Dokument & lagar (818 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:13

 1  Konkurrenskraft (inre marknad och industri) Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft den 29 maj 2017 Återrapport från informellt möte i rådet den 18 juli 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft

2017-11-24

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:11

 1  Sociala toppmötet i Göteborg den 17 november 2017 Statsminister Stefan Löfven Information inför det sociala toppmötet i Göteborg den 17 november 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 13.00, och jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat. Jag vill hälsa statsminister Stefan Löfven välkommen tillsammans

2017-11-15

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:11 (doc, 362 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:10

 1  Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 16 oktober 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 13 november 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet för öppnat. Vi

2017-11-10

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:9

 1  Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 9 oktober 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 6 november 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 9, och det är dags att påbörja

2017-11-03

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:8

Sammanträdet var gemensamt med finansutskottet och behandlade endast information om Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2016. Nämnden och finansutskottet informerades av H G Wessberg, ledamot av Europeiska revisionsrätten. Inga uppteckningar gjordes. Innehållsförteckning

2017-10-24

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:7

§ 1  Transport, telekommunikation och energi Statsrådet Peter Eriksson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi den 9 juni 2017 Återrapport från informellt ministermöte den 18 juli 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för transport,

2017-10-20

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:6

§ 1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 19–20 oktober 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Välkomna till EU-nämndens sammanträde här i dag i Förstakammarsalen. Vi har en punkt på dagordningen som intresserar de flesta, och den handlar om Europeiska rådet.

2017-10-18

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:4

§ 1  Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 17 juli 2017 Återrapport från informellt ministermöte den 7–8 september 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 16 oktober 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan

2017-10-13

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:5

§ 1  Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Heléne Fritzon Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 12–13 oktober 2017 (avseende dagordningspunkt 16 på rådets dagordning, Migration) Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Välkommen hit, statsrådet Heléne Fritzon! Vi har

2017-10-11

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:3

§ 1  Miljö Statsrådet Isabella Lövin Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 19 juni 2017 Återrapport från informellt ministermöte den 13–14 juli 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 13 oktober 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan har passerat

2017-10-06

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:2

§ 1  Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 28 september 2017. Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God eftermiddag, kära EU-nämndsledamöter! Klockan är 13.30, och jag förklarar sammanträdet öppnat. Jag

2017-09-28

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:1

§ 1  Allmänna frågor Statssekreterare Oscar Stenström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 20 juni 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 25 september 2017 Anf.  1  VICE ORDFÖRANDEN: Välkomna till EU-nämndens sammanträde!

2017-09-22

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:49

§ 1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 8–9 juni 2017 Återrapport från informellt ministermöte den 6–7 juli 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga

2017-09-08

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:48

§ 1  Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 12 juni 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 17–18 juli 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar EU-nämndens ledamöter god morgon

2017-07-14

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:48 (doc, 421 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:47

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 16 juni 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 11 juli 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God

2017-07-07

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:47 (doc, 282 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:46

§ 1  Återrapportering från Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 22–23 juni 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Välkommen, Stefan Löfven! Du deltog i början av midsommarhelgen, som vi andra kanske firade här i Sverige, på ett toppmöte på EU-nivå, och det är därför

2017-06-29

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:45

§ 1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför Europeiska rådet den 22–23 juni 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 10, och vi hälsar EU-nämndens ledamöter välkomna till detta öppna möte där vi ska ha samråd med statsminister Stefan Löfven inför Europeiska rådet som börjar i

2017-06-21

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:44

§ 1  Transport, telekommunikation och energi Statssekreterare Nils Vikmång Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi den 27 februari 2017 Återrapport från informellt ministermöte den 18 maj 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för

2017-06-21

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:43

§ 1  Miljö Miljöminister Karolina Skog Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 28 februari 2017 Återrapport från informellt ministermöte den 25–26 april 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 19 juni 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God morgon! Dagens

2017-06-16

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:42

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 23 maj 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 16 juni 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Vi

2017-06-15