Dokument & lagar (3 970 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46DA2F

Promemoria 2016-10-24 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 17 oktober 2016 Sammanfattning : D et andra miljörådsmötet under det slovakiska ordförandeskapet genomfördes den 17 oktober i Luxemburg .


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46DA2F (docx, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24E

Ekofinrådets möte den 27 januari 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 11 januari 2017 Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan (ev.) Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt Informationspunkt Kommissionen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24E (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24C

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan (ev.) Mervärdesskatt: förfarandet om omvänd betalningsskyldighet Förslag från kommissionen om ett tillfälligt undantag för tillämpning av ett generaliserat förfarande för omvänd betalningsskyldighet (mervärdeskatt) - Föredragning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA63

Rådets möte (jordbruks- och fiskeministrar) den 23 januari 2017 Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 4. Ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av ordförandeskapet Bakgrund : Det maltesiska ordförandeskapet kommer att vid rådsmötet presentera sitt arbetsprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA63 (docx, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA62

Godkännande av dagordninge n Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av ordförandeskapet Internationella handelsfrågor Studie av följderna av koncessioner


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46C0B2

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet – – Reviderad k ommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 201 7 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46C0B2 (docx, 33 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC4

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet – – – Kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 201 7 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan Egypten Diskussionspunkt Rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC4 (docx, 30 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC3

Godkännande av dagordninge n Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Egypten Syrien Libyen Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB6A

Allmänna rådets möte den 7 februari 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (Ev.) A-punkter (Ev.) Övriga frågor Aktuella lagförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Resolutioner, synpunkter och beslut


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB6A (docx, 45 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB69

Utrikesministrarnas möte den 6 februari 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Libyen Diskussions - och eventuell besluts punkt Ansvarigt statsråd : Margot Wallström Förslagets innehåll : Rådet kommer att diskutera hur EU fortsatt kan stödja den sköra politiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB69 (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB68

1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Libyen 4. Egypten 5. Ukraina 6. (ev.) Fredsprocessen i Mellanöstern 7. Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB67

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Bryssel den 30 november?1 december och i Strasbourg den 12?15


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471ECC

Promemoria 2016-12-12 Miljö- och energidepartementet Rapport TTE-rådet (energi) den 5 december 2016 i Bryssel Sammanfattning - Energiministrarna höll en politisk diskussion om förslaget till reviderad gasförsörjningsförordning . Ordförandeskapet summerade diskussionen i ordförandeskapsslutsatser. - Vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471ECC (pdf, 118 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471ECB

Rapport 2016-12-15 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet Kulturdepartementet Rapport från rådets möte (sysselsättning och sociala frågor samt hälsofrågor) den 8 december 2016 Sammanfattning Mötet inleddes med att rådet beslutade om en allmän inriktning gällande förslaget till revidering av förordningarna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471ECB (pdf, 218 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471ECA

Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 19 december 2016 Sammanfattning: Det tredje och sista miljörådet under Slovakiens ordförandeskap ägde ru m i Bryssel den 19 oktober 2016. Sverige representerades av miljöminister Karolina Skog och statssekreteraren för klimat Eva Svedling. Det slovakiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471ECA (docx, 86 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471EC9

1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan 4. Paketet om ren energi a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471EC8

1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471EC7

1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan 4. (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471EC6

Kommenterad dagordning rådet 2017-02-20 Miljö- och energidepartementet Rådets möte (energiministrarna) den 27 februari 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punkter (icke lagstiftande verksamhet) 3. Godkännande av A-punkter (lagstiftande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471EC6 (pdf, 129 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471EC5

Rådspromemoria Epsco, dp. 4 2017-02-17 Socialdepartementet Enheten för EU- och internationell samordning Rådets möte med sysselsättnings- och socialministrar den 3 mars 2017 Information om dagordningspunkt Nummer: 4 Rubrik: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471EC5 (pdf, 142 kB)