Dokument & lagar (22 840 träffar)

Protokoll 2017/18:102

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:102 Fredagen den 20 april Kl. 09.0011.05 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:460 Till riksdagen Interpellation 2017/18:460 Kritik av Lidingö stad av

2018-04-20

Protokoll 2017/18:102 (pdf, 535 kB)

Protokoll 2017/18:101

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:101 Torsdagen den 19 april Kl. 12.0017.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Johan Büser S avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 1 maj. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval

2018-04-19

Protokoll 2017/18:101 (pdf, 638 kB)

Protokoll 2017/18:100

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:100 Onsdagen den 18 april Kl. 09.0016.40 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Linus Sköld S inträtt som ersättare för Hannah Bergstedt S

2018-04-18

Protokoll 2017/18:100 (pdf, 1016 kB)

Protokoll 2017/18:99

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:99 Tisdagen den 17 april Kl. 13.0015.55 18.0021.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen Anf. 1  TOMAS TOBÉ MFru talman Sverige behöver en ny kriminalpolitik som stärker polisen, skärper straffen

2018-04-17

Protokoll 2017/18:99 (pdf, 702 kB)

Protokoll 2017/18:98

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:98 Måndagen den 16 april Kl. 13.0016.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition anmäldes. Finansministern överlämnade 2018 års ekonomiska vårproposition

2018-04-16

Protokoll 2017/18:98 (pdf, 551 kB)

Protokoll 2017/18:97

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:97 Fredagen den 13 april Kl. 09.0010.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Val av ställföreträdande justitieombudsmän Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Den tid för vilken Lilian Wiklund är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman

2018-04-13

Protokoll 2017/18:97 (pdf, 396 kB)

Protokoll 2017/18:96

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:96 Torsdagen den 12 april Kl. 12.0019.15 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 mars justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Hanna Westerén S avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet.

2018-04-12

Protokoll 2017/18:96 (pdf, 1006 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:30

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning Betänkande av Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel Stockholm 2018 SOU 2018:30 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-04-11

Statens offentliga utredningar 2018:30 (pdf, 895 kB)

Protokoll 2017/18:95

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:95 Onsdagen den 11 april Kl. 09.0019.13 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 mars justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att ClasGöran Carlsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet.

2018-04-11

Protokoll 2017/18:95 (pdf, 1279 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:29

sou 2018 29 Validering i högskolan för tillgodoräknande och livslångt lärande Delbetänkande av Valideringsdelegationen 2015-2019 Stockholm 2018 SOU 2018:29 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-04-10

Statens offentliga utredningar 2018:29 (pdf, 2342 kB)

Protokoll 2017/18:94

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:94 Tisdagen den 10 april Kl. 13.0015.56 18.0018.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 8, 9, 1316 och 20 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Marie-Louise Rönnmark S inträtt

2018-04-10

Protokoll 2017/18:94 (pdf, 901 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:26 Delbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

Några frågor i skyddslagstiftningen Delbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet Stockholm 2018 SOU 2018:26 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-04-05

Statens offentliga utredningar 2018:26 Delbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (pdf, 1096 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:28

sou 2018 28 En nationell alarmeringstjänst för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser Betänkande av 112-utredningen Stockholm 2018 SOU 2018:28 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-04-03

Statens offentliga utredningar 2018:28 (pdf, 9959 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:23

sou 2018 23 Konstnär oavsett villkor BETÄNKANDE SOU 2018:23 Konstnär oavsett villkor Betänkande av Konstnärspolitiska utredningen Stockholm 2018 SOU 2018:23 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-03-28

Statens offentliga utredningar 2018:23 (pdf, 7101 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:22

sou 2018 22 Ett ordnat mottagande gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande Betänkande av Mottagandeutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:22 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-03-28

Statens offentliga utredningar 2018:22 (pdf, 3165 kB)

Protokoll 2017/18:93

1  Anmälan om ordförande i utskott Andre vice talmannen anmälde att Åsa Westlund S valts till ordförande i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 27 mars. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:175 och 196 till socialutskottet 2017/18:199 till

2018-03-28

Protokoll 2017/18:93 (pdf, 1015 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:25

sou 2018 25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering Betänkande av Digitaliseringsrättsutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:25 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-27

Statens offentliga utredningar 2018:25 (pdf, 3667 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:24

sou 2018 24 Tid för utveckling DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN FÖR HÅLLBART ARBETSLIV ÖVER TID SOU 2018:24 Akvarellen på omslaget har målats av Agneta Frisk. Agneta är utbildad undersköterska och konstnär. Samtidigt som hon känner starkt för vårdarbetet har hon alltid haft en längtan att uttrycka sig konstnärligt. Efter

2018-03-27

Statens offentliga utredningar 2018:24 (pdf, 6151 kB)

Protokoll 2017/18:92

1  Justering av protokoll Protokollen för den 6 och 7 mars justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:178 till försvarsutskottet 2017/18:200 till civilutskottet Redogörelse 2017/18:RR3 till utbildningsutskottet Motioner 2017/18:4010 till försvarsutskottet

2018-03-27

Protokoll 2017/18:92 (pdf, 880 kB)

Protokoll 2017/18:91

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:423 Till riksdagen Interpellation 2017/18:423 Konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen av Anette Åkesson M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 13 april 2018. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor

2018-03-26

Protokoll 2017/18:91 (pdf, 583 kB)