Dokument & lagar (4 021 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F733

Konkurrenskraftsrådets möte (Närings- och Forskningsministrarna) den 30 november – 1 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Lista lagstiftningsåtgärd (offentlig behandling i enlighet med artikel 16(8) i fördraget om Europeiska Unionen) Icke lagstiftningsåtgärd Inre marknad


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F733 (docx, 85 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F71A

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) b) Icke-lagstiftning INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F4C6

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lagstiftning b) Icke-lagstiftning UNGDOMSFRÅGOR Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förordningen om den europeiska solidaritetskåren - Allmän riktlinje Statsrådet Anna Ekström Icke lagstiftande verksamhet Rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F4C5

Godkännande av dagordningen Lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Utkast till kommenterad dagordning för Europeiska rådets möte den 14?15 december 2017 - Diskussion Uppföljning av Europeiska rådet - Lägesrapport Lagstiftningsprogrammering ? Kommissionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F4C4

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget - Lägesrapport Förberedelse av Europeiska rådets (art. 50) möte den 14 eller 15 december 2017 ? utkast kommenterad dagordning -


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F4CE

Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) 2017-11-13 Ku2017/02256/LS Kulturdepartementet Utbildningsdepartementet Socialdepartementet Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 20-21 november 2017 Kommenterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F4CE (pdf, 338 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F4CD

Kommenterad dagordning rådet 2017-11-13 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 20 november 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftande verksamhet 2. (Ev.) A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3.(Ev.) A-punkter 4.Utkast till kommenterad dagordning för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F4CD (pdf, 266 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F4CC

Kommenterad dagordning rådet 2017-11-13 Statsrådsberedningen Allmänna rådets (art. 50) möte den 20 november 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.(Ev.) A-punkter 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F4CC (pdf, 232 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F26E

Utrikesministrarnas möte den 13 november 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter EU-Afrika relationer Diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Margot Wallström Förslagets innehåll: Rådet förväntas diskutera förberedelserna inför AU-EU toppmötet 29-30 november 2017. Förslag till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F26E (docx, 65 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F26F

Allmänna rådets möte (sammanhållningspolitiken) den 15 november 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Antagande av A punkter. Icke lagstiftningsåtgärder Lagstiftningsåtgärder i enlighet med artikel 16(8) i fördraget om Europeiska Unionen Lagstiftningsåtgärder (Offentlig behandling


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F26F (docx, 63 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F26C

Promemoria 2017-11-02 Finansdepartementet Budgetavdelningen Finansutskottet EU-nämnden Kommenterad dagordning Ekofin Budget 17 november 2017 1.Godkännande av dagordningen 2.Förberedelser för förlikningsmötet med Europaparlamentet Ordförandeskapet redovisar ett förslag till förhandlingsmandat inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F26C (pdf, 40 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F26D

Rådets möte (Försvarsministrar) den 13 november 2017 Kommenterad dagordning Samarbetet mellan EU och Nato Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Peter Hultqvist Förslagets innehåll: Rådet planeras ha en diskussion om samarbete mellan EU och Nato. Förslag till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F26D (docx, 62 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F26B

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) b) Icke-lagstiftning Förbindelserna mellan EU och Afrika - Diskussion Strategisk kommunikation - Diskussion Säkerhet och försvar - Diskussion - Rådets slutsatser - Antagande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F26A

Samarbetet mellan EU och Nato - Diskussion med deltagande av generalsekreterare Jens Stoltenberg


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F269

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Förberedelser inför förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet Resultat av förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F268

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Icke-lagstiftning b) Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Ändring av förordningen om gemensamma bestämmelser (förordning (EU) nr 1303/2013) - Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Mot en sammanhållningspolitik efter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F207

Kommenterad dagordning rådet 2017-10-30 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte (jordbruksministrarna) den 6 november 2017 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Rapport om hållbar användning av bekämpningsmedel -


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F207 (pdf, 112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F206

Handelsministrarnas möte den 10 november 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter WTO:s elfte ministerkonferens Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Ann Linde Förslagets innehåll: Handelsministrarna kommer att diskutera förberedelserna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F206 (docx, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F205

Ekofinrådets möte den 7 november 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 23 oktober. Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Paketet om moms på e-handel Beslutspunkt Rådet ska komma överens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F205 (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F204

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punktslistan a) Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) b) Icke-lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Världshandelsorganisationens elfte ministerkonferens - Lägesrapport om förberedelserna EU:s handelsförhandlingar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information