Dokument & lagar - Riksdagen

Dokument & lagar (18 833 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:53

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 november justerades.  2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Cecilie Tenfjord-Toftby (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet, att Thomas Finnborg (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet, att Karin Enström (M) avsagt

2017-12-19

Riksdagens protokoll 2017/18:53 (pdf, 983 kB)

Departementsserien 2017:64

Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-12-19

Departementsserien 2017:64 (pdf, 3232 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:52

 1  Aktuell debatt om antisemitism i Sverige Anf.  1  ANDREAS CARLSON (KD): Aktuell debatt om antisemitism i Sverige Fru talman! Ett stort moln av främlingsfientlighet, intolerans och antisemitism tornar upp sig på himlen. Det är mycket obehagliga strömningar som kommer upp till ytan. I land efter land utsätts

2017-12-18

Riksdagens protokoll 2017/18:52 (pdf, 647 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:51

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 november justerades.  2  Senaste dag för avlämnande av propositioner I enlighet med 9 kap. 3 riksdagsordningen hade talmannen föreslagit att propositioner som regeringen avsåg skulle behandlas under innevarande riksmöte och för vilka särskild tidpunkt inte var

2017-12-15

Riksdagens protokoll 2017/18:51 (pdf, 570 kB)

Departementsserien 2017:62

Ds 2017:62 Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-12-15

Departementsserien 2017:62 (pdf, 1168 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:50

 1  Val av justitieombudsman Val av justitie-ombudsman Val av justitieombudsman företogs. Anf.  1  BEATRICE ASK (M): Herr talman! I egenskap av ordförande för riksdagens konstitutionsutskott är det min uppgift att berätta för kammaren att utskottet enhälligt föreslår att riksdagen till ny justitieombudsman

2017-12-14

Riksdagens protokoll 2017/18:50 (pdf, 1133 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:49

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 november justerades.  2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 14–15 december Talmannen meddelade att onsdagen den 20 december kl. 9.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 14–15 december äga rum.  3  Meddelande

2017-12-13

Riksdagens protokoll 2017/18:49 (pdf, 1389 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:48

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 november justerades.  2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: EU-dokument KOM(2017) 825 och KOM(2017) 827 till finansutskottet Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 2 februari

2017-12-12

Riksdagens protokoll 2017/18:48 (pdf, 945 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:47

 1  Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen Anf.  1  ROSSANA DINAMARCA (V): Aktuell debatt Ärade riksdag och framför allt systrar och syskon! Ni som har delat era vittnesmål om sexismen, om vardagsrädslan och om de sexuella övergreppen – den här debatten är för er. Den här debatten har vi för att vi nu

2017-12-11

Riksdagens protokoll 2017/18:47 (pdf, 1181 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:46

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 november justerades.  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:201 Till riksdagen Interpellation 2017/18:201 Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna av Rasmus Ling

2017-12-08

Riksdagens protokoll 2017/18:46 (pdf, 712 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:45

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 november justerades.  2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:199 Till riksdagen Interpellation 2017/18:199 Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet av Hans Wallmark (M) Interpellationen

2017-12-07

Riksdagens protokoll 2017/18:45 (pdf, 1054 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:44

 1  Anmälan om faktapromemoria Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM25 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2018 KOM(2017) 645 till miljö- och jordbruksutskottet  2  Anmälan om granskningsrapport Andre

2017-12-06

Riksdagens protokoll 2017/18:44 (pdf, 1032 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:43

 1  Justering av protokoll Protokollen för den 14 och 15 november justerades.  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:172 Till riksdagen Interpellation 2017/18:172 Ett utvidgat tjänstemannaansvar av Lars-Arne Staxäng (M) Interpellationen

2017-12-05

Riksdagens protokoll 2017/18:43 (pdf, 849 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:42

 1  Meddelande om statsministerns frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 7 december kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven (S).  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:116 Till

2017-12-04

Riksdagens protokoll 2017/18:42 (pdf, 489 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:41

 1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Joakim Johansson anmälts som suppleant i Valprövningsnämnden. Andre vice talmannen förklarade vald till suppleant i Valprövningsnämnden Joakim Johansson  2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur

2017-12-01

Riksdagens protokoll 2017/18:41 (pdf, 849 kB)

Departementsserien 2017:61

Innehåll 1 Sammanfattning................ 3 2 Författningsförslag................ 5 2.1Förslag till lag om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

2017-12-01

Departementsserien 2017:61 (pdf, 200 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:40

 1  Justering av protokoll Protokollen för den 9 och 10 november justerades.  2  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Stefan Nilsson hade följande skrivelse kommit in: Till Sveriges riksdag Anmälan om ändrad partibeteckning Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur Miljöpartiet och inte längre

2017-11-30

Riksdagens protokoll 2017/18:40 (pdf, 757 kB)

Departementsserien 2017:59

Ds 2017:59 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-11-30

Departementsserien 2017:59 (pdf, 965 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:39

 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:141 Till riksdagen Interpellation 2017/18:141 Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten av Helena Bouveng (M) Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 23 januari 2018. Skälet

2017-11-29

Riksdagens protokoll 2017/18:39 (pdf, 1127 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:38

 1  Justering av protokoll Protokollen för den 7 och 8 november justerades.  2  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Crister Spets (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Jeff Ahl (SD) under tiden för hans ledighet den 1 december 2017–28 februari 2018 och att Lars Püss (M) skulle tjänstgöra

2017-11-28

Riksdagens protokoll 2017/18:38 (pdf, 709 kB)