Dokument & lagar (27 027 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:416 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09602/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:416 av Markus Wiechel (SD) Människohandel i Sverige Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att regeringen agerat till-räckligt mot fenomenet tiggeri som kan kopplas till kriminella

Svarsdatum: 2017-12-14 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:416 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:337 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/02927/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:337 av Daniel Bäckström (C) Regeringens inställning till en flexibel rovdjurspolitik Daniel Bäckström har frågat mig hur jag ställer mig till Europarlamentets uppmaning om att medlemsstaterna

Svarsdatum: 2017-12-14 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:337 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:427 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/ 09634/POL Justitiedepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:427 av Tomas Tobé (M) Polisens tillgång till information från datalagring Tomas Tobé har frågat mig vilka slutsatser jag drar av den kritik som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen framfört mot förslagen som Utredningen om datalagring

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:427 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 66 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:426 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

PAGE 2 Dnr U2017/04871/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:426 av Helene Petersson (S) Skolplikt Helene Petersson har frågat mig hur regeringen kan stödja skolledningarna i hanterandet av och ansvaret för skolplikten i de fall eleverna med föräldrarnas

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:426 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:425 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

PAGE 2 Dnr U2017/04870/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:425 av Betty Malmberg (M) Effekten för ESS Betty Malmberg har frågat mig vilka kommentarer jag har rörande medieuppgifter om effekten för ESS, och vilka åtgärder jag kommer

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:425 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:424 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09621/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:424 av Mikael Eskilandersson (SD) Barnäktenskap Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag och regeringen delar utredarens prioriteringsordning, där europeiska

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:424 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:423 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

PAGE 2 Dnr S2017/07086/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:423 av Bengt Eliasson (L) Villkorade kommunala assistansbeslut Bengt Eliasson har frågat mig hur jag arbetar för att resurser som skulle kunna användas till stöd till personer

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Bengt Eliasson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:423 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:422 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017 / 09633 /POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Svar på fråga 2017/18:422 av Saila Quicklund (M) Polisresurser i Jämtlands län Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att säkerställa en högre polisnärvaro i landets mest glesbefolkade delar, som Strömsunds

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:422 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:421 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09609/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:421 av Dennis Dioukarev (SD) En human flyktingpolitik Dennis Dioukarev har frågat mig hur jag avser agera i syfte att minska pull-faktorerna och därmed reducera

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:421 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:420 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:420 av Dennis Dioukarev (SD) Sveriges ambassad till Jerusalem Dennis Dioukarev har frågat mig hur jag ser på att flytta Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra Jerusalem för att markera min uppriktiga neutralitet och

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:420 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:419 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2017/18:419 av Dennis Dioukarev (SD) Unga hushåll på bostadsmarknaden Dennis Dioukarev har frågat mig om vad regeringen gör för att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden? Vi har under en längre tid sett bostadspriserna och hushållens skuldsättning stiga i en hög takt, en utveckling som

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:419 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:418 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:418 av Kristina Yngwe (C) Jämställdhet i de gröna näringarna Kristina Yngwe har frågat mig hur jag ämnar verka för att de gröna näringarna ska vara en sund, trygg och sjyst för både kvinnor och män att verka i. För att de gröna näringarna, liksom alla näringar, ska kunna vara sunda, trygga och

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:418 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 140 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:417 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2017/ 04625 /B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:417 av Håkan Svenneling (V) Bristen på tillgång till kontanter Håkan Svenneling har frågat mig om vad jag avser göra för att säkerställa att det finns en fungerande kontanthantering i hela

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:417 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:415 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04624/ESA Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:415 av Jonas Millard (SD) Statistik om kusingifte Jonas Millard har frågat mig och regeringen om vi har för avsikt att agera för förbättrad statistik om äktenskap mellan kusiner och i så fall på vilket

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Jonas Millard (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:415 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:414 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

PAGE 2 Dnr M2017/03085/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:414 av Rickard Nordin (C) Svensk biogasproduktion i kris Rickard Nordin har frågat mig när och hur jag avser att lösa den akuta situationen för svensk biogas. Först av allt

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:414 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:413 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/07391 /BSÄ Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:413 av Maria Malmer Stenergard (M) Upprustning av X 2000. Maria Malmer Stenergard har frågat mig om det är regeringens och min officiella linje att just SJ AB:s tågmodell X 2000 är den bästa modellen för Sverige. Bakgrunden till

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:413 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 66 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:412 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2017/ 02579 /KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:412 av Bengt Eliasson (L) om Landeryds stationshus som byggnadsminne Bengt Eliasson har frågat mig varför jag inte fattat beslut om byggnadsminnesförklaring av Landeryds station och de andra stationsmiljöer

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Bengt Eliasson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:412 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:411 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017 /09594/POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:411 av Roger Haddad (L) Färre överlämnade ärenden till åklagare Roger Haddad har frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen avser att vidta för att polisen ska klara upp fler grova brott. De

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:411 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 71 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:410 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Fi2017/04622/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:410 av Margareta Cederfelt (M) Förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvårdsförsäkring Margareta Cederfelt har frågat mig om jag, med beaktande av att majoriteten av remissinstanserna har uttalat sig

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:410 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:409 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

PAGE 2 Dnr S2017/07062/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:409 av Margareta Cederfelt (M) Kommuners hantering av gifta barn Margareta Cederfelt har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att kommunernas kunskaper om gifta barn

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:409 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 38 kB)