Dokument & lagar (3 928 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46DA2F

Promemoria 2016-10-24 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 17 oktober 2016 Sammanfattning : D et andra miljörådsmötet under det slovakiska ordförandeskapet genomfördes den 17 oktober i Luxemburg .


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46DA2F (docx, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24E

Ekofinrådets möte den 27 januari 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 11 januari 2017 Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan (ev.) Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt Informationspunkt Kommissionen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24E (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24C

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan (ev.) Mervärdesskatt: förfarandet om omvänd betalningsskyldighet Förslag från kommissionen om ett tillfälligt undantag för tillämpning av ett generaliserat förfarande för omvänd betalningsskyldighet (mervärdeskatt) - Föredragning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA63

Rådets möte (jordbruks- och fiskeministrar) den 23 januari 2017 Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 4. Ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av ordförandeskapet Bakgrund : Det maltesiska ordförandeskapet kommer att vid rådsmötet presentera sitt arbetsprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA63 (docx, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA62

Godkännande av dagordninge n Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av ordförandeskapet Internationella handelsfrågor Studie av följderna av koncessioner


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46C0B2

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet – – Reviderad k ommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 201 7 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46C0B2 (docx, 33 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC4

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet – – – Kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 201 7 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan Egypten Diskussionspunkt Rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC4 (docx, 30 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC3

Godkännande av dagordninge n Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Egypten Syrien Libyen Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB6A

Allmänna rådets möte den 7 februari 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (Ev.) A-punkter (Ev.) Övriga frågor Aktuella lagförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Resolutioner, synpunkter och beslut


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB6A (docx, 45 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB69

Utrikesministrarnas möte den 6 februari 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Libyen Diskussions - och eventuell besluts punkt Ansvarigt statsråd : Margot Wallström Förslagets innehåll : Rådet kommer att diskutera hur EU fortsatt kan stödja den sköra politiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB69 (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB68

1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Libyen 4. Egypten 5. Ukraina 6. (ev.) Fredsprocessen i Mellanöstern 7. Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB67

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Bryssel den 30 november?1 december och i Strasbourg den 12?15


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:47757A

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2017-03-27 Näringsdepartementet Rådets möte (jordbruks- och fiskeministrar) den 3 april 2017 Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) 4. Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:47757A (pdf, 112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:477579

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2017-03-23 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 3 april 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3. Syrien Diskussions- och beslutspunkt Ansvarigt statsråd : Margot Wallström Förslagets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:477579 (pdf, 80 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:477578

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Syrien Jemen (ev.) Turkiet (ev.) Libyen Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:477577

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4765E6

Godkännande av dagordningen INRIKES FRÅGOR Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslista n Reformering av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson a)Dublin : Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:477A52

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Syrien Jemen (ev.) Libyen (ev.) Turkiet Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4751D7

Kommenterad dagordning Rådet 2017-03-13 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 21 mars 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 6 mars 2017. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. Godkännande av A-punktslistan 3. (ev.)


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4751D7 (pdf, 107 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4751D6

1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. Godkännande av A-punktslistan 3. (ev.) Reducerad mervärdesskattesats för elektroniskt tillhandahållna publikationer (e-publikationer) - Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information