Dokument & lagar (18 848 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:63

1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 1 februari kl. 14.00. 2  Anmälan om faktapromemoria Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM49 Direktiv

2018-01-30

Riksdagens protokoll 2017/18:63 (pdf, 860 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:62

 1  Anmälan om ersättare för statsråd Andre vice talmannen anmälde att Mattias Vepsä (S) skulle tjänstgöra som ersättare för arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) under tiden den 1 februari–31 maj.  2  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Sultan Kayhan (S) skulle tjänstgöra

2018-01-26

Riksdagens protokoll 2017/18:62 (pdf, 298 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:61

 1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Mats Pertoft som suppleant i utbildningsutskottet. Andre vice talmannen förklarade vald under tiden den 25 januari–30 april till suppleant i utbildningsutskottet Mats Pertoft (MP)  2  Anmälan om fördröjt

2018-01-25

Riksdagens protokoll 2017/18:61 (pdf, 851 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:60

 1  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Kent Ekeroth (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet, att Said Abdu (L) avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och att Fredrik Malm (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Kammaren

2018-01-24

Riksdagens protokoll 2017/18:60 (pdf, 700 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:59

 1  Anmälan om vice ordförande i utskott Förste vice talmannen anmälde att Jonas Jacobsson Gjörtler (M) valts till vice ordförande i utrikesutskottet från och med den 18 januari.  2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 25 januari kl. 14.00.

2018-01-23

Riksdagens protokoll 2017/18:59 (pdf, 898 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:58

 1  Avsägelser Talmannen meddelade att Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet, att Lena Asplund (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet, att Hans Wallmark (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet, att Maria Stockhaus (M) avsagt

2018-01-19

Riksdagens protokoll 2017/18:58 (pdf, 776 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:57

 1  Anmälan om faktapromemorior Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM41 Förslag till förordningar om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för gränser och säkerhet KOM(2017) 794, KOM(2017)

2018-01-18

Riksdagens protokoll 2017/18:57 (pdf, 447 kB)

Departementsserien 2018:2

Ds 2018:2 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För

2018-01-18

Departementsserien 2018:2 (pdf, 280 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:56

 1  Partiledardebatt Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Partiledardebatt Herr talman! Om 235 dagar är det val här i Sverige. Det äger rum i ett läge när det går både bra och dåligt för vårt land. Vi ärvde ett stort budgetunderskott. Välfärden var underfinansierad. Ungdomsarbetslösheten var så pass hög att

2018-01-17

Riksdagens protokoll 2017/18:56 (pdf, 917 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:55

 1  Justering av protokoll Protokollen för den 30 november samt för den 1, 4 8, 11 15 och 18 20 december justerades.  2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Andreas Norlén (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 januari, varigenom uppdraget som ersättare

2018-01-16

Riksdagens protokoll 2017/18:55 (pdf, 1023 kB)

Departementsserien 2018:1

ds 2018 1 Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Justitiedepartementet OU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress:

2018-01-09

Departementsserien 2018:1 (pdf, 2416 kB)

Departementsserien 2017:68

Ds 2017:68 Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikatione För

2018-01-01

Departementsserien 2017:68 (pdf, 452 kB)

Departementsserien 2017:65

Förord.................. 3 Sammanfattning ................. 5 1 Författningsförslag............. 7 1.1Förslag till lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)....................

2017-12-22

Departementsserien 2017:65 (pdf, 205 kB)

Departementsserien 2017:63

Sammanfattning Promemorian innehåller förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433). Förslaget rör förutsättningarna för att bevilja Sametingets ledamöter förmåner och då särskilt pension. I promemorian föreslås att det i sametingslagen införs en särskild bestämmelse om att Sametinget har rätt att besluta om

2017-12-22

Departementsserien 2017:63 (pdf, 155 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:54

 1  Återrapportering från Europeiska rådets möte Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Återrapportering från Europeiska rådets möte Fru talman! I torsdags och fredags i förra veckan sammanträdde vi återigen i Europeiska rådet. Den här gången antog vi slutsatser om säkerhet och försvar, EU:s sociala dimension,

2017-12-20

Riksdagens protokoll 2017/18:54 (pdf, 716 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:53

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 november justerades.  2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Cecilie Tenfjord-Toftby (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet, att Thomas Finnborg (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet, att Karin Enström (M) avsagt

2017-12-19

Riksdagens protokoll 2017/18:53 (pdf, 983 kB)

Departementsserien 2017:64

Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-12-19

Departementsserien 2017:64 (pdf, 3232 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:52

 1  Aktuell debatt om antisemitism i Sverige Anf.  1  ANDREAS CARLSON (KD): Aktuell debatt om antisemitism i Sverige Fru talman! Ett stort moln av främlingsfientlighet, intolerans och antisemitism tornar upp sig på himlen. Det är mycket obehagliga strömningar som kommer upp till ytan. I land efter land utsätts

2017-12-18

Riksdagens protokoll 2017/18:52 (pdf, 647 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:51

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 november justerades.  2  Senaste dag för avlämnande av propositioner I enlighet med 9 kap. 3 riksdagsordningen hade talmannen föreslagit att propositioner som regeringen avsåg skulle behandlas under innevarande riksmöte och för vilka särskild tidpunkt inte var

2017-12-15

Riksdagens protokoll 2017/18:51 (pdf, 570 kB)

Departementsserien 2017:62

Ds 2017:62 Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-12-15

Departementsserien 2017:62 (pdf, 1168 kB)