Dokument & lagar (1 746 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM95 KOM (2017) 235

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM95 Lägesrapport om cigarettsmuggling 2016/17:FPM95 Finansdepartementet 2017-06-12 Dokumentbeteckning KOM (2017) 235 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Lägesrapport om genomförandet av kommissionens meddelande "Upptrappning av

2017-06-12

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM95 KOM (2017) 235 (doc, 317 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM95 KOM (2017) 235 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM94 JOIN (2017) 17 FINAL

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM94 Förnyad kraft åt partnerskapet mellan 2016/17:FPM94 Afrika och EU Utrikesdepartementet 2017-06-07 Dokumentbeteckning JOIN (2017) 17 FINAL GEMENSAMT MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Förnyad kraft åt partnerskapet mellan Afrika och EU Sammanfattning EU

2017-06-08

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM94 JOIN (2017) 17 FINAL (doc, 337 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM94 JOIN (2017) 17 FINAL (pdf, 131 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM93 KOM (2017) 208, SWD (2017) 148, KOM (2017) 225

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM93 Ändringar i förordning om OTC-derivat, 2016/17:FPM93 centrala motparter och transaktionsregister Finansdepartementet 2017-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2017) 208 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)

2017-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM93 KOM (2017) 208, SWD (2017) 148, KOM (2017) 225 (doc, 123 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM93 KOM (2017) 208, SWD (2017) 148, KOM (2017) 225 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM92 KOM(2017) 257

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM Förordning om ett 2016/17:FPM92 marknadsinformationsverktyg Utrikesdepartementet 2017-06-02 Dokumentbeteckning KOM(2017) 257 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen

2017-06-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM92 KOM(2017) 257 (doc, 103 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM92 KOM(2017) 257 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM91 KOM (2017) 256

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM91 Förordning om Digital Portal 2016/17:FPM91 Utrikesdepartementet 2017-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2017) 256 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden

2017-06-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM91 KOM (2017) 256 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM91 KOM (2017) 256 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM90 KOM(2017) 206

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM90 Diskussionsunderlag om Europas 2016/17:FPM90 sociala dimension Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM(2017) 206 Diskussionsunderlag om Europas sociala dimension Sammanfattning Diskussionsunderlaget är det första av fem som

2017-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM90 KOM(2017) 206 (doc, 74 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM90 KOM(2017) 206 (pdf, 47 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM89 KOM (2017) 250, KOM (2017) 251

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89 En europeisk pelare för sociala 2016/17:FPM89 rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala rättigheter KOM (2017) 251 Förslag till interinstitutionell

2017-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM89 KOM (2017) 250, KOM (2017) 251 (doc, 303 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM89 KOM (2017) 250, KOM (2017) 251 (pdf, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM88 KOM (2017) 253, KOM (2017) 252

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM88 Direktiv om balans mellan arbete och 2016/17:FPM88 privatliv för föräldrar och anhörigvårdare Arbetsmarknadsdepartementet 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 253 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv

2017-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM88 KOM (2017) 253, KOM (2017) 252 (doc, 348 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM88 KOM (2017) 253, KOM (2017) 252 (pdf, 124 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM87 KOM (2017) 198

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM87 Kommissionens handlingsplan för 2016/17:FPM87 naturen, människorna och näringslivet Miljö- och energidepartementet 2017-05-30 KOM (2017) 198 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2017-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM87 KOM (2017) 198 (doc, 307 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM87 KOM (2017) 198 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM86 KOM (2017) 211

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM86 Meddelande om skydd för migrerande 2016/17:FPM86 barn Justitiedepartementet 2017-05-16 Dokumentbeteckning KOM (2017) 211 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Om skydd för migrerande barn Sammanfattning Den 12 april 2017 publicerade

2017-05-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM86 KOM (2017) 211 (doc, 122 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM86 KOM (2017) 211 (pdf, 93 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM85 KOM(2017) 139

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM85 Handlingsplan om finansiella tjänster 2016/17:FPM85 för konsumenter: Bättre produkter, fler valmöjligheter Finansdepartementet 2017-04-25 Dokumentbeteckning KOM(2017) 139 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken,

2017-04-25

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM85 KOM(2017) 139 (doc, 118 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM85 KOM(2017) 139 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM84 KOM (2017) 142

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM8484 Förslag till direktiv om stärkta 2016/17:FPM8484 befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter Näringsdepartementet 2017-04-24 Dokumentbeteckning KOM (2017) 142 Förslag till Europarlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter

2017-04-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM84 KOM (2017) 142 (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM84 KOM (2017) 142 (pdf, 129 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM83 KOM (2017) 114

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM83 Förordning om europeisk 2016/17:FPM83 företagsstatistik Finansdepartementet 2017-04-12 Dokumentbeteckning KOM (2017) 114 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005

2017-04-12

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM83 KOM (2017) 114 (doc, 335 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM83 KOM (2017) 114 (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM82 JOIN (2017) 11

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/177:FPM82 Meddelande om en EU-strategi för 2016/17:FPM282 Syrien Utrikesdepartementet 2017-04-12 Dokumentbeteckning JOIN (2017) 11 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet - En EU-strategi för Syrien Sammanfattning I deras meddelande

2017-04-12

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM82 JOIN (2017) 11 (doc, 77 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM82 JOIN (2017) 11 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM81 KOM (2017) 2025

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM81 Europas framtid: Kommissionens vitbok Statsrådsberedningen 2017-04-04 Dokumentbeteckning KOM (2017) 2025 Vitbok om EU:s framtid: Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 Sammanfattning Den 1 mars 2017 presenterade kommissionen en vitbok om EU:s framtid.

2017-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM81 KOM (2017) 2025 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM81 KOM (2017) 2025 (pdf, 61 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM80 KOM (2017) 200, K (2017) 1600

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM80 Kommissionens meddelande om en 2016/17:FPM80 förnyad handlingsplan för återvändande samt rekommendation om effektivare tillämpning av återvändandedirektivet Justitiedepartementet 2017-04-04 Dokumentbeteckning KOM (2017) 200 Meddelande från kommissionen

2017-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM80 KOM (2017) 200, K (2017) 1600 (doc, 307 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM80 KOM (2017) 200, K (2017) 1600 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM79 KOM (2017) 103

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM79 Översyn av förordningen om 2016/17:FPM79 sprängämnesprekursorer Justitiedepartementet 2017-03-17 Dokumentbeteckning KOM (2017) 103 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpning av, och delegering av befogenhet inom ramen

2017-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM79 KOM (2017) 103 (doc, 77 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM79 KOM (2017) 103 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM77 KOM(2017) 85

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM77 Ändring av 2016/17:FPM77 kommittéförfarandeförordningen Statsrådsberedningen 2017-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2017) 85 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler

2017-03-21

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM77 KOM(2017) 85 (doc, 318 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM77 KOM(2017) 85 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM76 KOM (2017) 54 slutlig, Tidigare faktapromemoria

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM76 Förordning om luftfart i 2016/17:FPM76 handelssystemet för utsläppsrätter Miljödepartementet 2017-03-16 Dokumentbeteckning KOM (2017) 54 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga

2017-03-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM76 KOM (2017) 54 slutlig, Tidigare faktapromemoria (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM76 KOM (2017) 54 slutlig, Tidigare faktapromemoria (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM75 KOM(2017) 47

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75 Yrkesförarkompetensdirektiv och 2016/17:FPM75 direktiv om körkort. Näringsdepartementet 2017-03-08 Dokumentbeteckning KOM(2017) 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändringar av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

2017-03-08

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM75 KOM(2017) 47 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM75 KOM(2017) 47 (pdf, 103 kB)