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 18-19 februari (ev.)


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:26 EU-nämndens sammanträde 2016-02-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-12 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Information om informationssäkerhet Information från säkerhetspolisen och riksdagens IT - och informationssäkerhetsenhet (ca


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:25 EU-nämndens sammanträde 2016-02-10

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-10 kl. 14:30 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 15 januari 2016 Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:24 EU-nämndens sammanträde 2016-01-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-01-15 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 15 december Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:20 EU-nämndens sammanträde 2015-12-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:20 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-12-11 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i rådet den 16 november Information och samråd inför möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:18 EU-nämndens sammanträde 2015-11-27

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-27 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från extra möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:17 EU-nämndens sammanträde 2015-11-20

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-20 kl. 8:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Anders Ygeman (deltar per telefon) Information och samråd inför extra möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:16 EU-nämndens sammanträde 2015-11-13

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-13 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 13 oktober Information och samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:11 EU-nämndens sammanträde 2015-10-23

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-10-23 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Miljö Miljö- och klimatminister Åsa Romson Återrapport från möte i rådet den 18 september Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:9 EU-nämndens sammanträde 2015-10-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:9 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-10-14 kl. 14:30 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 15-16 oktober (ev.) Övrigt Anm.:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:5 EU-nämndens sammanträde 2015-10-02

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:5 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-10-02 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 14 juli Återrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:1 EU-nämndens sammanträde 2015-09-22

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-09-22 kl. 08:30 Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54) Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statssekreteraren Lars Westbratt Återrapport från möte i rådet den 14 september Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:45 EU-nämndens sammanträde 2015-07-17

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2014/15:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-07-17 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Information och samråd inför beslut i rådet (ca 11.00) Utrikes


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:43 EU-nämndens sammanträde 2015-07-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2014/15:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-07-12 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför extra möte i Europeiska rådet söndagen den 12 juli Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:42 EU-nämndens sammanträde 2015-07-10

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2014/15:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-07-10 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 19 juni Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information