Dokument & lagar (1 414 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1417 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 14 september Fråga 1999/2000:1417 av Lena Sandlin-Hedman (s) till statsrådet Ingela Thalén om ekonomiska villkor för sjukbidragstagare Människor som i dag erhåller sjukbidrag eller förtidspension betalar, som alla yrkesverksamma, ca 30 % i skatt. Dessa grupper jämförs med ålderspensionärer som betalar

Inlämnad: 2000-09-14 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1416 av Flyborg, Eva (fp)

den 14 september Fråga 1999/2000:1416 av Eva Flyborg (fp) till finansminister Bosse Ringholm om statens aktieaffärer Regeringen har enligt uppgift köpt upp aktier i OM (Stockholmsbörsen). Affären väcker en del frågor t.ex. om det har varit fråga om insiderhandel. Men det väcker också frågan om vilka avsikterna

Inlämnad: 2000-09-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1415 av Johansson, Kenneth (c)

den 14 september Fråga 1999/2000:1415 av Kenneth Johansson (c) till justitieminister Laila Freivalds om expropriationslagens ersättningsregler Ersättningsreglerna i expropriationslagen bygger på tanken att en expropriation ska kosta så lite som möjligt för samhället. Vid lagens tillkomst, för snart 30 år

Inlämnad: 2000-09-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1414 av Johansson, Kenneth (c)

den 13 september Fråga 1999/2000:1414 av Kenneth Johansson (c) till utbildningsminister Thomas Östros om Kunskapsbygget 2000 @ det livslånga lärandet Kunskapslyftskommitténs slutbetänkande Kunskapsbygget 2000 @ det livslånga lärandet är en bred genomgång av viktiga vuxenutbildningspolitiska frågeställningar.

Inlämnad: 2000-09-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1413 av Hagström, Caroline (kd)

den 13 september Fråga 1999/2000:1413 av Caroline Hagström (kd) till jordbruksminister Margareta Winberg om transportkostnader för studerande i Öresundsregionen Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Den Kongelige Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL) i Köpenhamn kommer hösten 2001 att starta en ny och gemensam

Inlämnad: 2000-09-13 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1412 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

den 13 september Fråga 1999/2000:1412 av Ester Lindstedt-Staaf (kd) till socialminister Lars Engqvist om handikapp- och äldreomsorg Tillgänglighet i samhället för alla våra medborgare är en allmänmänsklig rättighet och en fråga om demokrati. Regeringen påpekar själv detta i sin handlingsplan för handikappolitiken

Inlämnad: 2000-09-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1411 av Wallin, Gunnel (c)

den 8 september Fråga 1999/2000:1411 av Gunnel Wallin (c) till socialminister Lars Engqvist om statsbidrag till handikappförbunden När beslutet om fördelning av statsbidraget till handikapporganisationer tagits under våren i riksdagen fick Socialstyrelsen i uppdrag att verkställa beslutet. Iktyosföreningen

Inlämnad: 2000-09-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1410 av Hansson, Agne (c)

den 8 september Fråga 1999/2000:1410 av Agne Hansson (c) till justitieminister Laila Freivalds om ändring av fastighetsmäklarlagen I mars 1998 beslutade riksdagen enligt lagutskottets betänkande 1997/98:LU15 om att begära förslag från regeringen om ändringar i fastighetsmäklarlagen så att det blir möjligt

Inlämnad: 2000-09-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1409 av Eriksson, Ingvar (m)

den 7 september Fråga 1999/2000:1409 av Ingvar Eriksson (m) till miljöminister Kjell Larsson om omhändertagande av animaliskt högriskavfall Den 1 oktober detta år träder EU:s beslut att animaliskt högriskavfall ska brännas i kraft. Möjligheten att i Sverige klara av omhändertagandet på ett önskat sätt,

Inlämnad: 2000-09-07 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1408 av Carnerö, Åke (kd)

den 7 september Fråga 1999/2000:1408 av Åke Carnerö (kd) till statsrådet Britta Lejon om kommundelningar För att stärka medborgarinflytandet är det viktigt att ha en generös inställning till föreslagna kommundelningar när en medborgaropinion växer fram. Ljungskile Intresseförenings ansökan om att utreda

Inlämnad: 2000-09-07 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1407 av Hellsvik, Gun (m)

den 7 september Fråga 1999/2000:1407 av Gun Hellsvik (m) till justitieminister Laila Freivalds om sammanläggning av tre tingsrätter i nordvästra Skåne Domstolsverket föreslår att Helsingborgs, Ängelholms och Klippans tingsrätter slås samman fr.o.m. den 1 januari 2002. Ett ställningstagande i ärendet borde

Inlämnad: 2000-09-07 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1406 av Hellsvik, Gun (m)

den 7 september Fråga 1999/2000:1406 av Gun Hellsvik (m) till justitieminister Laila Freivalds om Simrishamns och Ystads tingsrätter Domstolsverket föreslår att Ystads och Simrishamns tingsrätter slås samman fr.o.m. den 1 januari 2002. Ett ställningstagande i ärendet borde föregås av en utredning av hela

Inlämnad: 2000-09-07 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1405 av Johansson, Kenneth (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1405 av Kenneth Johansson (c) till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot ökad narkotikaanvändning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterade nyligen en rapport om tendenser i drogutvecklingen under våren (CAN:s rapporteringssystem om droger,

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1404 av Johansson, Kenneth (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1404 av Kenneth Johansson (c) till justitieminister Laila Freivalds om narkotikabekämpning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterade nyligen en rapport om tendenser i drogutvecklingen under våren (CAN:s rapporteringssystem om droger, CDR, Tendenser

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1403 av Wallin, Gunnel (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1403 av Gunnel Wallin (c) till näringsminister Björn Rosengren om polishögskola i Hässleholm Det har varit många diskussioner och överläggningar om hur de försvarsanläggningar som nu avvecklas ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Hässleholms kommun har de bästa förutsättningar

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1402 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 6 september Fråga 1999/2000:1402 av Rolf Gunnarsson (m) till näringsminister Björn Rosengren om regionalt företagsstöd Många enskilda och många företag drabbades hårt av sommarens översvämningar. Ett av de företag som drabbades hårt var Clausen Såg AB i Enviken, Falu kommun. Skadorna för företaget uppgår

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1401 av Hoffmann, Ulla (v)

den 6 september Fråga 1999/2000:1401 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen om tidsbegränsat uppehållstillstånd Europeiska kommissionen har den 24 maj 2000 lagt fram förslag till direktiv om tidsbegränsade uppehållstillstånd vid

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1400 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 6 september Fråga 1999/2000:1400 av Jan-Evert Rådhström (m) till justitieminister Laila Freivalds om likställande av svenska och utländska yrkesförare Utländska yrkestrafikförare som befinner sig tillfälligt i Sverige, och som underlåter att betala böter för trafikbrott som de gör sig skyldiga till i

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1399 av Söderdahl, Willy (v)

den 5 september Fråga 1999/2000:1399 av Willy Söderdahl (v) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om naturskolor I Sverige finns det i dag ett sjuttiotal naturskolor. Deras syfte är att genom naturupplevelser bidra till att de elever som besöker skolorna får en ökad kunskap om naturen. Positiva upplevelser

Inlämnad: 2000-09-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1398 av Artin, Murad (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1398 av Murad Artin (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om flyktingar och aboriginer i Australien Allt i Australien handlar inte bara om förberedelser för o lympiaden. Det har i pressen avslöjats hur flyktingar i Australien behandlas. De placeras under lång tid i läger

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)