Dokument & lagar (28 868 träffar)

Departementsserien 2018:9

Snabbare lagföring Ds 2018:9 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik

2018-04-23

Departementsserien 2018:9 (pdf, 4691 kB)

Protokoll 2017/18:102

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:102 Fredagen den 20 april Kl. 09.0011.05 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:460 Till riksdagen Interpellation 2017/18:460 Kritik av Lidingö stad av

2018-04-20

Protokoll 2017/18:102 (pdf, 535 kB)

Protokoll 2017/18:101

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:101 Torsdagen den 19 april Kl. 12.0017.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Johan Büser S avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 1 maj. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval

2018-04-19

Protokoll 2017/18:101 (pdf, 638 kB)

Protokoll 2017/18:100

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:100 Onsdagen den 18 april Kl. 09.0016.40 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Linus Sköld S inträtt som ersättare för Hannah Bergstedt S

2018-04-18

Protokoll 2017/18:100 (pdf, 1016 kB)

Protokoll 2017/18:99

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:99 Tisdagen den 17 april Kl. 13.0015.55 18.0021.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen Anf. 1  TOMAS TOBÉ MFru talman Sverige behöver en ny kriminalpolitik som stärker polisen, skärper straffen

2018-04-17

Protokoll 2017/18:99 (pdf, 702 kB)

Protokoll 2017/18:98

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:98 Måndagen den 16 april Kl. 13.0016.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition anmäldes. Finansministern överlämnade 2018 års ekonomiska vårproposition

2018-04-16

Protokoll 2017/18:98 (pdf, 551 kB)

Protokoll 2017/18:97

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:97 Fredagen den 13 april Kl. 09.0010.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Val av ställföreträdande justitieombudsmän Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Den tid för vilken Lilian Wiklund är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman

2018-04-13

Protokoll 2017/18:97 (pdf, 396 kB)

Svensk författningssamling 2018:213

2018-04-12

Protokoll 2017/18:96

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:96 Torsdagen den 12 april Kl. 12.0019.15 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 mars justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Hanna Westerén S avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet.

2018-04-12

Protokoll 2017/18:96 (pdf, 1006 kB)

Protokoll 2017/18:95

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:95 Onsdagen den 11 april Kl. 09.0019.13 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 mars justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att ClasGöran Carlsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet.

2018-04-11

Protokoll 2017/18:95 (pdf, 1279 kB)

Protokoll 2017/18:94

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:94 Tisdagen den 10 april Kl. 13.0015.56 18.0018.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 8, 9, 1316 och 20 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Marie-Louise Rönnmark S inträtt

2018-04-10

Protokoll 2017/18:94 (pdf, 901 kB)

Svensk författningssamling 2018:181

2018-04-05

Svensk författningssamling 2018:160

2018-04-05

Protokoll 2017/18:93

1  Anmälan om ordförande i utskott Andre vice talmannen anmälde att Åsa Westlund S valts till ordförande i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 27 mars. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:175 och 196 till socialutskottet 2017/18:199 till

2018-03-28

Protokoll 2017/18:93 (pdf, 1015 kB)

Protokoll 2017/18:92

1  Justering av protokoll Protokollen för den 6 och 7 mars justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:178 till försvarsutskottet 2017/18:200 till civilutskottet Redogörelse 2017/18:RR3 till utbildningsutskottet Motioner 2017/18:4010 till försvarsutskottet

2018-03-27

Protokoll 2017/18:92 (pdf, 880 kB)

Protokoll 2017/18:91

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:423 Till riksdagen Interpellation 2017/18:423 Konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen av Anette Åkesson M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 13 april 2018. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor

2018-03-26

Protokoll 2017/18:91 (pdf, 583 kB)