Dokument & lagar (64 621 träffar)

Interpellation 2017/18:204 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2017/18:204 Miljöeffekter av hamnproblemen i Göteborg av Lars Hjälmered (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Göteborgs hamn är av stor vikt för svenska företag och för svensk ekonomi. Sex av tio containrar som importeras till eller exporteras från Sverige har tidigare gått genom Göteborgs

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:204 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2017/18:203 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2017/18:203 Finansiella risker kopplat till miljözoner av Carl-Oskar Bohlin (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För bara några år sedan uppmuntrades svenska folket av politiker att köpa dieselbilar, och vissa dieselfordon omfattades till och med av miljöbilspremien. Nu är däremot retoriken

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:203 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:202 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2017/18:202 Dieselförbud i storstäder av Carl-Oskar Bohlin (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Torsdagen den 16 november beslutade den styrande majoriteten i Stockholms stad att så kallade miljözoner ska införas i staden. Det innebär i praktiken att det kommer att bli förbjudet att framföra

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:202 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 65 kB)

Interpellation 2017/18:201 av Rasmus Ling (MP)

Interpellation 2017/18:201 Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna av Rasmus Ling (MP) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Brexit har fått flera konsekvenser. En av dem är att de myndigheter som legat i Storbritannien ska lokaliseras till andra länder i EU. Det har handlat om Europeiska

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:201 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2017/18:200 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:200 Asylsökandes rätt att välja handläggare efter kön av Christian Holm Barenfeld (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) I december 2016 undertecknades en ändring i lagtexten i utlänningsförordningen. Förändringen innebär att en asylsökande ges rätt att bestämma vilket kön deras handläggare

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:200 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:199 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2017/18:199 Placeringen av EUs läkemedelsmyndighet av Hans Wallmark (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den nya placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet blev ett misslyckande för Sverige. Stockholm/Uppsala ratades. Köpenhamn visade sig ha en bättre chans och gick vidare till en andra röstningsomgång

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:199 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2017/18:198 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2017/18:198 Förlorade transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg av Lars Hjälmered (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och ett nav för logistik och handel i Sverige. Transporter till och från Sverige är avgörande för svenska företag och svensk

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:198 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2017/18:197 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2017/18:197 Regeringens hantering av hamnproblemen i Göteborg av Lars Hjälmered (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Göteborgs hamn är helt avgörande för svenska företag och för svensk ekonomi. Sex av tio containrar som importeras till eller exporteras från Sverige

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:197 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:196 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2017/18:196 Försämrad konkurrenskraft för näringslivet av Lars Hjälmered (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Göteborgs hamn är helt avgörande för svenska företag och för svensk ekonomi. Sex av tio containrar som importeras till eller exporteras från Sverige har tidigare

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2017/18:196 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:195 av John Widegren (M)

Interpellation 2017/18:195 Stärkt äganderätt och näringsfrihet av John Widegren (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Äganderätten och näringsfriheten är grundläggande beståndsdelar i ett fritt samhälle och är även oundgängliga förutsättningar för välstånd och utveckling. Trots att äganderätten

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:195 av John Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:287 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06547/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:287 av Anders Österberg (S) Kortare vårdköer Anders Österberg har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att förkorta vårdköerna. Tillgänglighet i vården är en prioriterad fråga för regeringen. Sett över tid

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:287 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:282 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06539/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:282 av Karin Rågsjö (V) HPV-vaccin för pojkar Karin Rågsjö har frågat mig hur och när jag avser gå vidare med det underlag som Folkhälsomyndigheten har lämnat angående HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet.

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:282 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:279 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:279 av Sofia Arkelsten (M) Andelen klimatinsatser i biståndsbudgeten Sofia Arkelsten har frågat mig på vilket sätt jag kommer tydliggöra hur stor del av biståndsbudgeten som går till klimatarbete. Utvecklingssamarbete och klimatarbete

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:279 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:278 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06506/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:278 Stressrelaterade sjukdomar av Lars Mejern Larsson (M) Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att bryta trenden med ökade stressrelaterade sjukdomar. Psykisk ohälsa är ett

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:278 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:277 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:242 av Anders Hansson (M) Synnerligen grovt vapenbrott, fråga 2017/18:246 av Roger Haddad (L) Synnerligen grovt vapenbrott samt fråga 2017/18:277 av Boriana Åberg (M) Definitionen av synnerligen grovt vapenbrott Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd, och vilken eller

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:277 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:276 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/02802/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:276 av Saila Quicklund (M) EU:s beslut att försvåra biodiesel Saila Quicklund har frågat ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och vice statsminister Isabella Lövin,

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:276 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:275 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/04333/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:275 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Kreditkortsfakturor Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder mot bakgrund av att Konsumentverket anser att

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:275 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:274 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:274 av Thomas Finnborg (M) DNA-profiler från avlidna i spårregistret Thomas Finnborg har frågat mig om jag avser att se över polisdatalagen för att underlätta polisens utredningsarbete i samband med grova brott. Han har samtidigt uppgett att det från polishåll har framförts önskemål om att det

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:274 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:272 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02801/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:272 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Icke kraftproducerande dammar Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att undvika att icke kraftproducerande dammar rivs till följd av

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:272 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:271 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:271 av Annika Eclund (KD) Ökade kunskaper om dödfödda barn Annika Eclund har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att öka kunskaperna om dödfödda barn i Sverige, och för att minska dödstalen. Förlossningsvården är en prioriterad fråga för regeringen. Socialstyrelsen har

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Annika Eclund (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:271 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 68 kB)