Dokument & lagar (291 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:19 Torsdag 2017-02-02 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-02-02 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ministerns för internationellt utvecklingssamarbete och klimat agerande vid ett informellt ministermöte

2017-02-02 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:18 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-01-31 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens uttalande om att den varit förhindrad att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet

2017-01-31 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:17 Torsdag 2017-01-26 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-01-26 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Före detta regeringens utövande av ägandet i Nordea avseende etik i kundverksamheten – G5 Beredning Föredragande:

2017-01-26 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:16 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utrikesminister Margot Wallströms relation till ett fackförbund – G1–2 Beredning Föredragande:

2017-01-24 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:15 Torsdag 2017-01-19 kl. 09:30

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid : 2017-01-19 09:30 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utrikesminister Margot Wallströms relation till ett fackförbund – G 1–2 Beredning Föredragande:

2017-01-19 09:30:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:14 Torsdag 2017-01-12 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:14 Datum och tid : 2017-01-12 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning – G7 Beredning Föredragande: ACB 4.

2017-01-12 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:13 Torsdag 2016-12-15 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:13 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:13 Datum och tid : 2016-12-15 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10) Justering Föredragande:

2016-12-15 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:12 Tisdag 2016-12-13 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:12 Datum och tid : 2016-12-13 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10) Preliminär

2016-12-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:11 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:11 Datum och tid : 2016-12-06 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. UD:s hantering av ärenden om barn i internationella förhållanden Beredning Föredragande: CR 4.

2016-12-06 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:10 Torsdag 2016-12-01 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:10 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:10 Datum och tid : 2016-12-01 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen Beredning Föredragande:

2016-12-01 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:9 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:9 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:9 Datum och tid : 2016-11-29 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande: FJ 4. Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar

2016-11-29 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:8 Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:8 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:8 Datum och tid : 2016-11-22 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande: FJ 4. Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av

2016-11-22 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:7 Torsdag 2016-11-10 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:7 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:7 Datum och tid : 2016-11-10 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Styrning av vissa myndigheter under Näringsdepartementet Beredning Föredragande: HH Bilagor 1. Särskilt protokoll 2016/17:6 3. Kompletterande material delas under onsdagen

2016-11-10 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:6 Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:6 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:6 Datum och tid : 2016-11-08 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Styrning av vissa myndigheter under Näringsdepartementet Beredning Föredragande: HH Bilagor 1. Särskilt protokoll 2016/17:5 3. Skrivelse från Regeringskansliet

2016-11-08 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:5 Torsdag 2016-10-27 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:5 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:5 Datum och tid : 2016-10-27 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. UD:s hantering av ärenden om bortförda eller kvarhållna barn i internationella förhållanden Beredning Föredragande:

2016-10-27 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:4 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:4 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:4 Datum och tid : 2016-10-25 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen Beredning Föredragande:

2016-10-25 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:3 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:3 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:3 Datum och tid : 2016-10-11 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Föredragande: SS 4. Regeringsprotokollen Föredragande:

2016-10-11 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:2 Torsdag 2016-09-29 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:2 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:2 Datum och tid : 2016-09-29 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Vissa förvaltningsärenden Föredragande: CR 4. UD:s hantering av ärenden om bortförda eller kvarhållna

2016-09-29 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:1 Torsdag 2016-09-15 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:1 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:1 Datum och tid : 2016-09-15 08:00 Plats : RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Föredragande: SS 3. Regeringsprotokollen Föredragande: FJ 4. Proportionalitetsbedömning

2016-09-15 08:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:52 Torsdag 2016-06-16 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:52 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:52 Datum och tid : 2016-06-16 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Höstens granskning Bilagor 1. Protokoll 2015/16:51 3. KansliPM

2016-06-16 09:00:00