Dokument & lagar (1 036 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1036 av Linde, Hans (v)

den 4 oktober Fråga 2009/10:1036 Stöd till Ecuadors president av Hans Linde (v) till utrikesminister Carl Bildt (m) Ecuador, med sin långa historia av politisk instabilitet, har än en gång hamnat i världens fokus. I går eskalerade oroligheterna när strejkande poliser omringade det sjukhus

Inlämnad: 2010-10-04 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1035 av Lindblad, Göran (m)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1035 Byråkrati och fri rörlighet av Göran Lindblad (m) till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström (m) Den fria rörligheten inom EU har stor betydelse för välståndsutvecklingen i medlemsländerna. Det är emellertid oroande att det svenska

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1034 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1034 Framtiden för industrijobben i Värmland av Lars Mejern Larsson (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Vi har massarbetslöshet i landet i dag. Över 8 procent av arbetskraften saknar ett arbete att gå till. Enligt Teknikföretagen försvann 50 000 industrijobb

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1033 av Olander, Ronny (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1033 Utbyggnad av den geriatriska vården av Ronny Olander (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) De senaste åren har antalet geriatriska vårdplatser minskat med nära två tredjedelar i landet enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) statistik under

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:1032 av Olander, Ronny (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1032 Politisk information på arbetsplatsen av Ronny Olander (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) Svenskt Näringsliv uppmanar i ett medlemscirkulär arbetsgivarna att inte låta politisk verksamhet förekomma på arbetsplatserna. I

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Birgitta Ohlsson (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:1031 av Wegendal, Lars (s)

den 27 september Fråga 2009/10:1031 Praxis angående tillståndsgivningen för kampsportsmatcher av Lars Wegendal (s) till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) Regeringen avlämnade under våren 2006 propositionen Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Senare under

Inlämnad: 2010-09-27 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1030 av Olander, Ronny (s)

den 27 september Fråga 2009/10:1030 Utvärderingen av den avreglerade apoteksmarknaden av Ronny Olander (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) Den 1 juli 2009 trädde den avreglering av apoteksmarknaden i kraft som den borgerliga regeringen tidigare beslutat om. Konkurrensverket och

Inlämnad: 2010-09-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:1029 av Palm, Veronica (s)

den 24 september Fråga 2009/10:1029 Styrningen av Försäkringskassan av Veronica Palm (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Annica Holmquist lider av sjukdomen akromegali. Flera läkarutlåtanden visar att hon saknar arbetsförmåga. Trots detta blev hon utförsäkrad. Efter att

Inlämnad: 2010-09-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1028 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 22 september Fråga 2009/10:1028 Likhet inför lagen för juridiska personer av Anne-Marie Pålsson (m) till justitieminister Beatrice Ask (m) Sverige är en rättsstat. I den termen inryms en rad olika rättigheter som tillsammans formar begreppet rättsstaten. Likhet inför lagen: rätten

Inlämnad: 2010-09-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1027 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 17 september Fråga 2009/10:1027 Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning av Lennart Sacrédeus (kd) till finansminister Anders Borg (m) Tullverkets verksamhet har i allt större utsträckning kommit att handla om att hindra narkotika från att komma in över Sveriges gränser.

Inlämnad: 2010-09-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1026 av Johansson, Lars (s)

den 16 september Fråga 2009/10:1026 Hänsyn till barnen vid familjeåterförening av Lars Johansson (s) till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström (m) Från den 1 juli i år gäller en ny lag om att myndigheterna ska ta större hänsyn till barnen vid familjeåterförening. Det

Inlämnad: 2010-09-16 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1025 av Engelhardt, Christer (s)

den 14 september Fråga 2009/10:1025 Ansträngd grisnäring av Christer Engelhardt (s) till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) Situationen för Gotlands grisproducenter är hårt ansträngd. Foderpriset har gått upp med 60 procent mot förra årets pris samtidigt som priset på fläskkött står

Inlämnad: 2010-09-14 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1024 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 10 september Fråga 2009/10:1024 Likhet inför lagen för juridiska personer av Anne-Marie Pålsson (m) till justitieminister Beatrice Ask (m) Sverige är en rättsstat. I den termen inryms en rad olika rättigheter som tillsammans formar begreppet rättsstaten. Likhet inför lagen: rätten

Inlämnad: 2010-09-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1023 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 10 september Fråga 2009/10:1023 ÖB:s besked till samtliga i Försvarsmakten om internationell arbetsskyldighet av Fredrik Lundh Sammeli (s) till försvarsminister Sten Tolgfors (m) Överbefälhavaren har under sommaren skickat ut ett brev till samtliga anställda i försvarsmakten där han

Inlämnad: 2010-09-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1022 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 9 september Fråga 2009/10:1022 Vita käppen i trafiken av Fredrik Lundh Sammeli (s) till statsrådet Åsa Torstensson (c) Jag har vid ett par tillfällen denna mandatperiod frågat infrastrukturministern varför hon inte återkommer till riksdagen med ett skarpt lagförslag kring att jämställa

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1021 av Sonidsson, Eva (s)

den 9 september Fråga 2009/10:1021 Ekonomiskt stöd för glutenfri kost av Eva Sonidsson (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) Glutenfri kost är den enda behandlingsformen vid den kroniska sjukdomen celiaki – glutenintolerans. Celiaki är en kronisk sjukdom som orsakas av överkänslighet

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:1020 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 9 september Fråga 2009/10:1020 Dalabanan som pålitlig och miljövänlig flyganslutning av Lennart Sacrédeus (kd) till statsrådet Åsa Torstensson (c) Utifrån en rimlig tidsplanering ska tågresenärer på Dalabanan kunna nå fram på ett miljömässigt bra sätt – i tid till sina flyganslutningar.

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1019 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 9 september Fråga 2009/10:1019 Upphävande av naturreservat av Mikaela Valtersson (mp) till miljöminister Andreas Carlgren (c) Enligt miljöbalken 7 kap. 7 § får ett beslut om inrättande av naturreservat helt eller delvis upphävas endast om det finns synnerliga skäl. Enligt Naturvårdsverkets

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1018 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 9 september Fråga 2009/10:1018 Skydd av Järvakilen i Upplands Väsby av Mikaela Valtersson (mp) till miljöminister Andreas Carlgren (c) Enligt uppgift i pressen – Svenska Dagbladet den 8 september – är miljöministern beredd att ta strid för naturvärdena i Stockholms gröna kilar för framtida

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1017 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 september Fråga 2009/10:1017 Avregleringen och Östgötatrafikens tidtabeller av Karin Svensson Smith (mp) till statsrådet Åsa Torstensson (c) I dag den 8 september rapporterar Östgöta Correspondenten om att pendlarna i Östgötatrafiken drabbas genom regeringens avreglering av järnvägen.

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)